Welkom

Het leven is voortdurend bezig ons een spiegel voor te houden,
ons wakker te schudden. Wanneer we niet bereid zijn te zien
wat het leven ons probeert te laten zien, zal het de intensiteit
opvoeren
totdat we willen zien wat we moeten zien.
Op deze manier is het leven zelf onze grootste bondgenoot.
(Adyashanti)

 

Het is tijd. Alle blogs over spiritueel misbruik worden door mij her-schreven en samengevoegd tot een boek: “Heel jezelf dan laat je anderen ook HEEL” – over wat ik de afgelopen jaren in de wereld van “ontwikkeling” en “heling” meemaakte en waarom ik er uit stapte.
(NB: zonder achternamen en die verdwijnen hier binnenkort ook) 

18-3 “Stichting LifeJoy is niet blij dat jij een boek gaat schrijven.” Dat is dan jammer, dan had je mij en anderen maar moeten beschermen tegen jullie hoogmoedswaanzin en die van Jomanda. En vooral moe-ten stoppen met mishandelen. Spiritualiteit mag niet ingezet worden ten nadele van anderen. En dat gebeurd. Nog steeds. Je mag ook smartegeld betalen hoor! Voor 6 verloren jaren (!) en voor alle dure Neurofeedback behandelingen die wij nu dankzij jullie moeten hebben. Ja het is tijd dat deze spirituele waanzin bekend wordt en STOPT.

 

Mijn missie is ontwikkeling en authenticiteit. En ik blijf vechten om daar naar te kunnen leven. En mijn tweede ongevraagde missie is om misbruik zichtbaar te maken: meeliften op andermans leven en hen mishandelen i.p.v. jezelf te helen. Helaas hebben veel mensen met een eigen praktijk zichzelf compleet verloren in sjamanisme, goeroes e.d. (zie GewoonMensZijn en SeksueelMisbruikTantra). Ik ben daar slachtoffer van geweest (zie HeelJezelf1) en mijn taak is nu om deze wandaden zichtbaar te maken. De Bron van alle spirituele waanzin start bij het begin: Jomanda. Ik geloof in ware heling en leven vanuit innerlijke vrijheid: voor jou en voor mij. ‘A flower does not think of competing to the flower next to it. It just blooms.’ (Zen Shin) 

Ik wens je veel lees- en groei plezier ! En dat jouw leven ruimte mag krijgen door naar binnen te keren en te voelen wat daar leeft. 

 

Vervolg banden verbreken (spirituele) narcisten en/of redders (zij die hun eigen issues ontvluchten door deze te projecteren op anderen): 17-3 Jomanda / Joke Damman (vanaf nu kort dagelijks en 1x p.w. uitgebreid; 18-3 Eric W. (wederom; 27-2) (zie ook AlsVrijeZiel)

“Stop met verstoppertje spelen, G.” is verplaatst naar: LevenIsGroei

 

voelen-is-leven

 

Gewoon Mens ZIJN

Ik wil gewoon mezelf zijn
Zonder te worden veranderd
Zodat jij daardoor precies weet
Wat jij van mij kan verwachten

Ik wil gewoon mens zijn
Zonder dat mijn talenten
In een dwangbuis worden geplaatst
Waardoor ik naar adem snak

Ik wil gewoon mezelf zijn
En vrijuit in het leven staan
Zodat er altijd ruimte is
Voor al mijn ware kleuren

Ik wil gewoon mens zijn
Zoals ik ook wil dat jij leert
Gewoon vrij jezelf te zijn
Om dàn samen met mij te ZIJN

© Eva Pieters (juni 2016)

 

Mijn missie: aanmoedigen tot leven vanuit eigen kracht

Mijn naam is Eva Pieters*. Ik ben Transformatie Schrijfster 
voor leven vanuit innerlijke kracht. En ik wil met deze website meer bewustwording creëren in een wereld die nog teveel in angst en misbruik vlucht en nog te weinig kiest voor zelfredzaamheid en bewust leven. Ik deel hier met jou stukken van mijn zielereis. Na losgelaten te hebben wie ik had te zijn, vanuit overleving en sociale conditionering, heb ik mijn eigen weg in het leven gekozen. Ik wil autonoom leven, vanuit diep contact met mijn innerlijk. Hier ben ik naar toe gegroeid vanuit jarenlange ervaring met: hooggevoeligheid (h)erkennen als een zeer belangrijk signaal van mijn lichaam (o.a. voor het stellen van grenzen); verwerken en aanvaarden van hoe het verleden was (PastRealityIntegration); emoties bewust voelen en accepteren (Mindfulness); en daardoor steeds meer leren te leven en creëren vanuit een vrije, natuurlijke staat van ZIJN.

En ik ben een Natuurlijke Intuïtieve Waarnemer. Mijn grootste radar is oneerlijkheid en misbruik. Zodra ik jou oppik, verwijder ik energetische belemmeringen en spirituele sabotage. Omdat ik jou weer in de levensstroom wil brengen. Omdat ik een bewuster levende wereld wens. En soms moet ik de groeiles zichtbaar maken. Pas als het bij mij STIL is en het weer bij jou ligt, zit mijn taak erop.

* (voorheen van Woudenberg-Pieters)

 

Natuurlijk leven: vanuit vrijheid bewust jeZelf ZIJN

Vanuit mijn ont-wikkelde sensitiviteit ben ik een natuurlijke intuïtieve dieptewaarnemer. Ik voel wat zuiver en gezond verbindend is en wat onnatuurlijk en verstorend is. En wat er nodig is om de balans te herstellen. Vaak is dat: weer naar binnen keren en voor jezelf zorgen. Mijn ervaring is dat teveel steunen en sturing mensen uit hun eigen prachtige kracht haalt. Ik inspireer juist tot het omgekeerde: om innerlijke vrijheid te creëren en in jouw eigen kracht te gaan staan. Vanuit verantwoordelijkheid nemen voor wat van jou is. En loslaten wat niet van jou is. Ik heb ervaren dat er voor geluk minder nodig is dan ons is aangeleerd. Een mens heeft gewoon mens te blijven en juist meer te aarden: in zichzelf èn in de realiteit van dit leven. Ik geloof dat alleen jouw innerlijke stem en expressie volgen tot een gelukkiger en vrijer leven leidt. Natuurlijk leven begint met jouw basis van ZIJN. Laat je niets wijsmaken, laat je niet afleiden, wees alert en blijf vooral trouw aan jouw innerlijke Zelf. Wees jeZelf, meer niet.

 

Het leven spiegelt jou hoeveel jij al van jezelf houdt

Deze site heeft als doel om aan te moedigen tot ont-wikkeling. Het pad dat leidt tot meer innerlijke vrijheid, kracht en geluk. En ook om het tegenovergestelde zichtbaar te maken: misbruik. Vanwege een weigering om voor jezelf te zorgen en bereid te zijn daarvoor jezelf en een ander in het ongeluk te storten. Ben je eenzaam? Dan heb je je eenheid van binnen nog verder te herstellen. Voel je je afgewezen? Daar zit een belangrijke groeiles voor je in. De kunst van het leven is om voor alle natuurlijke groeigeschenken open te blijven staan en allereerst jouw pad naar meer innerlijke eenheid en geluk te volgen.

 

Ware vrijheid vind je niet door het huidige moment te ontvluchten, maar door onverschrokken in haar verborgen diepten te duiken. Misschien dat we daarbinnen alle rust, liefde en acceptatie vinden die we altijd ‘daarbuiten’ hebben gezocht.
(Jeff Foster)

Comments are closed.