Ware heling is vanuit het lichaam

Vanwege een onverwacht probleem is de opmaak op pagina’s en blogs niet meer oké. Hier wordt de komende tijd aan gewerkt.

 

“Compassion is not a relationship between the healer and the wounded. It’s a relationship between equals.” – Eigen toevoeging: Pas als je jouw donker van binnen ècht onder ogen hebt durven zien en helen, zal je je ook als een gelijke in de relatie naar je cliënt kunnen opstellen. Dan hoef je jezelf niet meer wijs te maken dat je boven je innerlijke wonden staat, omdat je ze niet meer ontkent. Projectie is dan voorbij. Je stelt jezelf dan niet meer boven je cliënt, omdat je weet dat je als mens gelijk bent in het kwetsbaar voelen en verwerken van je diepe wonden en het aanvaarden van wie je bent.

 

charlatan

 

Van heling naar sabotage

Na vier jaar diverse spirituele saboteurs op mijn pad aangetroffen te hebben, “helers” waarvan ik eerst dacht – wat ze mij ook graag wil-den doen geloven – dat ze me verder zouden helpen op mijn ontwik-kelingspad, zie en voel ik het steeds scherper: ze zijn bang om te voelen en houden zichzelf, elkaar èn hun cliënten tegen. Ze poogden mij van mijn pad af te halen: telkens weer diep in het gevoel te gaan en onder ogen te zien wat er in mijn lichaam nog opgeslagen zit, wat er uit wil. Zo ben ik verder gekomen. Door alle waarheden opgeslagen in mijn lichaam onder ogen te zien en steeds weer manieren blijven vinden om dit weer z’n weg naar buiten te laten vinden. Echter juist “helers” hielden mijn diepere heling tegen. Omdat onderdrukking
van gevoel en van elkaar de basis van de onbewuste eenheid in de spirituele wereld is, die ze niet durven verliezen.
Ik liet ze allemaal in de steek. Omdat ik weiger mezelf èn mijn gevoel in de steek te laten.

 

Liever energetische verwarring creëren, dan ware heling 

Ze zag een man aan het voeteinde van de behandeltafel staan. Een overleden man… “Ja soms zijn ze nog niet klaar…” zei ze mysterieus
en tegelijk sadistisch. Vier jaar later besef ik dat daar de macht voor haar in zat tijdens deze “behandeling” die ik op 20-4-2012 van haar ontving*: door sporen van de persoon die mij het meest in mijn leven heeft tegengehouden, energetisch weer actief te maken in mijn energieveld, in plaats van – zoals bij de eerste Touch of Matrix eind 2011 alle belemmerende sporen uit het verleden juist te verwijderen. Als ze alles verwijderd had, dan kon ze haar destructieve doel met mij niet bereiken: misbruik van mij maken. Als ik werkelijk geheeld was, kon ze nooit meer zo dichtbij me zijn als ze nu kon bereiken, omdat ik als geheelde vrouw mijn grenzen zou voelen èn aan zou geven (wat ik daarvoor ook al deed). Het stoppen van het voelen, dat zie ik erg terug in mijn verslag van deze “behandeling” (zie HeelJezelf1). En nu vier jaar later, zie ik bij alle “helers” die daarna op mijn pad kwamen hetzelfde destructieve doel terug: mij terug willen zetten in de tijd. En het stoppen of belemmeren van mijn voelen, waarmee ze bij mij juist weer nieuwe wonden creëerden, zodat ik hen vooral niet hun diepere Zelf zou spiegelen… En ik zie het dan ook als een overwinning dat nu alsnog dat er uit komt wat zij met haar ‘ik “help” jou om niet meer te voelen’ behandeling in 2012 tegen heeft gehouden in mij. Mijn lichaam vecht terug: om te voelen wat er uit wil. Ik wil geen ontkenning, ik weiger afleiding en ik ga niet voor de quick-fix. Ik ga niet voor pleisters plakken, zoals ik hun “heling” ervaar. Ik ben doel-gericht en ga de volle operatie aan: dat aanpakken wat geheeld wil worden. Door rechtstreeks de confrontatie aan te gaan. Van binnen.

 

Liever angstprojectie, dan ruimte laten voor ware heling

Ik bedankte haar voor de ruimte die ze me (juist nà 20-4-2012) tijdens de tweede behandeling had gegeven – waardoor mijn lichaam heel veel los had kunnen laten – maar ze kon het niet ontvangen. En niet lang erna bleek deze “Sensi-therapeute”** toch geen ware heler, maar ook weer een narcistische, spirituele saboteur te zijn.

Haar wens: dat ik meega in Drama en spirituele waanzin… Zoals blijkt uit onderstaande mail, die ik ontving nadat ik een paar dagen ervoor na een horror-vakantie (vol met spirituele overlast) in mei 2014 in paniek haar opgebeld had voor een nieuwe Sensi-therapie afspraak.
Omdat ik toen nog dacht dat ik bij haar aan het goede adres was. De spirituele overlast is tussen 2012 en 2016 in ons leven gecreëerd door mensen die ik eerder ontmoet had en waar ik in vertrouwen voor een behandeling of cursus naar toe geweest was, onwetende van hun extreme overgave aan een spiritueel leven, vol met mediumschap, Sjamanisme, “leermeesters” en voortdurend met (ex-)cliënten bezig zijn en daar intenties naar toe te sturen, rituelen mee uitvoeren etc. etc. Zij was daar één van en uiteindelijk, zo ontdekten wij pas later, bleek zij één van onze grootste en hardnekkigste belagers te zijn. Deze spirituele overlast was in mei 2014 inmiddels zo groot geworden dat we er haast gek van werden. Zij en ik hadden het aan de telefoon over een huisreiniging en ze zei haast smekend: “Geef het eindelijk eens uit handen…” Ik dacht dat ze de huisreiniging bedoelde, waarbij ik dan, na haar onderzoek, zelf zou besluiten wat ik ermee deed. Maar al gauw kwamen we er achter dat zij veel meer dan alleen de huisrei-niging in gedachten had. Ze wilde ons hele leven op z’n kop zetten… (Zie ook HeelJezelf2) Omdat wij deze mail eerst weg wilden gooien, heb ik meteen delen eruit gewist. Maar omdat ik met mijn hoofd niet bij de waanzin kon, heb ik toch de meest bizarre stukken bewaard.

Mail van “Sensi-therapeute”** (23 mei 2014): “Mijn vermoeden is na contact met Krijn en Dorrit *** [die er zonder onze toestemming bij betrokken zijn] bevestigd; er is sprake van [een] zeer lage frequentie entiteiten bij jullie. Deze beïnvloeden niet alleen jullie totale leven, maar ook hoe er naar anderen wordt gekeken. Hier hebben jullie op dit moment geen vat op…” Dan volgt een vaag spiritueel stuk wat ze van haar “leermeester” Krijn hierover voor ons ontvangen heeft en wat ik ingekort bewaard heb: “Entiteiten zijn boodschappers. Ze hebben een heel lage frequentie, ze kunnen niks anders dan ellende veroorza-ken, maar haal je ze weg, dan staat dat gelijk aan het niet begrijpen, niet ingaan op de oproep. D.w.z.: er is een heel belangrijk, zelfs wezenlijk levensvraagstuk, dat ze wegduwen, over het hoofd zien, ontkennen of bang van zijn. Dat kan te maken hebben met hen bei-den, of met één van hen; dan vibreert de ander er in mee. Dat los
je niet op met het weghalen van entiteiten. Want, als je dat al zou lukken. komt er alleen maar een nog fellere oproep voor in de plaats. De oplossing ligt niet in de entiteiten. De oplossing ligt in het vinden wat ze buiten hun bewustzijn houden, waar ze niet mee aan de slag willen; wat, aan de andere kant, essentieel is voor hun leven nu, voor deze incarnatie. Zodra dat gevonden, erkent, herkent en omarmt is,
in de zin dat ze er volmondig en met open hart voor willen gaan, hebben de entiteiten hun werk vervuld en zullen ze zeker vertrekken.”

Ze vervolgt: “Dit houdt wel concreet in dat ik afzie van een Sensi-behandeling, totdat ik zeker voel/ervaar dat de entiteiten geen vat meer op jullie hebben. Een sessie zou ook totaal geen zin hebben, omdat de entiteiten zo’n enorme vat hebben op jullie dat ik hier niet doorheen kan breken. Daarnaast is het ook een bedreiging voor mijn eigen welzijn, mijn man en kinderen. Hopelijk hebben jullie begrip voor de situatie dat ik mijzelf en mijn gezin niet wil blootstellen aan dit soort energieën ter bescherming.” Dit zegt de vrouw die continue bezig is met sjamanisme en zelf voortdurend contact maakt met “de geestenwereld” en dus met entiteiten. Dit zegt de vrouw die denkt met haar overleden kat te praten… Ondanks dat ze hier beweert dat niets ons kon helpen wilde ze ons nog wel een Sensi behandelkaart, pillen en druppels [allemaal bedoeld tegen entiteiten] geven, die we – natuurlijk tegen betaling – nog wel van haar konden krijgen… En al vluchtte ze voor haar eigen bescherming hard weg van ons, ze durfde ons nog wel energie te sturen… Waar wij geen behoefte aan hebben. En ze zegt er achteraan: “Ik wil echter heel eerlijk tegen jullie zijn…
de entiteiten zijn van dien aard dat ik sterk twijfel aan het feit of de kaart, de pil en druppels zullen helpen…” “Mogelijk is bovenstaande een teleurstelling. Aan de andere kant hoop ik dat je Eva begrijpt dat ik mijzelf, man en kinderen wil beschermen in deze.” Ook meldde ze dat we Willem [haar man en voorzitter van LifeJoy] – “ook hij neemt je/jullie probleem serieus” – een mail kunnen sturen, “waarin je uitlegt wat precies het probleem is met Wilma.” Maar toen we de klacht indienden werden we alles behalve serieus genomen…

 

> Entiteiten zijn naar mijn mening: verstorende energieën. Het zijn alle onnatuurlijke energieën èn ongeheelde energieën van onbewuste delen van mensen die de weg kwijt zijn. Naar mijn mening is de spirituele wereld een wereld vol met entiteiten, want mijn ervaring van de afgelopen 4 jaar is: ze helen zichzelf niet werkelijk, “voeden” zich teveel van buiten en ze zijn letterlijk allemaal de weg kwijt…
(Zie ook de laatste alinea’s voor mijn verdere visie hierop).

 

Onze wens: hier scheiden onze wegen….

Deze mail maakte mijn man boos. Hij ervaarde het terecht als een ernstige inmenging in ons leven. Wildvreemden drongen onuitge-nodigd binnen en beweerden – na jarenlange ontwikkeling door ons beiden – dat er opeens van alles met ons aan de hand zou zijn. Het was duidelijk de bedoeling dat wij ook in de “Oh help er is van alles met ons aan de hand!” paniekmodus zouden komen. Dat plan mis-lukte… Ik ben een nuchter mens en ken mezelf en mijn man heel goed en weet wat waar is. En ik was letterlijk sprakeloos van verbijstering! Eén ding was voor ons meteen duidelijk: deze spirituele waanzin gaat ons leven uit! Wij laten niet van buiten bepalen wie wij zijn en wat wij zouden moeten doen. Deze mail staat vol met projectie en paniek-zaaierij, met als doel ons vanuit angst in haar spirituele netwerk, “die weet wat het beste voor ons is”, vast te zetten. Wij kiezen voor ons eigen leven en hebben dan ook volledig afstand van haar genomen.

Onze mail terug (25 mei 2014): “Ik begrijp dat je je best gedaan hebt
om samen met anderen ons probleem te analyseren, maar ik herken mezelf totaal niet in het beeld wat je mij nu terug stuurt. En eerlijk gezegd ben ik sprakeloos van verbijstering!! Ik ben een vrouw die al jarenlang voor de diepe innerlijke reis gaat en deins nergens voor terug, zoals je inmiddels heel goed weet. Ik ervaar nu dat ik als donker neergezet wordt, dat ik zelf entiteiten zou aantrekken, terwijl ik juist bij mijn licht vandaan wordt getrokken, door mensen die in
het donker vastzitten en mij erin mee willen zuigen. Daar wilde ik juist ondersteuning in, om te zien wat er wellicht nog mis is in mijn aura
en hoe ik daarin verder kan helen etc. Ik heb last van psychisch vam-pirisme [= energetisch misbruik door mensen die menen zelf niet over een eigen innerlijke energiebron te beschikken, maar daarvoor het lichaam van anderen denken nodig te hebben en daar binnenstormen] van mensen die zich via een quick-fix via mijn aura-energie willen “helen”. En ik heb last van zwarte magie [= ritueel of niet rituele in-tentie, welke in strijd is met iemands vrije wil en het goddelijk plan en/of schadelijk en/of manipulerend is] wat 2 jaar terug is begonnen in een destructieve behandeling door Wilma […] bij Stichting LifeJoy. En sinds 3 maanden heb ik er nog een “heler” [Hans, Jassentechniek] bij die ook nog eens erg obsessief al zijn energetische middelen inzet om mij in een hoek te drijven, zodat ik alleen hem gehoorzaam (en niet mezelf!), en alleen zijn helingstechniek toepas en niets anders (dus ook geen Sensi). Maar daarvoor heb ik wel (net als eerder bij Wilma) mezelf uit handen te geven, zodat hij de overheersende relatie met mij kan hebben die hij wanhopig met mij zoekt.”

Ik vervolg: “Terwijl dit alles gebeurt leer ik mezelf steeds verder aan hoe ik mezelf, m’n man, m’n huis en m’n spullen reinig en bescherm tegen al deze infiltratie. En dat lukt me gelukkig met de dag steeds beter en maakt voor ons steeds meer de ruimte vrij. En terwijl ik hiermee zit ben ik nu degene waar jij tegen beschermd moet wor-den??! En word ik met wat pilletjes met een kluitje in het riet ge-stuurd! En krijg ik geen eens een open kans met de bio-sensor
[= dit is een hulpmiddel bij de Sensi-therapie om energetisch te kunnen meten wat de cliënt nu nodig heeft binnen de behandeling], maar is mijn “diagnose” zomaar binnen 48 uur op afstand ingevuld door derden, zonder verdere vragen aan mij voor details en zonder onder-zoek in mijn energiesysteem??! Een klacht tegen Wilma is dan ook zinloos. Alles is al bevooroordeeld ingevuld en al ingedekt. Ja ik heb mijn keiharde les hieruit weer geleerd: steun niet op anderen, maar vertrouw op jezelf en je eigen intuïtie, die alleen weet hoe het zit. NB: ik schrijf dit niet om je om te praten voor een behan-deling, want na deze mail is voor mij het vertrouwen op echte steun en heling bij jou weg. Hier scheiden dan ook onze wegen. Ik wens jou en je man en je kinderen het allerbeste toe.”

Ik wacht nog steeds tot ze bovenstaande wens respecteert…

 

Drama en veel verhalen, zodat je nooit werkelijk voelt…

En dat entiteiten gedoe? Ach daar kan je weer hele verhalen over houden. En daar zijn ze juist dol op in de spirituele wereld! Liefst wil-len ze dat je zoveel mogelijk verstrikt raakt in Drama en verwarrende verhalen, zodat jij de weg kwijtraakt en het zicht op wie je bent en wat je wilt. Dat wilden ze ook bij ons proberen en het liefst doen ze dat nog steeds. Maar dat gaat niet lukken. Wij kijken er dwars door heen. Want wij geloven in naar de kern (van je oude pijn) gaan (Past Reality Integration) en alle verhalen er om heen, zijn pure afleiding, van ware heling en van het ware leven. Feit is dat ik pas met “enti-teiten” verwijderen te maken heb gekregen, nadat er mensen in mijn leven kwamen die mediums bleken te zijn. Voor die tijd heelde ik mezelf door – via Past Reality Integration en Mindfulness – simpelweg te voelen en te accepteren wat er in mij is. En dat is nog steeds het pad waarin ik geloof. Er is alleen veel storing tussen gekomen: sabo-terende “helers” die naar mijn mening erg de weg kwijt zijn en nog nooit de gave van ont-wikkeling via het lichaam werkelijk meege-maakt hebben. Was dat wel zo, dan zouden ze niet zo bang zijn voor hun innerlijk en ook niet zoveel moeite doen om mij af te leiden….

 

“Helers” zijn tussen mij en mijn lichaam(sproces) gaan staan

Waardoor ik niet kon helen. Dat is tegengehouden omdat hùn “func-tie” (als Redder – met minachting voor het helende proces van het lichaam) en hùn behoeften (een doel heb in het leven van anderen en dus “belangrijk” zijn !) voorop moesten staan. Het zijn de ongeheelde helers die niet meer integer werken en juist veel energetische ballast bij jou creëren. Ze doen van alles van buiten, zoals channeling, waar-door ze juist vol komen te zitten en er in die verstrikking geen ruimte meer vrij is voor ware heling. Maar ruimte is ook wat ze vrezen! Die verstrikking biedt hen juist schijnveiligheid. En tegelijk jagen ze er anderen ook graag angst mee aan: “Er zit een entiteit bij je…” Lees: “Er is iets mis met jou…” Entiteiten zijn voor mij wel onnatuurlijke energieën, waar wij als mens niets mee te maken horen te hebben en die hier op aarde dus alleen maar verstoring brengen, zoals ik het vanuit mijn intuïtie ook ervaar. Juist mijn vorige Sensi-therapeute, die me wèl integer heeft geholpen, vertelde mij dat entiteiten ook iets in jezelf kunnen zijn, wat niet geheeld is. Iets wat bij ons zeker niet het geval was vóór ik bij Wilma en de andere “helers” kwam. Dit omdat
wij al sinds eind 1999 (Eva) en half 2002 (mijn man) diepgaand aan onze heling werken, wij onszelf niet afleiden, maar alles wat er in ons is onder ogen zien en vanuit onszelf niets in ons lichaam ongeheeld laten. Wel is daardoor onze hooggevoeligheid en intuïtie versterkt:
wij ervaren heel nauwkeurig wat van buiten op ons afkomt. 

 

“Life is really simple, but we insist on making it complicated”

En ja, entiteiten zijn ook de onbewuste, ongeheelde schaduwdelen van mensen. Dat is vooral een storende factor bij spirituele mensen, die niet (meer) hun eigen innerlijke wonden helen, omdat ze zich voortdurend richten op “heling” van de buitenwereld. Gevoelige mensen zoals ik, pikken dan ook hun onverwerkte energieën op, die ze meegeven en/of meesturen terwijl zij mij (op afstand) willen “helen”, en die mij veel overlast bezorgen. Ze helen zichzelf niet en ze helen mij niet werkelijk. Dus alle onverwerkte energieën in hen blijven bestaan en bij mij wordt de ruimte voor heling ontnomen. Zo kom ik vast te zitten, want hun doel is niet dat ik vooruit kom. Stilstand is hun keuze. En juist die stilstand waarin ze mij vast willen houden, maakt mij ziek… Zo lijk ik voor de “heler” degene die geheeld moet worden, maar ik spiegel als hooggevoelige puur het ongeheelde in de ander, wat hij of zij (nog) niet wil zien… Ik zou dan ook zeggen:
entiteiten zijn alle onnatuurlijke èn ongeheelde energieën van onbewuste delen van mensen die de weg kwijt zijn. En die via mij en mijn lichaam de weg naar het licht zoeken en bij mijn licht willen blijven. Maar ik stuur ze terug, naar waar ze horen: niet bij mij, maar in hun eigen nog ongeheelde lichaam en naar hun eigen – nog terug te vinden – licht. “Genezen en vergeven.” Ga naar het licht! Zo simpel kan het zijn. Zo eenvoudig is het leven. De mens maakt het vanuit zijn angsten en onbewuste delen ingewikkeld. Hoe meer je jezelf heelt, hoe eenvoudiger het leven wordt, omdat je het echte leven gaat voelen en proeven! Het is maar waar je voor kiest: in angst vast blijven zitten of de weg door je eigen donker aangaan naar
het licht. 
Wij hebben reeds jaren terug voor het laatste gekozen. En hopen dat meer mensen het èchte licht gaan zien. Diep in hun Zelf!

 

Mijn rechten terug claimen: weer voelen en werkelijk helen

Ik zal nooit vergeten dat de dag vóór de “behandeling” ik nog goed mijn grenzen kon ervaren, vanuit mijn lichaam, toen ik iemand tegen kwam, waar mijn lichaam duidelijk “nee” tegen zei. Dit ben ik kwijt-geraakt. Op 20-4-2012. Alles heeft sindsdien zo vastgeroest gezeten. Dat ben ik niet. Vanmorgen mezelf opnieuw verder geheeld van deze traumatiserende “behandeling”. Na een gronding pakte mijn lichaam het over en trilde het er spontaan uit. En waarschijnlijk precies dat wat mijn leven verstoorde: steeds een radio-ontvangstkanaal zijn. Steeds maar buiten oppikken en er was haast geen binnen meer.
Sinds 20-4-2012. Vier jaar later kan ik er pas ècht de vinger op leg-gen: ze heeft de hele tijd gewerkt aan verstoring van mijn lichaams-bewustzijn. Omdat zij niet met zichzelf alleen durfde te zijn. En zij daarvoor mijn lichaam – en alles wat ik met pijn en moeite ontwikkeld had – claimde. En dus daar veranderingen in aan te brengen, die in haar voordeel waren. Dat is geen heling. Dat is traumatisering. En het voelt al rustiger nu, na deze verdere zelfheling. De ruimte rond mijn lichaam is stap voor stap weer van mij. En ik blijf het terug claimen. Zoals een haptonoom mij eens leerde is de weg van respect in het contact: “Mag ik een gast in jouw ruimte zijn?” Dat is een vraag, waarop ik, vanuit mijn lichaam ‘ja’ of ‘nee’ op mag zeggen. Vanuit dat wat ik daar voel. En dat recht pakt niemand mij af!

 

© Eva Pieters (april – augustus 2016)
(voorheen Eva van Woudenberg-Pieters)

Dit blog is gekomen in de plek van “Ik wil mijn leven terug”, waarvan gedeeltes hier nog staan. Want ik ga verder, ongeacht wat anderen doen om mij op mijn zelfgekozen pad tegen te willen houden.

* Op 20-4-2012 ontving ik een Touch of Matrix (T.O.M.) “behande-ling” van Wilma (Stichting LifeJoy; Tiel), die zij (onder invloed van goeroe’s) destructief op mij heeft toegepast. (Zie HeelJezelf1)

** Van december 2013 t/m april 2014 heb ik 4x “Sensi-therapie” gehad bij Carola (Stichting LifeJoy; Erichem). Maar het werd steeds minder waar het om draaide – Sensi-therapie om energetisch weer in balans te komen – en steeds meer angstprojectie en bemoeizorg om ons in een afhankelijke positie te drukken. (Zie HeelJezelf2)

*** Krijn (Paramedisch “Natuurgeneeskundig Therapeut”, medium en “leermeester”) en Dorrit (Energetisch therapeute en “visionair”, die “werkt vanuit kosmische leiding”). Vage mensen met nog vagere “diensten” en interesses, die wij zelf nooit bemiddeld zouden hebben. Omdat wij rechtstreeks naar de kern gaan en geen omwegen willen volgen. En terugkerend zie ik mensen die werken met: sjamanisme. En daar in het contact met de geestenwereld ligt voor ons een definitieve en onbespreekbare GRENS.

Zie ook het blog “De reis terug naar het lichaam”: ReisLichaam

 

Dit spirituele misbruik om mensen te claimen vond plaats bij mij op 20-4-2012 en vindt (in)direct op afstand nog steeds plaats en stopt niet – ook niet na onze klacht aan Stichting LifeJoy in 2015 en enkele mails om te stoppen aan Carola en Wilma – mede onder invloed van destructieve goeroe’s Bert (Stichting LifeJoy) en Joke/Jomanda. Die mensen aan zich willen binden, voor hun behoeften, en daarvoor hun zelfbeschikkingsrecht aantast door ze te programmeren en te claimen, en daarmee een grove inbreuk maakt op de privacy en het eigen leven van anderen. Van iedereen die moet doen wat zij willen. 

 

Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL

Wat ik wil? Zichtbaar maken van ego-spiritualiteit: onder het mom van “heling” en “liefde” wordt schaamteloos misbruik van cliënten en cursisten gemaakt. Dat er meer bewustzijn is op integer en dus wer-kelijk mensgericht werken: ècht helen en respectvol met anderen om-gaan. Dat houdt in: met gezonde ruimte voor eigenheid en grenzen.

Laat wat ik meegemaakt heb door maar even de drempel van de spirituele wereld over te stappen ook een grote waarschuwingsles voor jou zijn: wat een spirituele persoon of spirituele “leermeester” ook beweerd te “weten” of te “kunnen” (doen) of “door krijgt” voor jou. Hoe mooi ook “liefdevol” verpakt. Laat je niet misleiden. Geef jezelf nooit uit handen! Houd altijd de macht en de leiding over jezelf, jouw lichaam en leven. Zegt jouw gevoel dat het niet klopt,
dan klopt het ook niet. Keer je om, loop weg en kijk nooit meer om.

Dit bericht is geplaatst in bewustzijn, ego-spiritualiteit, emotioneel misbruik, heel jezelf, hooggevoeligheid, narcisme, spiritueel misbruik, transformatie, vrijheid met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.