Illusies

Wat is er zo griezelig aan de dingen zoals ze zijn? Als we de dingen zien zoals ze zijn, kennen we op zijn minst de waarheid. Wat ons bang zou moeten maken, is het ontkennen van dingen zoals ze zijn.

(Shyalpa Rinpoche)

 

bewustzijn

 

Om werkelijk te leven hebben we illusies los te laten

Elke keer als we maar willen blijven strijden met iemand, strijden we nog met iemand uit het verleden, en vind je daaronder – als je het los durft te laten – een groeigeschenk. Telkens als we te behoeftig naar buiten reiken, zoeken we nog de liefde die we vroeger niet kregen. Maar niemand kan je nu nog geven wat je toen nodig had… Ze kunnen je wel spiegelen wat je tekort bent gekomen. Elke keer als we diep geraakt worden, is er oude pijn in ons getriggerd. Als je niet blijft hangen in het drama hierover en het geschenk durft uit te pakken, gun je jezelf heling en daarmee ook een beter leven. Door voorbij de persoon te kijken die de pijn nu in jou teweegbrengt – die slechts een symbool is: een aangever van dit groeigeschenk – en dieper te gaan om te ontdekken aan wie jou dit doet denken uit je verleden. Dan kan je de oude realiteit van het verleden naar boven krijgen en door die te erkennen heel je jeZelf. “Niet in het drama en de verhalen, want dat is juist het vermijden van de pijn, maar in plaats daarvan onver-schrokken, met open vizier de pijn onder ogen te zien…” (Erik van Zuydam) Hoe meer je jezelf durft te laten raken, hoe meer je zal groeien en je steeds minder belemmerd zal voelen om vrijuit te leven. Je zal steeds meer het heden als verrassend onbelast ervaren. Want nu kijk je niet meer door de ogen van het gekwetste kind dat je eens was… Nu ervaar je de wereld vanuit jouw Volwassen Bewust-Zijn en leef je als steeds vrijer mens in het NU, waar de rijkdom van het echte leven op je wacht. Ja “als alle illusies zijn verdwenen blijft alleen de stilte over. En dat is wie je bent.” (via De Dag van de Stilte)

 

Angst: liever gevangen dan bewust willen ZIJN

Ik ben de verkeerde wereld ingestapt. En ik ben er dan ook weer uit-gestapt. Het was een wereld die beweerde met bewust-zijn bezig te zijn. Een wereld waarin ik dacht dat ik thuishoorde, omdat ik al jaren-lang aan ontwikkeling doe. Heling bleek een leugen. Ontwikkeling was niet het echte doel, maar stilstand uit angst. Mensen kwamen er voor bewustwording, maar illusies werden blindelings uitgeleefd. Ze klamp-ten uiteindelijk telkens weer liever aan elkaar vast in stilzettende afhankelijkheid (co-dependency) en stimuleerden niet tot groei van binnenuit. Om van daaruit te leren jouw gevoel te dragen en het leven in de werkelijkheid te ervaren, zoals het is: NU. Die rijkdom gaat aan je voorbij als je niet eerst naar binnen durft te kijken… Stop met hard werken buiten jezelf. Wees eerst maar eens gewoon MENS, op jouw eigen plek, levend vanuit jouw lichaam en gevoel, met verantwoorde-lijkheid voor jouw eigen emoties, in jouw eigen leven. Leven begint bij de basis: in jeZelf. Als een autonoom mens die zichzelf kent en voor zichzelf staat. Dat trof ik niet aan in de wereld van “bewust-zijn”. En dus laat ik het achter mij en ga ik verder op mijn persoonlijke pad van innerlijke vrijheid en kracht. Want dat is de weg van Mijn Leven.

 

Eerst binnen, dan buiten

De spirituele wereld staat ver weg van ware spiritualiteit. Het is een groot circus van illusies, angstprojectie en verborgen machtspelletjes geworden. Ze klampen angstvallig aan elkaar vast (co-dependency) en houden heling en ontwikkeling tegen. Omdat ze het werkelijke leven en hun eigen innerlijk niet onder ogen durven te zien, bijten ze zich vast in wazige angstaansturende verhalen (“Er zit een entiteit bij je”), waarbij je steeds verder weg wordt gebracht van het luisteren naar jouw innerlijke stem… Dat is een wereld waarin ik niet thuis ben. Spiritualiteit is voor mij leven vanuit jouw unieke kern – jouw spirit – en alles doen om daarmee in contact te blijven. Alles wat jou bij jouw kern brengt en je daar gecenterd houdt: in eenheid, in stilte… Een kalm golvende innerlijke beweging, die daardoor ook ruimte laat voor het laten binnenkomen van ervaringen, die je kunnen raken. En alles los te laten wat jou ver van jouw eigen kern verwijderd. Ware spiri-tualiteit is een heilig huwelijk met jouw innerlijk, waar niemand tussen hoort te komen. Niemand heeft dat recht. Het is jouw eenheid.

 

Als we niet beseffen dat onze gevoelens uit het verleden stammen, blijven we symboliseren, waarmee we onszelf tegen de pijn beschermen. We zullen blijven proberen om te krijgen wat we
toen niet konden krijgen, ontkennen dat we behoeften hebben
of kwaad worden of ons slecht over onszelf voelen.
Hierdoor
zal onze heelwording niet dichterbij kunnen komen.

(Ingeborg Bosch – “De herontdekking van het ware zelf”)

 

Meer info over jeZelf bevrijden uit de illusies, die jou gevangen hou-den in een onverwerkt verleden, door te helen en te groeien van Kind Bewust-Zijn naar Volwassen Bewust-Zijn met Past Reality Integration (PRI): o.a. via de site van Ingeborg Bosch doelPRI en TherapiePRI

 

Aansluitende inspirerende boeken:
– Susan Forward – Als liefde een obsessie wordt
– Ingeborg Bosch – De herontdekking van het ware zelf;
Illusies; PRI en de kunst van bewust leven
– Jean Jenson – Op weg naar je ware zelf
– Alice Miller – Het drama van het begaafde kind

Reacties zijn gesloten.