Misbruik

When she transformed into a butterfly,
the caterpillars spoke not of her beauty, but of her weirdness.
They wanted her to change back into what she always had been
[= a caterpillar]. 
But, she had wings. — ‘Cause she had grown

(Dean Jackson) (exclusief de laatste zin: “‘Cause she had grown”)

Dit is hoe mensen die niet gegroeid zijn of vastzitten (in narcisme) mij de afgelopen jaren tegen willen houden en terug willen brengen naar hùn niveau. Maar daar ben ik niet meer. Ik ben gegroeid.

 

39142439_ml

 

“Ik kan alleen een ‘ik’ zijn als jij geen ‘ik’ bent” *

Iemand die jou wil misbruiken DENKT jou nodig te hebben. Hij of zij vertrouwt niet op z’n eigen kracht. En gunt jou daardoor geen eigen leven. Omdat jij aan hun behoeften hebt te voldoen, mag jij van hen geen grenzen hebben. Maar voor een eigen identiteit heb jij juist grenzen nodig. Bij misbruik heiligt het doel alle middelen. Desnoods halen ze je uit jouw kracht, omdat ze hoe dan ook zo dichtbij je willen zijn, omdat ze nog een dieper contact van binnen missen… Het komt niet in hen op dat ze verder hebben te ontwikkelen. Of ze vinden het wel makkelijk zo. Ze zoeken alles buiten zichzelf, wat uiteindelijk alleen in hun Zelf te vinden is. De basis voor misbruik is illusies.
De wereld niet kunnen zien zoals deze werkelijk is. Je projecteert daardoor jezelf op een ander en ervaart geen onderscheid, maar daardoor zie en hoor je de ander niet zoals hij of zij is. Dit resulteert in respectloos, grenzeloos gedrag: misbruik maken van de goedheid van anderen. De afwijzing die je dan ontvangt, brengt je als het goed is terug naar jezelf. “Rejection is God’s way of telling you: wrong direction.” Je kan de ander ook nog niet echt zien, zolang je jeZelf van binnen nog niet kan zien. En je je daardoor teveel naar buiten hebt gekeerd voor aandacht. Je mist liefde voor jeZelf.

 

Misbruik is “liefde” die de ander onderdrukt

Destructieve relaties ontstaan als je liever het leven van een ander stukmaakt, dan dat je de uitdaging aangaat om jezelf (ook) te ont-wikkelen en een eigen leven leren op te bouwen. Mijn missie staat haaks op alle destructieve verstrikkingen (zoals Redder-Slachtoffer relatie en co-dependency): ik wens een authentiekere en autonomere wereld. Ik geloof in de weg van je eigen verantwoordelijkheid leren nemen i.p.v. andermans leven vast te grijpen en daarmee hem/haar èn ook jezelf te saboteren. Opbouwen i.p.v. afbreken. En van daaruit wil ik waarschuwen. Allereerst voor emotioneel misbruik door narcistische mensen die vastzitten in hun ontwikkeling en van daaruit hun schaduwdeel niet helen, maar naar buiten projecteren.
Ze helen en voeden zichzelf (niet meer) van binnenuit en denken daardoor in “tekort” en hebben vaak een hardnekkige illusie en fixatie dat ze de buitenwereld nodig hebben. Jij bent voor hen een object, een lappenpop, zonder eigen identiteit, die zij willen vastzetten in hun onvervulde behoeften. Via stelselmatige manipulatie en gaslighting** zorgen ze dat jij het afhankelijke meisje of jongen wordt, die zij van binnen in zichzelf ontkennen. Ze zijn niet gelukkig, en maken een enorme omweg door niet naar binnen te keren, en willen jou mee-slepen in hun val naar beneden… (Zie ook: MijnHartBeslistVrijheid)

 

Waarschuwing: spiritueel misbruik door “helers”

En daarnaast wil ik ook waarschuwen voor SpiritueleNarcisten. “Helers” en mediums die niet meer durven voelen en helen… En die daardoor niet integere “helers” zijn geworden: charlatans. Omdat zij allereerst op ego-belangen (reputatie en macht en daarvoor jouw geld, energie en zelfs jouw leven willen “hebben”) en totaal niet op
de gezondheid van de cliënt gericht zijn. 
Aangezien zij vanuit hun hoogmoedswaanzin weigeren ons vrij te laten in het kiezen van ons eigen leven, maak ik dit hier zichtbaar. Inmiddels ben ik er zo vaak tegen aangelopen dat ik durf te zeggen dat niemand in de spirituele wereld nog echt zuiver is. Zo kwam ik alleen maar voor Touch of Matrix of alleen maar voor Sensi-therapie… Maar over de drempel trof ik een eenzame, behoeftige “heler”, die zichzelf uit handen had gegeven aan een “leermeester”, en die mijn komst aangreep om mij in hun op angst gebaseerde netwerk vast te willen zetten. Zonder dat ik een keuze kreeg. Hun doel was niet dat ik een vrouw in balans en met eigen verantwoordelijkheid ben, waar een behandelaar juist naar hoort te streven. Maar dat ik een afhankelijk meisje wordt dat voor altijd “van hen” is. Zodat zij in hùn behoeften van buiten “verzekerd” zijn. Ze helpen niet, ze helen niet, ze misbruiken (zie wat ik hierin heb meegemaakt: HeelJezelf1 en SpiritueelMisbruik. Ze vallen ons nog regelmatig spiritueel lastig: omdat wij hèn moeten geven wat zij denken nodig te hebben… En dat is ook wat de basis voor misbruik is: niet jouw eigen verantwoordelijkheid nemen en zelf voor jouw eigen leven zorgen, maar alles wat je wilt buiten jezelf neerleggen…

 

En zie ook: “JehovahsGetuigen : ik heb een stem, die spreekt”

 

Liefde kan zich manifesteren als een relatie, maar begint in diepe afzondering. Als je gelukkig bent in je alleen-zijn, als je de ander geheel niet nodig hebt, als de ander geen vereiste is, dan ben je in staat tot liefhebben. Als de ander een vereiste is, kun je slechts exploiteren, manipuleren, domineren, maar je kunt niet liefhebben.

(Osho)

 

Aansluitende inspirerende boeken:
– Mathias Wais – Alledaags misbruik (* citaat komt uit dit boek)
– Jan Storms – Destructieve relaties op de schop
– Iris Koops – Herstellen van narcistische mishandeling
– Susan Forward – Als liefde een obsessie wordt

** Voor de betekenis van gaslighting zie: INTEGER2

Reacties zijn gesloten.