Bewustzijn

Het is niet waar dat het opgaande deel van de cyclus goed is en
het neergaande deel slecht. Dat is alleen zo in het oordeel van het verstand. Groei wordt gewoonlijk beschouwd als positief, maar er is niets dat altijd kan blijven groeien.
Als groei, in wat voor vorm
dan ook, zou doorgaan, zou het uiteindelijk uitmonden in
iets monsterachtigs en destructiefs.
De ontbinding is nodig om ruimte te maken voor nieuwe groei. Het een kan niet bestaan zonder het ander. Het neerwaartse deel van de cyclus is absoluut noodzakelijk voor spirituele groei.

(Eckhart Tolle)

 

27307839_ml

 

Groei begint met bewust stil staan bij wat er IS

En dat alles begint van binnen: in jeZelf. We leren overleven, maar
ik geloof dat het leven pas begint met echt bewust durven ZIJN. Innerlijke groei vind ik de belangrijkste rijkdom die de mens kan vinden en het ligt zo binnen handbereik, maar vaak pakken we de groeilessen niet op. Dat is ons ook niet geleerd. Maar dat mag geen excuus zijn om niet te leren jouw eigen verantwoordelijkheid op je te nemen. Dat is tenslotte het doel van volwassenheid. Ik geloof in het stapsgewijs doorbreken en loslaten van oud aangeleerde overlevings-patronen en het vergroten van jouw natuurlijke creativiteit en levens-ruimte. In het kort: van overleven naar echt èn vrij leven in het NU. Door jouw eigen verantwoordelijkheid te pakken en te kiezen voor het leven: door alles wat je in jezelf tegenkomt te voelen en te helen.

 

Durven voelen is durven leven

Ik geloof in groei. Voor mij is dat letterlijk: zakken vanuit je hoofd naar je lichaam. Leven vanuit contact met jouw lichaam(sbewustzijn) geeft meer ruimte. Door mijn ontwikkeling heb ik steeds dieper leren te luisteren naar mijn lichaam. Te hechten aan wat bij mij hoort en te ont-hechten van dat wat niet (meer) van mij is. Er is een rijkdom aan kennis en wijsheid opgeslagen in jouw lichaam, die dieper gaat dan mentale kennis. Door stil te staan bij jouw binnenste leer jezelf steeds meer innerlijk te ervaren. Keuzes worden duidelijker als je voelt wat je van binnen werkelijk wilt. Emoties weten hun weg te vinden door jouw aandacht er op te laten schijnen. Alles wat nu nog donker voelt, krijgt daardoor licht: van jouw bewust-ZIJN. Je geeft jezelf letterlijk meer de ruimte. Je staat even stil… En daarmee maak jezelf bewust, waardoor groei als vanzelf heel natuurlijk z’n weg kan gaan. Jouw lichaam heeft jou letterlijk een schat aan wijsheid te bieden. Durf alles in jeZelf te ervaren, te voelen (wat soms al jarenlang er wil zijn) en te accepteren, en je zal het leven werkelijk proeven, zoals het bedoeld is. Voel en ervaar het leven steeds meer vanuit een diepere verbin-ding met jouw lichaam(sziel). Uit je hoofd, naar je lichaam, gaat er dan een hele nieuwe wereld voor je open. Als je uit de oude patronen stapt en eindelijk eens naar beneden durft te zakken…

 

Leven is zèlf in beweging komen

Ergens onderweg heb je het opgegeven. En ben je stil gaan staan. Niet de stilstand die onderdeel van heling is, want dan zou je stilstand nog steeds vooruitgang zijn. Nee de stilstand die tot destructieve patronen leidt: naar jezelf toe en vaak daardoor helaas ook naar anderen toe. De stilstand waarin je niet gemotiveerd bent om iets in jezelf te veranderen. Alles begint met je bewust worden waar je NU bent. En daarvoor van binnen je eigen verantwoordelijkheid te nemen. En het leven weer als geschenk te zien. En stap voor stap uit die destructieve cirkel te stappen. Dat begint met geloven dat jij een beter leven verdient. Maar daarvoor heb je niet op de buitenwereld
te wachten. Die is jou niets verschuldigd. Je hebt het zèlf te doen.
Jij bent jeZelf het leven verschuldigd. Leren te voelen en te leven is jouw taak. En als je jouw eigen taak op je neemt, kan je de werkelijke weg naar geluk – van binnenuit – beginnen.

 

Transformatie

Elke laag met oude pijnlijke waarheden die ik afpelde, bracht me uiteindelijk dichter bij wie ik werkelijk ben. Van een diep ongelukkig, eenzaam meisje (in mijn jeugd), transformeerde ik stap voor stap tot een vrije, levendige, enthousiaste vrouw, met zoveel innerlijke rijk-dom van binnen. En ruimte, zoveel ruimte om mezelf te zijn. Juist dat wat ik als kind zo miste, vond ik diep in mezelf terug. (juni 2011)

 

In de totale bereidheid je te laten raken, je hart zelfs te laten breken, kan ontdekt worden dat de pijn die je zo vreesde niet je vijand is, maar het voertuig terug naar huis.

(Erik van Zuydam)

 

Aansluitende inspirerende boeken:
– Gary Zukav – Het hart van de ziel
– Eckhart Tolle – De kracht van het NU in de praktijk
– Theo Fischer – De kunst van het nietsdoen

Reacties zijn gesloten.