Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL (deel 2)

Hij maakte van mij een huis zonder muren, waar ik
hem 
niet kon verhinderen binnen te komen en van datgene
wat 
van MIJ was te nemen alsof het van hem was.
In die verwarring kon ik geen NEE zeggen.

(Treska van Aarde – “Ik doe het licht aan”)

Eigen toevoeging: in dit geval geldt hier “zij” en “haar”

 

charlatan

 

Met een huis zonder muren kan jij doen wat jij wilt…

Dat was haar doel op 20-4-2012: om van mij een huis zonder muren te maken, zodat ze mij voortaan kon misbruiken. De tekst hierboven is voor mij de gruwelijk duidelijke omschrijving van een dader die start met misbruik (“grooming”) door stapsgewijs, subtiel sturend gezonde grenzen af te laten brokkelen voor eigenbelang. Zoals ik dat helaas bij Wilma heb ervaren (en helaas ook bij andere spirituele mensen die op mijn pad kwamen). “Is jouw man ook zo gevoelig?” vroeg ze. In de ondertoon verraadde ze haar sadistische agenda.
Hij zou een paar weken na mij een eerste Touch of Matrix behandeling hebben. Die hebben wij acuut afgezegd. Zij zou niet de kans krijgen om nog iemand in dit gezin te beschadigen, nu ze haar destructieve kaarten zo duidelijk op tafel heeft gelegd. “Mooi mens…” zei ze terwijl ik op de behandeltafel lag. Dat kan ik niet meer horen zonder te huiveren. Omdat ik voel wat zij er onder de bodem mee bedoelde:
jij bent een mooi mens om te misbruiken… Maar een mooi mens daar heb je respect voor en laat je als een vlinder vrij vliegen. Want om echt mooi te kunnen zijn heeft een mens ruimte nodig om z’n ware kleuren van binnenuit naar buiten te kunnen laten stromen. Als je de vlinder wilt vangen en opsluit of ophangt, gaat ze dood… Je hoort mijn mooie eigenschappen, vrije energie en open lichaam niet in bezit te willen nemen. Je hoort ruimte te laten, zodat ik vrij ben om jou te geven, wat ik jou zou willen geven. “Moeten doodt het leven.” Ja de gezonde stroom energie in het contact slaat dood als de één gevan-gen wordt gezet in de behoeften en verwachtingen van de ander.

 

Ik wilde weer verder met mijn eigen leven gaan

Zo goed en zo kwaad de draad weer oppakken, de traumatische gevolgen overwinnen, de les ervan leren, het stof van mijn voeten schudden en verder gaan. Helaas was dat niet wat Wilma – en dege-nen van Stichting LifeJoy die mij via haar – inmiddels ook in het vizier hadden gekregen – ook in gedachten had. Ze had een obsessie voor mij en “onze relatie” die zij in haar gedachten al geregeld had en was geenszins van plan mij nog ooit los te laten… De eerste maanden na deze angstwekkende “behandeling” durfde ik de energetische sporen
ervan eerst nog niet weg te halen. Ook was ik bang haar daardoor juist energetisch weer te trekken. Wat later ook bleek, toen zij er steeds weer een ping-pong “spel” van maakte. Ik haalde het weg en zij bleef willens en wetens continue onze grenzen overschrijden, binnendringen in ons lichaam en ons leven alsof het van haar is, ons levensritme dag èn nacht met energetische manipulatie (zwarte magie) verstoren en veel energetische overlast in ons energieveld en ons huis creëren. En dit allemaal om maar niet met zichzelf alleen te hoeven zijn… En als straf omdat wij haar en haar stichting “in de steek hadden gelaten”. Daarvoor zette ze ongegeneerd ons eens zo rustige leven op z’n kop: dag in, dag uit, maandenlang, jarenlang… Omdat zij het contact tussen haar en mij zo verwrongen wilde houden, zoals zij (en haar spirituele netwerk) het op 20 april 2012 bedacht had…

 

Weer niet gesteund…

In 2012 nam ik de stap en schreef een e-mail naar de Reikivereniging waar Wilma bij aangesloten is. De vrouw die mijn mail ontving wilde er snel vanaf zijn en had “de ideale oplossing” bedacht: ze stelde voor dat ik deze behandelaarster weer opzocht wanneer zij zich weer beter voelde (omdat ik aangegeven had dat het niet goed ging met Wilma, wat duidelijk afleesbaar was uit haar bizarre gedrag). Want ik wilde toch niet dat ze een slechte reputatie kreeg…? Toen heb ik fel aange-drongen op behandeling van deze zaak. Gelukkig werd er toen toch iets van een geweten geraakt. Maar ook al is de zaak behandeld, het was zinloos: het schoon houden van hun eigen straatje was belangrij-ker, dan het overschrijden van mijn grenzen binnen wat een veilige therapeutische relatie hoort te zijn. Ze trokken hun handen ervan terug omdat het om een Touch of Matrix ging en niet om Reiki, terwijl in de behandeling beide technieken afwisselend door elkaar op mij werden toegepast en mèt onzuivere doeleinden. En toen ik in 2015 eindelijk Stichting LifeJoy confronteerde (waar Wilma in het bestuur zit) kregen wij van voorzitter Willem een botte benadering en de bewering terug dat zijn vrouw na het beëindigen van Sensi-therapie bij haar “alle contacten met u heeft verbroken…” Maar wij weten dat Carola ons weggaan noch verwerkt, noch losgelaten heeft… Verder nam hij uit naam van Stichting LifeJoy totaal geen verantwoordelijk-heid voor wat wij zichtbaar maakten. Respectloos lag ons hele verhaal al na anderhalf uur in de prullenbak. Weer niet gesteund…

 

Misbruik zien we het niet of willen we het niet zien? Zolang we aan
de illusies in ons hoofd willen vasthouden, zien we het niet.

 

Ik kwam in een gevoelige fase en wilde energetische hulp

En dus belde ik in december 2013 weer voor Sensi-therapie (een behandeling gericht op hooggevoelige mensen). Mijn vorige – zeer betrouwbare – behandelaar was inmiddels gestopt. En zo kwam ik bij Carola terecht. Eerdere ervaringen met Sensi-therapie (2009-2011) hadden ons heel goed verder geholpen en zorgden juist voor balans. Na de tweede Sensi-behandeling ging Carola echter steeds verder uit balans in onze richting. Juist naarmate ik verder groeide merkte ik steeds meer hoe ze moeite had om mij los te laten en daardoor haar grenzen te houden. Mijn man had dit meteen al in januari 2014 en heeft vanwege enorme energetische overlast zijn afspraak met haar
meteen afgezegd. Hij voelde duidelijk: zij is niet goed voor mij. Ik heb
in totaal 4x Sensi-therapie van Carola gehad en bij de tweede keer was er nog ruimte en kwam er ook heel veel uit. Maar toen ik haar bedankte voor die ruimte – omdat ik dàt juist in 2012 gemist had – kon ze dat niet ontvangen… Dat was een signaal. Hier was weer een vrouw die hard wilde werken en daardoor niet zag wat er in het leven op haar afkwam, omdat ze de ruimte steeds vol gooide… Met Drama, zo bleek al vrij snel. In mei 2014 kwam dit tot een hoogtepunt toen wij net een horror-vakantie achter de rug hadden met extreem veel spirituele overlast… Ik was erg overstuur en mijn zenuwen waren helemaal gesloopt, en toen pleegde ik juist het verkeerde telefoontje: richting Carola. Ik wilde simpelweg een Sensi-therapie behandeling.
In plaats daarvan kregen wij een poging tot het stuur van ons leven over willen nemen door veel bemoeizucht en angstprojectie.

 

“Geef het eindelijk eens uit handen!”

Ik dacht dat ze de huisreiniging bedoelde, waar we het net over hadden. En dat vond ik geen probleem dat ze daarvoor onderzoek deed. Daarna zou ik zelf besluiten wat ik ermee deed. Maar achteraf besef ik dat ze veel meer bedoelde… Ze wilde dat ik mijn zelfredzaam-heid uit handen gaf. Ze maakte er – o.a. met haar “leermeester” Krijn (die wij nog nooit ontmoet hebben en die er ongevraagd bij kwam) – een compleet Drama van. “Er is sprake van zeer lage frequentie entiteiten bij jullie…” Daar hadden wij geen vat op en zij moest zich-zelf beschermen… Dus trok ze zich terug, maar we konden nog wel wat pilletjes krijgen (voor geld!) Ze zei de Sensi-therapie af en liet me keihard vallen: ze smeet me met mijn rug op het beton en dat heb ik gevoeld! Er was extreme projectie van hun eigen angsten tegen ons losgebarsten en ook nog eens hele gemene. Door te projecteren dat er van alles met ons aan de hand was en vervolgens zichzelf rigoureus van ons terug te trekken, maakte ze ons extreem afhankelijk van haar… Althans, dat was de bedoeling. We moesten immers op haar wachten: “totdat ik zeker voel/ervaar dat de entiteiten geen vat meer op jullie hebben…” En die “entiteiten” waren “boodschappers”, want
er was dus bij ons – wij die al jarenlang focus op eigen ontwikkeling hebben – “een heel belangrijk, zelfs wezenlijk levensvraagstuk, dat ze wegduwen…” Het was Ganzenbord-projectie: “Ga terug naar start!”
Ik was sprakeloos van verbijstering en schreef terug dat ik mezelf totaal niet in dit beeld herkende. Ik heb dan ook compleet afstand genomen van hun waanzin: “Hier scheiden onze wegen.” Deze mail bevestigde waar ik in de loop van de tijd ook al tegen aan liep: weer een vrouw gevangen in illusies, die zelfs met haar overleden “kat” denkt te praten… En die “entiteiten” (en onze horror-vakantie in mei 2014), weet ik achteraf bezien, kwamen juist uit hun hoek vandaan!* Met hun spirituele fanatisme en extreme angstprojectie veroorzaak-ten ze veel onrust en continue energetisch te verwijderen overlast in ons energieveld en in ons huis. Ik heb twee keer naar Carola gebeld en daar achteraf enorm veel spijt van. Een derde keer bel ik niet.

Ik kwam alleen maar voor Sensi-therapie…

 

Geen eigen identiteit = geen afstandelijke betrokkenheid

Beide “helers” van Stichting LifeJoy konden uiteindelijk niet leveren wat ze van te voren beloofd hadden, omdat ze onvoldoende emotio-nele verantwoordelijkheid voor zichzelf hebben genomen. En daardoor vanuit hun eigen onvervulde oude behoeften zichzelf teveel en te diep in de relatie met de cliënt storten en zo al vrij snel een verstrikking (een te nauwe emotionele verbondenheid met het lot of de rol van een ander) creëren. Hierdoor is de cliënt niet meer vrij om zichzelf te zijn en is ware heling dan ook ver weg… Ook na het stoppen van “be-handelingen” blijven ze obsessief vasthouden aan deze te grote plek in ons leven en is er daardoor veel spirituele controle, energetische manipulatie en voortdurend ongevraagde verbindingen aanmaken, omdat ze ons terug willen. Beide vrouwen hadden tot doel dat ik mij in de afhankelijkheid laat brengen en niet dat ik een vrouw in balans en met eigen verantwoordelijkheid zou zijn, waar een behandelaar juist naar hoort te streven. Er is bij hen geen eigen identiteit en geen gezonde focus op een eigen leven. En daardoor voelen ze zich snel afgewezen en buitengesloten, ook door hun (ex-)cliënten…

 

Je kunt elkaar vrijlaten als je een gevoel van eigenwaarde hebt ontwikkeld en jezelf niet afhankelijk gemaakt hebt van de ander. Zelfbewust en sterk in je eigen leven staan: dat is de voorwaarde
om de ander ook écht vrij te kunnen laten…

(Hans Stolp – “Relaties – Een straf of een zegen?”)

 

© Eva Pieters (oktober 2015 – juni 2016)
(voorheen Eva van Woudenberg-Pieters)

Zie ook: de vervolgblogs HeelJezelf3 en SpiritueelMisbruik

* Zie voor mail vol met spirituele waanzin: WareHelingLichaam
De werkelijke reden van deze spirituele overlast in ons eens zo rustige huis: Carola en/of Krijn had (onder de invloed van Bert) oude energie van mijn vader die nog op voorwerpen in ons huis zat geactiveerd tot een verstorende energie (“de zeer lage frequentie entiteiten”). Om ons zo afhankelijk van paranormale diensten te maken. Dit heb ik in maart 2017 zelf ontdekt en verwijderd. Daarna was de stilte in ons huis terug. Tijdelijk. Want er werd nog veel meer spiritueel misbruik toegepast om ons leven telkens opnieuw te willen ontwrichten.

 

Reageren op dit blog? Helaas ontvang ik teveel hardnekkige spam, met als enige doel om bij deze site te kunnen inbreken, dus staat de reactieknop voortaan uit. Stuur mij een bericht via de slotpagina

 

Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL

Eigen tekst n.a.v. de Touch of Matrix (T.O.M.) “behandeling” die Wilma op mij heeft toegepast op 20-4-2012 in het gebouw van Stichting LifeJoy. Een behandeling die niet zuiver was. Het primaire doel was niet om mij vooruit te helpen, maar om mij (energetisch) vast te zetten aan haar en het spirituele netwerk waarin ze zichzelf gevangen heeft laten zetten. Een stichting die in de leefregels beweerd respect voor te staan, maar die in werkelijkheid een spirituele sekte voor
misbruik is. Hun motto is gebaseerd op verlatingsangst – “Nooit meer alleen, voor altijd samen één” – van waar uit ze je claimen.
Ik kan je verzekeren dat dit onder de bodem via spiritualiteit geregeld wordt. Bij iedereen die even over de drempel stapt. Of je dit nu wel of niet wilt: jij wordt geclaimd tot spiritueel bezit.

Dit bericht is geplaatst in bewustzijn, ego-spiritualiteit, emotioneel misbruik, heel jezelf, heling als ingang voor misbruik, hooggevoeligheid, narcisme, spiritueel misbruik met de tags , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.