Moeten doodt het leven (deel 1)

DIT BLOG IS ONDER CONSTRUCTIE. Opmaak wordt nog aangepast. Inhoud wordt nog herlezen en herschreven n.a.v. nieuwe conclusies.

 

De vervolgblogs “Moeten doodt het leven” gaan over het voor het oog bewust onzichtbaar gehouden, maar voor intuïtief begaafde mensen, zoals ik, zeer duidelijk waarneembare spirituele overheersing door SpiritueleNarcisten. Zoals de “helers” van een stichting waar ik tegen aan liep en die sinds 20-4-2012 ons leven – en dat van vele anderen – wil overheersen. Spirituele methodes worden doelbewust misbruikt om mensen tot hun bezit te claimen voor hun destructieve plannen en daarmee worden levens vastzet en spiritueel gedood. Er is geen vrijheid. Er is geen respect voor jouw eigen wil. Dat gaat tegen al mijn normen en waarden in. En het universum heeft mij de taak gegeven deze wandaden zichtbaar te maken, totdat deze “helers” weer tot echt bewustzijn komen en hiermee stoppen. 

 

Het geluk geeft ons veel te leen, niets in eigendom  (Publilius Syrus)

 

Liefde kan vernietigend zijn, als het narcistisch veeleisend
en opdringerig is, als het zonder oog voor de ander
zomaar diens grenzen meent te mogen overschrijden.
Ware liefde laat vrijheid en ruimte voor eigenheid en groei.

 

spiritueel-misbruik

 

“Als het hardnekkig is, dan moet je er nog iets mee”

Zei Susan Marletta Hart tegen mij op de workshop voor hooggevoeli-gen die ik in september 2014 volgde. Ik denk dan al snel dat ik van binnen nog iets onder ogen heb te zien. Dus ik er mee aan de slag. Maar dat was het niet. De verantwoordelijkheid lag in dit geval niet bij mij. En gaandeweg besefte ik dat ik heb te accepteren dat dit op mijn pad gekomen is, misschien juist wel om het met mijn schrijversstem zichtbaar te maken. En dat doe ik sinds 2015. Zichtbaar maken wat mij overkomen is en dat dit destructieve, overheersende gedrag onder het mom van “heling” en “spiritualiteit” onaanvaardbaar is.

 

“People who have nothing to hide, hide nothing” (Dr. Phil)

30-5-2016 In een droom stelt een vrouw mij voor aan een andere vrouw. Ik geef haar een hand. Ze heeft een doek over haar hoofd. Ik zie haar gezicht en haren niet. Ik voel wie het is en zeg dan: “Dit is niet (naam van een andere vrouw). Dit is Wilma.” En ik trek meteen mijn hand terug. Deze droom is voor mij een intuïtieve openbaring over hoe het nu werkelijk zit. In de droom verbergt Wilma wie ze is. Dat past bij hoe ik haar ken. En ze doet alsof ze iemand anders is, maar zij zit eronder… Zo misleidde ze mij de afgelopen jaren de hele dag door en kon ze hierdoor indirect aandacht stelen. Ze had hier alle tijd voor, vanuit haar eenzaamheid en doelloze leven. En soms deed ze zich ook voor als Carola (naast diens eigen obsessieve emotionele en spirituele bemoeizorg met ons) of anderen. Zo kon het eindeloos doorgaan… Terwijl Wilma op een afstand toekeek hoe wij streden, lachte zij ongetwijfeld sadistisch in haar vuistje. Want omdat zij zich verborgen hield viel het niet op dat zij het was. Zij die er het meeste baat bij heeft dat het nooit stopt… Dit is wat zij wil, vanuit haar onge-heelde schaduwkant: destructie. Zoals ze mij op 20 april 2012 al diverse malen duidelijk maakte. Deze droom volgt na een nacht met spirituele overlast. Die eerst van Carola leek af te komen. Maar de droom vertelt wie (op dat moment) de ware dader eronder is…

En dan zijn we weer terug bij het begin. Zoals mijn (ex-)man altijd zei: “Het begon met Wilma en het zal eindigen met Wilma.”

 

De spirituele wereld is een gebroken wereld…

Maar zo simpel was het niet, want zij zit in de grip van een sekte*, die – onzichtbaar – haar destructieve tentakels naar iedereen in hun omgeving uit slaat. En pas als zij allen stoppen is het voorbij. Maar deze wereld zit vol met gebroken mensen die – omdat ze zich-zelf niet werkelijk helen en elkaar niet aanmoedigen om jouw eigen innerlijke kracht te versterken – spirituele saboteurs worden. Na 4 jaar lang pogingen om mij spiritueel te gijzelen in hun spirituele waanzin kan ik je vertellen wat ze werkelijk doen. Als ze extreem afhankelijk zijn – en dat zijn ze als ze deze wereld binnen treden òf dat worden ze subtiel verbloemd door voortdurende beïnvloeding gemaakt – dan houden ze (zonder jouw toestemming!) illegaal contact met je. Dag en nacht. Via buitenzintuiglijke verbindingen. Een vorm van vampirisme. Ik kon daardoor vrijwel niet meer met mezelf alleen zijn. Altijd hing er wat om me heen. Al die tijd stonden zij tussen het contact met mezelf en de mensen waar ik zèlf voor gekozen had. Nu pas kan ik de vinger echt op de zere plek leggen: al dit waardevolle contact werd verstoord door heel mijn energieveld voor egoïstische belangen te claimen. Doel is om i.p.v. zichzelf te helen continue in een permanente staat van onbewuste eenheid met mij te verkeren. “Nooit meer alleen, voor altijd samen één”: dat is een wens vanuit een ongeheeld Kind-Bewustzijn. En dat is een wens die tot een gezamenlijke destructieve stilstand in het onbewuste (vanuit een kinderlijke heimwee naar symbiose) – en dus niet tot ware heling en volwassen ontwikkeling – leidt. En daar ga ik niet mee akkoord. 

Ik ga terug naar ruimte, terug naar bewustzijn. Ik heb niet voor niets jarenlang alles zo grondig verwerkt, en daardoor mijn ware Zelf naar boven weten te halen, om vervolgens in de donkere modderpoel van “helers” die ver van huis zijn mee omlaag gesleurd te worden…

 

Die ziekte heeft een naam: psychopathie

Het zijn de mooie mensen, die nog gevoel durven tonen, die open durven zijn, die misbruikt worden. Het zijn de zieke mensen, die ze dat willen aandoen. Omdat ze zichzelf haten en die mooie kant allang geleden verloren zijn en nu via een omweg weer opeisen. Ik heb goed nieuws voor je en slecht nieuws: die mooie kant, ja die zit ook in jou.
Het slechte nieuws: daarvoor heb je net als ik door de oude berg van het verleden heen te gaan om via het afpellen van de oude lagen, jouw eigen innerlijke schatten weer terug te vinden. Ik hoop dat als jij daar eindelijk weer eens bent, jij niet hetzelfde treft als ik: destructieve narcisten die als een roofdier zich op jou storten om van jou af te nemen wat van jou is en wat niet van hen is.

The Universe is not outside of you. Look inside yourself:
everything that you want, you already are 
(Rumi)

 

22-7-2016 Dank je, intuïtie! Weer een van buitenaf geregelde diep-gaande verstoring kunnen verwijderen. Doordat jij mij dit toever-trouwde. Ik ben weer in balans, waar ik weer uit balans was gehaald. En ik bid voor Krijn, Wilma, en alle andere destructieve mensen op mijn pad, die niet voor innerlijke kracht durven gaan. En die nog steeds niet de les geleerd hebben om mensen vrij te laten ZIJN. Ik blijf verwijderen wat niet van mij is en ik blijf jullie daarmee spiegelen dat dit niet kan. En ik blijf verder gaan op het pad wat goed voor mij is. Ik kies voor vrijheid. Ik kies voor mezelf zijn. Altijd opnieuw.

 

Tijd voor verandering

Jij doet met je leven wat jij ermee doet, maar daar zal jij dan ook zèlf de consequenties van dragen. Kies je voor destructieve opdringerig-heid in andermans leven, dan zal je alleen maar afwijzing oogsten. En terecht. Liefde kan en mag je niet afdwingen. Dat is geen liefde. Pas als je die les leert, kunnen mensen weer vrij naar jou toe komen. Tot die tijd creëer je zelf wat je uitstraalt. In de psychologie geldt: waar je bang voor bent wordt waar… Voor jou en iedere (spirituele) narcist, die een plek in ons leven meent af te mogen dwingen door ons lastig te vallen met onvervulde behoeften vanuit zijn/haar ongeheelde wonden, maken wij geen plek in ons leven. Die zetten wij er uit. Geen respect, geen relatie. En juist afwijzing is hèt groeigeschenk wat het leven jou aanbiedt – door je keer op keer tegen dichte deuren te laten aan lopen – net zolang tot jij het geschenk in jou openmaakt.

 

LifeJoy* mist z’n doel door mensen gevangen te zetten

De spirituele overlast stopte niet, omdat ze zich gevangen hebben laten zetten aan “leermeesters” die hen vanuit angst en dominantie willen bezitten. En die samen in een uit angst voor afwijzing samen-geklonterde spirituele “eenheid” als groep STIL gaan staan. Door die destructieve keuze kan de stichting zijn naam “LifeJoy” niet waarma-ken en niet gezond groeien, omdat het er geen ruimte voor laat… Wij ervaren dat ze juist steeds onze levenslust afpakken en onze weg belemmeren om tot eigen levensvreugde te komen. Een stichting die de woorden “bewustzijn”, “vrijheid” en “respect” in hun mond neemt, maar die de werkelijke betekenis en toepassing ervan niet kent. En waar ik dan ook al 5 jaar mee bots, omdat ze mij niet vrij willen laten. En dàn ben ik weg! 13-6-2016 Vanmorgen een droom. Een man huilt. [= Bert] Hij staat stil. En daarom staat alles in zijn leven ook stil [ook zijn stichting]. En ik zeg in de droom dat ik ook eens stil heb gestaan, maar dat mijn omgeving mij spiegelde, zoals ik hem nu spiegel. Zodat je weer in beweging komt en weer naar binnen keert, om daar weer open te breken. Weer echt mens durft te ZIJN. Wat zou dit een mooie stichting zijn als het – i.p.v. vanuit het manipulatieve “hart” (angst voor nee) anderen gevangen zet – vanuit het vrije hart zou bewegen. Dan zou iedereen vrij zijn om mee te bewegen. En pas dan breng je samen wat moois tot stand. En is er ook ècht LifeJoy ! En daar alleen wil ik en kàn ik ZIJN: waar ruimte is voor het stromen van het èchte leven.

 

Groei is altijd de beste weg

Dacht je dat het even simpel was, Bert, om 2 mensen die de zaal van Jehovah’s Getuigen hebben verlaten bij jouw verst(r)ikkende stichting te krijgen? Dan heb je je op één belangrijk feit vergist: om dat geloof en hun overtuigingen achter je te kunnen laten daar is extreem veel moed voor nodig. Omdat je zo’n indoctrinatie van angst voor de toe-komst mee hebt gekregen en alles al ingevuld is hoe het later zal zijn. Dat als je eruit wilt stappen, je weer ‘blanco’ hebt te durven leven en die angst jou niet meer heeft te belemmeren om nieuwe stappen te kunnen zetten. En nieuwe stappen in ons leven is voor ons niet weer opnieuw een sekte, die mensen vanuit angst en overheersing vast-bindt. I.p.v. ruimte voor eigenheid en groei. En levensvreugde! Maar jouw stichting staat spirituele groei in de weg. Want levensvreugde heb je pas als er ruimte is. Ruimte voor jou èn mij. Om in contact te blijven met mijn zintuigen en van daaruit het leven om mij heen te voelen. Wat ik niet meer kan als mijn energieveld en huis constant volgegooid wordt met opdringerige spirituele energie en behoeftige claimende banden. Dat zet het leven vast. En doodt.

Wij hebben al gekozen Bert: wij sluiten ons niet meer bij een groep mensen aan die zich aan elkaar vastbindt vanuit angst en misbruik.
Zoals ik al ervaar sinds 20-4-2012. Die dag is en blijft een eye-opener en die dag blijft in de eeuwigheid tussen jouw plannen met ons en onze plannen met ons leven staan. Ik zeg nu: gelukkig! Want die dag is belangrijk geweest om zichtbaar te maken wat de werkelijke destructieve motieven onder de bodem van deze stichting zijn, die zegt vanuit levensvreugde samen te komen en bewustzijn en respect voor te staan. Ik merk precies het omgekeerde. De leuze onder de bodem is: wij mogen destructief naar anderen toe zijn om onze spirituele arrogantie overheersend uit te leven. Nee, Bert, ook jij mag niet destructief naar anderen toe zijn. Als je werkelijk voor bewustzijn koos dan wist je wanneer los te laten. Dat is het moment dat je niet meer destructief naar anderen bent. Dat is het moment van naar beneden durven zakken, om van daaruit verder te groeien.

 

Jij gaat jouw weg en ik ga de mijne…

Elkaar vrijheid kunnen geven om te komen en te gaan, dàt is ware spiritualiteit. Ik word dan ook al jarenlang geraakt door het onder-staande gedicht van Fritz Perls wat dit zo goed uitdrukt. Alle energie die jij er op zet om iets bij een ander af te dwingen, wat jij wilt, en een ander jou moet geven, zorgt voor dwingende banden. En dat geeft nare energie, zoals wij dat al jarenlang met diverse spirituele narcisten en groepen ervaren, die besloten hebben dat wij van “hen” zijn en voortaan dat gaan doen wat zij willen… Vanuit dwang – negativiteit – kàn je niets moois samen creëren, maar misbruik je anderen, voor jouw dwingende behoeften. Je creëert daardoor verstorende energie. En dus zal de ander ongeluk bij jou ervaren en weggaan. Je kan elkaar pas ont-moeten door elkaar vrij te durven laten, te laten ZIJN. Ongeacht of dat in jouw voordeel is of niet…

 

Ik doe wat ik moet doen en jij doet wat jij moet doen.
Ik ben niet in de wereld
om aan jouw verwachtingen te voldoen.

En jij bent niet op de wereld voor de mijne.
Jij bent jij. En ik ben ik.
En als we elkaar bij toeval ontmoeten is dat goed.
En als dat niet gebeurt… dan is er niets aan te doen.

(Het Gestalt-gebed, Fritz Perls)

 

© Eva Pieters (januari 2016 – februari 2017)
(voorheen Eva van Woudenberg-Pieters) 

Titel van dit blog is een citaat gevonden in het boek “Laat je niet claimen – Bevrijd jezelf van druk van anderen” van Sigrid Engelbrecht

NB: de titel van dit blog was “Spiritueel Misbruik (deel 3) (slot)”

* Een spirituele stichting…

[Gelezen mei 2018, deels aangepast]

 

Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL

Wat ik wil? Zichtbaar maken van ego-spiritualiteit: onder het mom van “heling” en “liefde” wordt schaamteloos misbruik van cliënten en cursisten gemaakt. Dat er meer bewustzijn is op integer en dus wer-kelijk mensgericht werken: ècht helen en respectvol met anderen om-gaan. Dat houdt in: met gezonde ruimte voor eigenheid en grenzen.

Laat wat ik meegemaakt heb door maar even de drempel van de spirituele wereld over te stappen ook een grote waarschuwingsles voor jou zijn: wat een spirituele persoon of spirituele “leermeester” ook beweerd te “weten” of te “kunnen” (doen) of “door krijgt” voor jou. Hoe mooi ook “liefdevol” verpakt. Laat je niet misleiden. Geef jezelf nooit uit handen! Houd altijd de macht en de leiding over jezelf, jouw lichaam en leven. Zegt jouw gevoel dat het niet klopt,
dan klopt het ook niet. Keer je om, loop weg en kijk nooit meer om.

Dit bericht is geplaatst in bewustzijn, ego-spiritualiteit, emotioneel misbruik, heling als ingang voor misbruik, hooggevoeligheid, mindfulness, narcisme, spiritueel misbruik, vrijheid met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.