Welkom

Alle blogs op deze site worden de komende maanden door mij herlezen en herschreven, eventueel samengevoegd of verwij-derd. Dit geldt niet voor HeelJezelf 1 t/m 3, Spiritueel Misbruik, het blog Jehovah’s Getuigen en mijn transformatie blogs. 

 

Het leven is voortdurend bezig ons een spiegel voor te houden,
ons wakker te schudden. Wanneer we niet bereid zijn te zien
wat het leven ons probeert te laten zien, zal het de intensiteit
opvoeren
totdat we willen zien wat we moeten zien.
Op deze manier is het leven zelf onze grootste bondgenoot.
(Adyashanti)

 

21490691_ml

 

Mijn missie: leven vanuit innerlijke vrijheid en kracht

Mijn naam is Eva van Woudenberg-Pieters. Na losgelaten te hebben wie ik had te zijn, vanuit overleving en sociale conditionering, heb ik mijn eigen weg in het leven gekozen. Ik wil authentiek zijn en volg NU het pad wat werkelijk bij mij past: puur leven vanuit mijn gevoel. Hier ben ik naar toe gegroeid vanuit jarenlange ervaring met: hooggevoe-ligheid (h)erkennen als een heel belangrijk signaal van mijn lichaam (o.a. voor het stellen van grenzen); verwerken en aanvaarden van hoe het verleden was (PastRealityIntegration); emoties bewust voelen en accepteren (Mindfulness); en daardoor steeds meer leren te leven en creëren vanuit een vrije, natuurlijke staat van ZIJN.

Ik ben integer, communicatief en ondernemend. En vanuit mijn ont-wikkelde sensitiviteit ben ik een natuurlijke energetische/intuïtieve dieptewaarnemer. Ik voel wat gezond onderling verbindend is en wat (onnatuurlijk) verstorend is. Voor jou èn jouw omgeving. En wat er nodig is om de balans weer te herstellen. Vaak is dat: weer naar binnen keren en voor jezelf zorgen. Mijn ervaring is dat teveel sturing en dat teveel leunen op de buitenwereld mensen uit hun eigen prachtige kracht haalt. Ik inspireer juist tot het omgekeerde: om innerlijke vrijheid te creëren en in jouw eigen kracht te gaan staan. Vanuit verantwoordelijkheid nemen voor wat emotioneel van jou is.
En loslaten wat niet van jou is. Ik ben Transformatie Schrijfster – voor leven vanuit innerlijke vrijheid en kracht. En ik wil met deze website meer bewustwording creëren in een wereld die nog teveel
in angst, overleving en misbruik vlucht en nog te weinig kiest voor zelfredzaamheid en werkelijk bewust leven.
Ik wil graag delen wat ik met vallen en opstaan heb leren doorbreken: dat in het achter je laten van alle vanuit angst aangeleerde afhankelijkheidspatronen pas werkelijk jeZelf zijn – en dus ware vrijheid en geluk – te vinden is.

 

Gewoon Mens ZIJN

Ik wil gewoon mezelf zijn
Zonder te worden veranderd
Zodat jij daardoor precies weet
Wat jij van mij kan verwachten

Ik wil gewoon mens zijn
Zonder dat mijn talenten
In een dwangbuis worden geplaatst
Waardoor ik naar adem snak

Ik wil gewoon mezelf zijn
En vrijuit in het leven staan
Zodat er altijd ruimte is
Voor al mijn ware kleuren

Ik wil gewoon mens zijn
Zoals ik ook wil dat jij leert
Gewoon vrij jezelf te zijn
Om dàn daarnaast met mij te ZIJN

© Eva van Woudenberg-Pieters (juni 2016)

 

Wees jeZelf, meer niet

Ik volg de weg van natuurlijk leven: door in contact met je binnenste vrij en bewust jeZelf te zijn. Ik geloof dat alleen jouw innerlijke stem en expressie volgen tot een gelukkiger en vrijer leven leidt. Natuurlijk leven begint met jouw basis van ZIJN. Ik heb ervaren dat er voor geluk minder nodig is dan ons is aangeleerd. Ik geloof niet in grenze-loze spirituele wegen. Je houdt jezelf daarmee klein door afhankelijk te blijven van anderen die “groter” dan jeZelf zouden zijn. Als helpen grenzeloos wordt gaat het over in machtsmisbruik, vermomd als
co-dependency (‘IK red jou!’). Ik wens een wereld met meer zelfred-zaamheid en kies in mijn leven bewust voor een vrije, onafhankelijke weg. Een mens heeft gewoon mens te blijven en juist meer te aarden: in zichzelf èn in de realiteit van dit leven. Ik geloof dat er maar één stem is waar jij echt naar te luisteren hebt en dat is je eigen innerlijke stem. Laat je niets wijsmaken, laat je niet afleiden, wees alert en blijf vooral trouw aan jouw innerlijke Zelf. Wees jeZelf, meer niet.

 

Ware vrijheid vind je niet door het huidige moment te ontvluchten, maar door onverschrokken in haar verborgen diepten te duiken. Misschien dat we daarbinnen alle rust, liefde en acceptatie vinden die we altijd ‘daarbuiten’ hebben gezocht.
(Jeff Foster)

Comments are closed.