Niet jij, maar het leven beslist

DIT BLOG IS ONDER CONSTRUCTIE. Inhoud wordt momenteel door mij herschreven op basis van nieuwe inzichten en delen uit andere blogs zet ik er nog bij of verplaats ik. Opmaak wordt nog aangepast.

Alle spirituele overlast op afstand door Clementine e.a. is merendeel indirect onder destructieve invloed van goeroe Bert van Ingen van StichtingLifeJoy, die via programmeringen en claims e.d. levens van anderen overheerst en kapot maakt, omdat hij zijn trauma niet heelt.

 

2-5-2017 Tijdens de zoveelste nacht dat ze ons weer het liefst de hele nacht uit onze slaap haalt heb ik een droom. Ik fiets ergens en een vrouw schuin achter mij is niet duidelijk waar ze heen wil. Daarom kijk ik kort even naar d’r om, haal m’n schouders op en maak mijn keuze en steek mijn linkerhand uit. Dan pas komt ze in actie. En haar keuze is: mij tegenhouden. Maar het is slechts een reactiestand op wat de buitenwereld doet, via wie zij al jarenlang “leeft”, omdat ze zich niet met haar binnenste en met haar eigen doelen verbindt. In de droom gaat ze dan de strijd met mij aan: ik mag geen enkele beweging van haar vandaan maken (en daarbij wordt ook kort de naam van de dader genoemd: Clementine).* Nou ik dacht het niet. Ik was al verder gegaan en was jou compleet vergeten. En ik wil niets te maken hebben met psychisch gebroken mensen die stilstaan en stilzetten.
Ik zal altijd verder gaan. Want dat is het doel van het leven.

 

“Met magie moet je zorgvuldig omspringen: wij geloven dat alles wat we doen, in drievoud naar ons zal terugkeren [= een spirituele wet]. Er bestaat maar één heksenwet: doe wat je wilt, mits het niemand schaadt. Als je magie gebruikt om een ander schade te berokkenen, krijg je het dus onherroepelijk terug op je bordje.” (Susan Smit)

 

Het geheim van verandering is focus. Niet de focus op vechten tegen het oude, maar op het bouwen aan het nieuwe.  (Socrates)

 

zielemoord

 

You can give a person knowledge, but you can’t
make them think. Some people want to remain fools,
only because
the TRUTH requires CHANGE.  (Tony A. Gaskins)

Your dying soul (subtitel: Niet jij, maar het leven beslist)

Alle kaarten liggen op tafel
En alle vingers wijzen naar jou
Maar jij grijpt weer naar jouw masker
Want die is jou inmiddels zo vertrouwd

Vasthouden aan jouw toren van leugens
Houd misschien al jouw illusies
Om te “overleven” overeind
Maar het zal je niet het leven brengen…

Je verspilt jouw tijd op aarde
Je durft de waarheid maar niet te zien
Blind vecht je jezelf weg van het leven
Maar de klok tikt verder en beslist

Je lacht, maar je zal niet echt leven
Je bedroog, maar het meeste nog jeZelf
Jouw Ego maakt jou dagelijks wijs
Dat je zo geweldig bezig bent

Terwijl jouw diepe stem van wijsheid
Het allang heeft opgegeven
Niet lang zal het dan ook meer duren
Voordat alles in jou zwijgt en sterft

© Eva van Woudenberg (29 april 2017)

 

Na jaren spirituele waanzin komt de waarheid aan het licht

April 2017: onze intuïtie brengt de waarheid van de spirituele overlast vanuit Stichting LifeJoy verder aan het licht. Bert bleek ook (net als bij Wilma, die ik er regelmatig uit haal) onder hypnose te zijn. Door wie? Back to square one: Clementine B. Correctie oktober 2017: maar waar het leek dat zij de hoofdveroorzaker van de spirituele overlast was, bleek zij juist onder invloed van een destructieve goeroe te staan. Dus nee Bert, het gaat je niet meer lukken. We hebben het spelletje nu volledig door. Als ik iemand extreem oppik, dan zit jij er onder. Al die keren eindeloos Wilma, daar zat jij met jouw invloed onder. Alle overlast die via Carola op ons pad kwam, daar zat jij met jouw herhalende “spelletjes” onder. Vanmorgen pikte ik weer een vrouw op, die de afgelopen maanden veel onrust in ons leven creëerde. Dus nu haal ik haar (of wie ik voortaan ook oppik) eerst uit hypnose of uit trance. Et voilà: dan is het weer rustig. En ja, onder de bodem zat jij er weer onder. Vanmorgen had ik een mooie boodschap in mijn droom. Die mij precies vertelde wat jij nu al jarenlang bij mij en bij anderen gesaboteerd hebt. Een deel van mij stond voor mij en zei zoiets als: “De suggestieve programmering is verwijderd. De entiteit is weggehaald. Wat is mijn doel NU?” Ze herhaalde het tweemaal en dringend. Deze boodschap moest tot mij doordringen. En het is een bevestiging van wat wij allang wisten, dat alle overlast door iemand van buitenaf is gecreëerd. Een jaloers iemand, die stilstaat…

Ik wens je licht, ware heling en liefde voor jeZelf.

Ik wens je het loslaten van weerstand en ontkenning, naar het bevrijdende pad van voelen en helen door bewust-ZIJN

 

Jouw trauma niet onder ogen zien creëert sabotage

Jij maakte dat ik dubbel hard moest werken. Ik kon maar niet voor mijn eigen doelen gaan. En er was extreem veel overlast op mijn pad. Er was telkens sabotage. “Je hebt een blokkade” zei André, die ik vorig jaar kort ontmoette, tegen mij. Ik ontkende dat meteen en vertelde hem dat ik spiritueel gesaboteerd wordt. Hij zei precies dat wat jij wilde wat ik zou geloven. Maar helaas voor jou ken ik mezelf heel goed, doordat ik mezelf diepgaand heb geheeld. Er is maar één dader: jij. Mijn blokkade heet dan ook: Bert van Ingen. De man met soul-loss (vanuit zijn ongeheelde trauma) die weigert zichzelf te helen en al jarenlang via anderen “leeft”. Een getraumatiseerde man die niet tegen andermans geluk kan en die wenst dat iedereen net als hem volledig geblokkeerd is en dus niet leeft. Om hen tegen te houden – èn voorgoed bij hem te houden in stilstand – gaat hij nog één sta verder: hij geeft mensen onder spirituele invloed een destructieve programmering en claimt hun innerlijke delen alsof ze van jou zijn. En als dat nog niet genoeg is, dan vervloekt hij ze. Als ze maar lijden… En niemand die weet dat jij dit doet. Tot nu toe. Tot wij jou ontmaskerden. Wat ben jij diep gezonken als mens. Wat zit jij toch vast. En wat triest dat je daar al die jaren maar geen hulp voor zoekt, maar deze zeer destructieve weg gekozen hebt. Eén keer is een fout, een tweede keer is het geen fout meer, maar een keuze.

 

Absolute controle wil hij: jij moet doen wat hij wil

Als jij eens over de drempel van een lid/vriend van Stichting LifeJoy bent gestapt en/of Bert van Ingen (in)direct kent en jou daar niet bij aangesloten hebt en/of hem op een of andere manier afgewezen hebt (door niet zijn wil te doen) en als jij de klachten in mijn lijst van HeelJezelf3 herkend (met name concentratiestoornis, veel extra onrust in je leven, en je bereikt je doelen moeilijker dan eerder), dan ben jij ook slachtoffer van SpiritueelMisbruik. Je bent dan onder de spirituele invloed van deze destructieve goeroe gebracht en daarmee is een onbewust deel van jou gesaboteerd door dit deel naar zichzelf toe te trekken en voor zichzelf op te eisen. En daarnaast heeft hij dit wellicht ook op jouw omgeving toegepast. Spirituele technieken worden regelmatig (dag èn nacht) destructief ingezet om iedereen die hem moet gehoorzamen en ook iedereen die niet met zijn plannen “meewerkt” in hun zelfgekozen leven te saboteren. Hij kiest voor macht. En daarom moet iedereen dat doen wat hij van hen verwacht.

Op deze mensen oefent Bert (in)direct o.a. spirituele invloed uit: alle (ex-)cliënten (en hun gezinsleden); alle leden/vrienden van Stichting LifeJoy èn hun cliënten/cursisten; iedereen uit de spirituele wereld die hij nodig denkt te hebben voor zijn macht; alle gezonde doelgerichte mensen/ondernemers etc. uit Tiel e.o. Als ik het oppik haal ik alles weer bij ons en anderen en uit/rondom huizen/gebouwen (die met programmeringen, claims, spreuken en/of banvloeken e.d. spiritueel beïnvloedt zijn) weg. Met een positieve affirmatie om de zwarte magie teniet te doen. Door degene die ik oppik weer, ons en anderen weer uit hypnose te halen en innerlijke delen weer terug te laten keren naar hun eigen lichaam. Oftewel: door iedereen uit zijn spirituele manie te halen – waar hij ons en/of anderen diverse malen per dag èn nacht in brengt, zodat zij dan vervolgens door zijn toedoen veel onrust en drama in hun leven krijgen en/of in ons leven creëren – en weer terug te brengen naar z’n oorspronkelijk plek. Zodat de natuurlijke rust en evenwicht weer hersteld is.

 

VANAF DIT PUNT WORDT DIT BLOG NOG AANGEPAST:

Zie de realiteit onder ogen, hoe vaak je ook spirituele invloed toepast en spreuken e.d. uitspreekt: ik houd niet van je en ik ga ook niet van jou houden. Mijn hart beslist in vrijheid. En mijn hart klopt alleen voor mensen die ècht mens durven zijn, vanuit gevoel, in contact met hun binnenste, in contact met het leven, die zichzelf durven leren kennen en helen, en die wat goeds van hun leven willen maken. En hoe vaak je ons ook in het verleden wilt terugtrekken: wij hebben onszelf diepgaand geheeld en wij leven NU. Met wie en wat bij ons past. Daar verander jij met jouw zwarte magie niets aan. Pak de les van afwijzing op en zoek psychische hulp om jouw trauma seksueel misbruik (en jouw daaraan gekoppelde verstoorde blik op jouw eigen grenzen en die ten opzichte van anderen) en het kinddeel in jou wat dit meegemaakt heeft eindelijk eens diepgaand te helen en sleep ons (en anderen) er niet langer – dag èn nacht! – in mee.

[Dit gaat nog of staat ook in ander blog – De vogels fluiten buiten een nieuwe dag tegemoet… Maar zij zal ze niet horen. Ze kiest voor vastzitten en de waarheid niet onder ogen willen zien. Zolang ze niet heelt, zal ze hen nooit horen. Zal ze nooit het ware leven proeven. Maar ik heb mezelf wel geheeld. Ik luister en geniet van het leven dat mij vanmorgen weer opnieuw begroet. Dank je leven, ik ben je dankbaar, voor weer een nieuwe dag ! * Deze site blijft voorlopig offline. * Om een statement voor HELING te maken. En hopelijk totdat: a) Clementine eindelijk haar eigen verantwoordelijkheid voor haar eigen leven en oude wonden oppakt en stopt met deze op anderen te projecteren en mensen in hun eigen leven aan te randen d.m.v. spiritueel misbruik (hypnose, spreuken, banvloeken, heksencirkels, sjamanistische rituelen e.d. op mensen, huisdieren en gebouwen toe te passen) om anderen te saboteren in hun met bloed, zweet en tranen opgebouwde leven en/of business; b) Zij stopt met de onderliggende obsessie (= psychisch vastzitten in het verleden) om dag en nacht alles op het internet van ons (en anderen) te volgen en aan ons leven (en hun leven) vast te klampen voor levensenergie (d.m.v. hechtingsspreuken en SOULTHEFT = delen van anderen stelen) i.p.v. zichzelf te helen; c) En last but not least: ik spreek de wens uit dat iets in Clementine eindelijk weer tot meer bewustzijn en dus tot LEVEN wil komen en inziet dat anderen vernietigen allereerst ook zelfvernietiging is en je absoluut niet verder brengt. Dat alle energie die ze nu (vanuit extreme jaloezie op mensen die hun leven wèl willen verbeteren) dag en nacht in spirituele destructie steekt eindelijk eens voor OPBOUW gebruikt door de moed te hebben om (d.m.v. EMDR of andere psychische hulp) het innerlijke monster van haar ongeheelde trauma seksueel misbruik – en bijbehorende posttraumatische stress stoornis en persoonlijkheidsstoornis – recht in de ogen te kijken en er eindelijk eens door heen te gaan, en zichzelf te helen; – 8-6-2017 Droom: JALOERS… Op het leven van anderen. Op wat zij hebben opgebouwd en zij niet heeft, omdat zij niet aan zichzelf werkt. En de overlast neemt weer toe… “Jealousy is a disease. Get well soon.” 2-5, update 26-5: N.a.v. de nieuwste conclusies worden alle blogs op deze site de komende maanden opnieuw door mij herlezen en herschreven, eventueel samengevoegd of verwijderd. Alle (in)directe spirituele overlast op afstand VANAF 2012 tot op de dag van vandaag is veroorzaakt door Clementine (ex-psychotherapeute, maar de laatste jaren compleet de weg kwijt als kruidenvrouw en vooral als heks, te Kapel-Avezaath) door vanuit jaloezie MISBRUIK te maken van: HYPNOSE (suggestieve programmeringen) en/of HEKSERIJ (o.a. spreuken, banvloeken, heksencirkels, numerologie e.d.) op ons en anderen toe te passen (telepathie 11-2-2017 “Clementine B. heeft je huis behekst”) voor eigenbelang en ten nadele van gezondheid en leven van anderen. Op ex-cliënten en hun partners, om hen uit elkaar te willen halen, en ex-cliënten terug op haar niveau in hun misbruikverleden en problemen te brengen. Omdat ze het verschrikkelijk vind als zij wèl verder zijn gegroeid. Op de leden van Stichting LifeJoy èn (in)direct al hun cliënten/cursisten om het opbouwen van hun eigen praktijk en hun leven te saboteren. Op al haar spirituele “concurrenten”, op wiens succes ze mee wil liften en/of wil saboteren. Op alle gezonde doelgerichte mensen/ondernemers etc. (met name uit Tiel e.o.). Op iedereen die haar afwijst, ook al is het alleen maar door verder te gaan met hun leven, zonder haar. Die dan vervolgens door haar toedoen veel onrust en drama in hun leven krijgen en/of in ons leven (en in het leven van anderen) creëren. En MISBRUIK MEDIUMSCHAP en SJAMANISTISCHE TRANCE-REIZEN (extreem op 3-7-2017 m.b.v. de invloed van een medicijnenman): op 28-5-2017 word ik om 02.45 uur wakker met de volgende intuïtieve zin: “Clementine B. heeft contact met het hiernamaals”. Dat is exact op het moment dat ik wakker word gemaakt en rond een bekend tijdstip waar ze vaker onze slaap verstoord heeft. Via dit contact met “de andere kant” valt ze ons en anderen destructief lastig en saboteert (bij voorkeur ’s nachts) hun leven. Kortom: een ziekelijke spirituele saboteur, een psychopaat die weigert te voelen en te helen, die te laf is om te leven en te laf is om te sterven, die absolute respectloosheid naar zichzelf, anderen en het leven heeft, en alles kapot wil maken wat naar leven ruikt.]

 

Heling is mogelijk !

Mijn visie is dat jij overal om jou heen jouw verleden aan het her-creëren bent, omdat dat is wat jij kent. En omdat dat is waar jij onbewust nog steeds middenin leeft. Dag en nacht. Omdat je jezelf niet heelt. Omdat je zo bang bent om de controle kwijt te raken in en vanuit jouw ongeheelde trauma, dat je van daaruit extreem contro-lerend en vernietigend bent geworden. En zo heb je de cirkel niet doorbroken en ben je als degene geworden die jouw dader is: een zielemoordenaar. Jij bent zo bang om het omgekeerde te geloven, dat ware heling – door alle oude wonden heen – en geluk – vanuit leven in het NU – mogelijk is, dat je alleen maar destructie om je heen wilt zien en zelfs creëert. Maar ik geloof wèl en ik weet: het is mogelijk om door al jouw wonden heen te helen. Ik heb 3 trauma’s diepgaand onder ogen gezien en geheeld.  Ik ben het levende bewijs, wat jij niet weer kapot gaat maken. Dus om wat rust van jou te krijgen, blijf ik ons, jou en jouw omgeving van jouw destructie helen, totdat jij jouw verantwoordelijkheid pakt. Heling is mogelijk. Door te accepteren waar je nu bent. En van daaruit verder te gaan.

 

Nooit meer alleen, maar van binnen samen één…

Zoals altijd gezegd: degene die de spirituele overlast creëert is ziek. In dit geval kennelijk een gespleten persoonlijkheid (MPS of DIS). Waarbij één “volwassen” deel steeds op de vlucht is voor de werke-lijkheid door anderen (in)direct voortdurend onder spirituele invloed te misbruiken. En één gespleten en dus weggeduwd kinddeel die steeds op de vlucht slaat naar buiten en daar om aandacht schreeuwt, omdat hij van binnen maar niet gehoord wordt. Maar heling heeft van binnen plaats te vinden door beide delen samen te brengen. Telkens als zijn kinddeel bij mij herrie komt schoppen, breng ze ik ze weer bij elkaar in zijn eigen lichaam en terug op zijn eigen familievled. Daar waar het “volwassen” deel niet wil zijn, omdat daar de pijnlijke waarheid op hem wacht. Maar dit kringetjes draaien kan niet eeuwig duren en zijn taak kan niet steeds op mijn bord komen te liggen. Het is zijn taak en zijn leven en hij heeft dan ook uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor zijn volledige leven op te pakken. Het “volwassen” deel van Bert heeft zich open te stellen voor het getraumatiseerde, verstoten kinddeel en dit te laten spreken. En dan zal hij helen.

 

Jezelf niet helen is geweld, maar allereerst geweld t.o.v. jeZelf.
En dan winnen al degenen die jou ooit stuk hebben willen maken.
Overwin hen en overwin jezelf en heel al die gebroken stukken in jou.
Mijn aanmoediging voor jou: het is mij gelukt, dus jij kan het ook.

 

© Eva van Woudenberg (april – oktober 2017) 

“Hypnose is de manier om met je onderbewustzijn te werken en je problemen op te lossen.” Als je dit destructief in wilt zetten zoals Clementine, dan krijg je: hypnose is een manier om met het onder-bewustzijn van anderen te werken en problemen bij hen te creëren. En dan is het dus spirituele sabotage om anderen tegen te houden.
En op een dieper niveau gebruikt ze hypnose als een zelfsaboterend verslavend vluchtmiddel, om zichzelf weg te houden van ware heling. 

Zie ook de blogs WareHeling en SpiritueelMisbruik

 

Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL

Dit bericht is geplaatst in bewustzijn, ego-spiritualiteit, emotioneel misbruik, heel jezelf, narcisme, spiritueel misbruik, transformatie met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.