Jehovah’s Getuigen : ik heb een stem, die spreekt

31-12-2017 Eindelijk ook hiervan het seksueel misbruik nu uit de doofpot en voor de hele wereld zichtbaar ! Zie ReclaimedVoices

 

Misbruik ontstaat daar waar de juiste voedingsbodem is: waar men-sen samenkomen en er voor het oog goed met elkaar omgegaan moet worden en er geen grenzen tussen jou en de ander mogen zijn. En je afgeleerd wordt om naar je eigen innerlijke stem te luisteren. En je niet je eigen stem mag laten horen. Ik zeg: vind jouw kracht, vind jouw stem. En zwijg nooit. Zeker niet als iemand je misbruikt of wil misbruiken. Geen enkel mens heeft het recht jouw rechten te schen-den. Ook niet in de naam van God of “liefde” of wat voor “rechtvaardi-ging” dan ook. En ja in deze organisatie gebeurd het ook en worden de slachtoffers gedwongen te zwijgen… #stopmisbruik #metoo

 

stop misbruik

 

Ik heb een stem, die spreekt, en de waarheid heeft te vertellen

De zoon van een gezin is misbruikt door 2 zonen van de Presiderende Opziener (van Tiel Teisterbant, 2008). Het eerste gezin wordt het zwijgen opgelegd, want dit mag niet openbaar gemaakt worden.
Bij deze
Ze worden emotioneel gechanteerd, zijn de verketterden en verlaten uiteindelijk de zaal. Het 2e gezin wordt de hand boven het hoofd gehouden. Tuurlijk mogen de jongens een tijd lang geen ant-woord geven. Maar met man en macht moet de zorgvuldig opge-bouwde reputatie van dit “heilige” gezinnetje gehandhaafd blijven. En de Presiderende Opziener? Die blijft gewoon aangesteld. Dat noem ik huichelarij. En onrechtvaardigheid. Als seksueel misbruik getole-reerd wordt en egostatus bovenaan staat dan hoor ik daar niet meer thuis. Ik was er sowieso al niet meer welkom. Want ik – als vrouw – had een stem, die sprak. En ik ben gegaan. Voorgoed. 

Toen werd het stil. Toen ik deze langverzwegen woorden uitsprak. Het was kennelijk nodig. En het zal z’n weg in het universum vinden… 

 

Voor iedereen van de zaal van Jehovah’s Getuigen

Die denkt of hoopt dat wij terugkomen. En bidt dat wij van gedachten veranderen. Respecteer onze keuze. Want onze keuze in augustus 2011 is definitief. En daar hebben wij geen spijt van. Want dat is wat NU bij ons past. We zijn gegroeid in ontwikkeling en passen niet meer in jullie sektarische onderdrukkende systeem en wij voelen ons er dan ook niet meer thuis. Los van elkaar bereikten we beiden in 2009 het punt dat we voelden: ik hoor hier niet meer. Dus hebben wij ons uit-geschreven en jullie verlaten. Voorgoed. En zoals het bij een uitschrij-ving geldt: wij willen niet meer bekend staan als Jehovah’s Getuigen. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. En dat veranderd niet. Gisteren komt niet meer. Dit is wie wij NU zijn. En daarnaast zeg ik altijd: er is een kudde olifanten over mijn geloof heen gestampt. Mensen hebben mijn geloof in God kapot gemaakt. Omdat mensen-dienst, egoreputatie en misbruik boven de werkelijke inhoud en bele-ving van het geloof in een God staan. Ik ben niet van de schijnheilig-heid: als ik niet meer geloof, dan kom ik niet. En dat geldt ook voor mijn man. En ik geloof dubbel: niet meer in een God en niet meer in jullie. Ik heb mij met de jaren steeds vaker zeer ongewenst gevoeld. Vooral wanneer ik mezelf was. En dat is de enige persoon die ik kan en wil zijn. En ik als vrouw heb nog een extra reden voor mijn nee: ik ben klaar met zwijgen. Ik lever het trouw zijn aan mijn innerlijke stem voor niemand in. En dat is wel wat jullie van mij verwachten.

 

Ik ben klaar met zwijgen

Ik ben klaar met zwijgen
En pak mijn kracht terug
Die ik lang geleden
Zomaar heb weggegeven

Zodat ik er bij hoorde
En keurig in de maat liep
En niet op mijn kop kreeg
En vooral niets spiegelde

Conformeren is de wet
Moeten zwijgen doet lijden
En zo gleed ik steeds meer weg,
Ver weg van mijn eigen kern

Uit liefde voor anderen
Mijn zielsstem opgegeven
Voor de harmonie heb ik
Onderdrukt wie ik ben

Ik heb genoeg geleden
En breek mijn hart weer open
Ik ben klaar met zwijgen
En spreek nu wat ik voel

(c) Eva van Woudenberg-Pieters (januari 2014)

 

Don’t play games with my heart

Het heeft geen reden meer om om te kijken en te hopen en te bidden dat deze door ons innerlijk gevoelde realiteit veranderd. Gisteren pikte mijn inuïtie jullie wederom – en dit keer heel sterk – op. En ja, daar was een droom vanmorgen. Er kwamen een man en een vrouw vol met warmte op mij af. Ze hadden een mooie kaart voor ons meege-nomen. De vrouw was emotioneel en las de kaart die ze voor ons gemaakt had aan mij voor. En toen ze klaar was zeiden ze: “En wan-neer kunnen we weer studie met jullie doen?” Ik was geraakt door de kaart en de warmte en vond het fijne mensen. Maar mijn antwoord bleef hetzelfde als ervoor. Op een kalme manier zei ik dat we dat niet van plan waren. Acuut stonden ze na dit ongewenste antwoord op en was hij al de kamer uit en zij rommelde nog even bij haar tas verder-op (waar ze kennelijk de kaart weer instopte). Ik zei: “Waar is de kaart?” Iemand die er ook bij zat zei: “Die krijg je niet meer”. Ik werd boos, want de eerst gegeven “liefde” werd nu ingetrokken. En dat raakt mij, juist ook vanuit mijn verleden diep. Er was duidelijk doelbewust gespeeld met mijn emoties om ons terug te krijgen.

En dat is precies hoe het zou gaan: spelen met je emoties om je terug te krijgen. En meteen de “liefde” intrekken zodra je je ware gezicht laat zien. Voorwaardelijke “liefde”. Ik zeg: blijf dan maar meteen weg. Want dat is precies wat jullie door onze ontwikkeling van ons allebei gaan zien. Niet het beeld waar we van jullie aan moeten voldoen. Maar ons ware gezicht. Dit gezin – voor bewustzijn en groei – is verder gegaan. En wij leven NU vrij zoals wij willen. Naar wat wij voelen wat bij ons past. En niet naar wat ons opgedrongen wordt als “De Weg”. Door wie dan ook. 

 

Our freedom, our choice

Ik heb tot nu toe niets over jullie en ons verleden met jullie geschre-ven. Want wat achter mij ligt, dat ligt ook achter mij. Dat jullie nu hier zo in beeld komen, dat komt omdat mijn intuïtie vandaag nog sterker dan eerder oppikt dat jullie ons niet losgelaten hebben en gewoon de draad weer op willen pakken. Maar wij niet. Vandaar dit blog: om jullie uit deze droom wakker te schudden. Misschien is voor jullie “nostalgia a dirty liar that insists things were better than they seemed” (of nog sterker: “… than they used to be”). Maar voor ons niet. Wij weten nog haarscherp waarom het voor ons klaar is en wij ons uitgeschreven hebben. En er is niets aan veranderd sinds de dag dat we dat gedaan hebben. En er gaat ook niets veranderen.Wij zijn weg en wij blijven weg. En wij gaan verder. Wij leven voor vandaag. Niet voor de toekomst, niet voor het verleden, maar voor NU.

 

Vind jouw kracht, vind jouw stem

Meisje spreek de woorden
Die je niet durft te zeggen
Bang dat ze je niet geloven
Bang voor wat zal gebeuren

Je bent gevangen gezet
Het voelt ergens vertrouwd en toch
Ergens ook niet goed, maar je weet
Niet hoe hier zelf uit te komen

Blijf niet trouw aan zijn stem
En vind jouw ware stem terug
En deel wat je diep in je hart
Zo graag zou willen zegggen

Meisje spreek de woorden
Die jou vrijheid terug geven
En hem weer terug werpen
Op zijn eigen gevangenschap

Blijf niet trouw aan zijn daden
Weet dat dit geen liefde is
Laat je niet overheersen
Vind jouw kracht, vind jouw stem

© Eva van Woudenberg-Pieters (november 2016)

Voor alle emotioneel en/of seksueel misbruikte kinderen en volwassenen, die van mens tot bezit gedegradeerd zijn. En in het bijzonder opgedragen aan S. Ik heb jouw stem gehoord en ik heb jouw plek even ingenomen en jou hiermee een stem gegeven.
Vind jouw kracht, vind jouw stem. Spreek de woorden uit. En laat
de volwassenen die je werkelijk liefhebben luisteren, jou geloven
en steunen, en wijsheid in handelen toepassen. #stopmisbruik (Achtergrondinfo: ook S. is meegesleept in een geloof, waarin ze haar eigen kracht en stem verloor, te beginnen bij haar eigen moeder en haar stiefvader, die haar stapsgewijs steeds verder wil misbruiken)

 

Tijd voor gerechtigheid en meer bescherming. Bij deze heb ik vandaag 31-12-2017 de petitie openlijk met mijn naam ondertekend:

“Onderzoek seksueel misbruik binnen de Jehovah’s Getuigen”

“Wij, bezorgde burgers van Nederland bestaande uit (voormalige) Jehovah’s Getuigen en anderen constateren dat seksueel misbruik binnen de Jehovah’s Getuigen niet adequaat wordt aangepakt, waardoor daders vrijuit gaan, slachtoffers geen recht worden gedaan en er weinig actie wordt ondernomen om kinderen tegen daders te beschermen. En verzoeken om een onderzoek te starten naar het misbruik binnen de Jehovah’s Getuigen…”

Voor meer informatie hierover zie: StichtingReclaimedVoices

 

© Eva van Woudenberg-Pieters (december 2016 – december 2017)

“Jehovah’s Getuigen zijn een fundamentalistische ‘eindtijd’-geloofsgemeenschap die in vele opzichten voldoet aan de omschrijving van een sekte.” Zie hiervoor: Sekte – Ja herkenbaar “love bombing”, één van de eerste punten in dit artikel, precies daar gaat mijn bovenstaande droom over…

 

Reageren op dit blog? Helaas ontvang ik teveel hardnekkige spam, met als enige doel om in deze site te kunnen inbreken, dus staat de reacties onder alle blogs voortaan uit. Stuur mij een bericht via de slotpagina en/of volg mij op Facebook: EvaVanWoudenbergPieters

 

Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL

No cult. No religion. No “master” above me. No slavery. This is my life. I choose to live it naturally. On my own. With whoever I choose in my life. My freedom, my choice

Dit bericht is geplaatst in bewustzijn, ego-spiritualiteit, emotioneel misbruik, narcisme, spiritueel misbruik, vrijheid met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.