Terug naar het licht

DIT BLOG IS NOG IN WORDING. Opmaak wordt nog aangepast.

 

Ik ben een FreeSpirit. Ik volg geen mens, geen leermeester, ik word in deze onzuivere spirituele tijdgeest geen lid van een spirituele stichting of organisatie. Ik breek mezelf vrij van alle misbruikende en belasten-de banden die mediums en leermeesters mij al jarenlang willen opleg-gen: om hùn wil te volgen, voor de bevrediging van hun ego-behoef-tes en ver ver weg van ware spiritualiteit… Ik volg mijn intuïtie en het zuivere Universum leidt mij. En vandaag 30-1-2020 STOPT het spirituele en seksuele misbruik binnen de spirituele wereld.
En daar lever ik met alle liefde mijn spirituele aandeel aan.

 

“Better to die fighting for FREEDOM
then be a prisoner all the days of your life.”

(Bob Marley)

 

stop-spiritueel-misbruik

 

Ik wilde altijd al met kinderen werken. Maar de innerlijke reis van mijn ontwikkeling en het spirituele misbruik kwamen er tussen. Vandaag (1-2-2020) besef ik: ik werk al met kinderen. Ik werk vanuit het geheelde kind in mij, in samenwerking met het zuivere Universum en de moedige, pure Nieuwetijdskinderen op aarde. Dat wij ze mogen koesteren, en de ruimte laten om ze te laten groeien tot wie ze werkelijk ZIJN, in een wereld VRIJ van misbruik. 

 

Ik volg mijn intuïtie en het zuivere Universum leidt mij

En daarnaast is mijn missie sinds 20-4-2012 ook steeds meer om spiritualiteit terug naar het licht te brengen. Via mijn schrijven. En vaak ook door in te grijpen en donkere, verst(r)ikkende banden te verbreken, zodat ik en/of anderen weer vrij ZIJN. Spiritualiteit is niet: zelfverheven leermeesters volgen, indoctrinatie zodat je ver weg van jouw eigen innerlijke kern en intuïtieve vermogens wordt gebracht, energetische manipulatie om mensen tegen te houden en gevangen te zetten door spirituele technieken tegen hen te gebruiken. Dat alles is ego-spiritualiteit: liefdeloos handelen, gebaseerd op angst, mensen misbruiken. Een trieste keuze, die velen maken! Ware spiritualiteit is iets wat je tot een beter en mooier mens maakt, die de wereld gezond wil dienen en alle spiritualiteit ten goede van de mensheid inzet. Van-uit echte liefde: zonder manipulatie, dwang of forceren. Ware spiritua-liteit is vertrouwen op jouw intuïtie in dienst van het universum. Daar is ruimte voor ware heling, groei en vrijheid van ZIJN. Als daar meer mensen uit de spirituele wereld zouden durven zijn, hoeveel mooier zou dan de wereld kunnen worden. Dàt is hun taak. Maar die verza-ken ze en ze infecteren elkaar met dwingende ziekelijke angstgedach-ten. Mijn taak is om deze spirituele misleiding en liefdeloosheid zichtbaar maken. Er is ironisch nog heel veel heling nodig in de spiri-tuele “heling” wereld! Omdat ze geen (eigen) verantwoordelijkheid pakken, maar voor God willen spelen. En gebrek aan echte liefde hebben, waardoor ze vooral liefdeloze daden tonen. Wordt wakker, wordt bewust en dien de wereld weer. Dat is jouw spirituele taak, als mens. En de rest is voor een echte God of het Universum en ligt niet in jouw handen. Jouw plek is een dienende plek. Meer niet.

 

Misbruik begint en eindigt (zonder heling!) met: eenzaamheid

29-1-2020 Weer om 1 uur gewekt: trancereisverbinding voor spiritueel misbruik. Na uren wakker liggen droom ik wie de daders zijn: Carola en haar leermeester Krijn. Wauw wat triest, als je heel zielig alleen op een kamertje zit, omdat je iedereen van je afgestoten hebt en niet naar binnen keert om het innerlijke kind in jou aandacht te geven om te helen, en als enige “levensdoel” hebt om mijn leven kapot te maken. Omdat ik “schuldig” ben aan het wèl leren houden van mezelf en van daaruit mijn keuzes in het leven maak. De prijs die jij betaalt voor het kwetsen van mij is uiteindelijk de hoogste. Je voedt je ego, maar je ziel sterft steeds verder af. Je strijdt, maar je wint niets… Want je hebt allang verloren: de kostbare verbinding met jeZelf. En al het moois wat die verbinding je in het leven brengt. Geen ware heling, geen echt leven. En de trieste leegte staart je aan… En dàt is het startpunt van ware heling, waarin de leegte juist de ruimte wordt om naar je innerlijke Zelf te luisteren en te omarmen.

Ik wens je ware heling: de weg terug naar licht en liefde voor jeZelf

 

“And I am all the Jedi”

Al jarenlang moet ik het toezien en ben ik er zelf regelmatig slachtoffer van: spiritueel misbruik door mediums en/of leermeesters die menen dat ze alle macht over het leven en het lichaam van andere mensen mogen hebben. Alles mogen pakken wat ze pakken willen en alles kapotmaken. Want heling is bij hen ver te zoeken. Zo ga je niet met mensen om. En ze denken er mee weg te komen. Maar het Universum heeft mij de taak gegeven dit zichtbaar te maken, te bestrijden en te stoppen. “And I am all the Jedi”. En vannacht heb ik jou gestopt, Krijn, en jou teruggebracht waar jij hoort te ZIJN. Je noemt jezelf leermeester, maar jij bent al jarenlang de weg kwijt en sleept anderen – die niet hun eigen intuïtie checken dat hij geen zuivere intenties met hooggevoelige vrouwen, mannen en kinderen heeft – in zijn destructie en seksuele driften mee.

 

Ik ben een vrijheidsstrijder en spirituele balansbrenger

In 2013 bij een oefening tijdens de cursus Familieopstellingen zei de (toen nog zuivere) leraar dat mijn levensdoel is: “beschermer van de kwetsbaren”. En het duurde nog bijna 7 jaar om alle misbruikers die mijn unieke levensruimte en groei belemmerden volledig uit mijn leven weg te krijgen. Om eindelijk mijn innerlijke ontwikkeling te voltooien en de taak die het zuivere Universum mij heeft gegeven uit te kunnen voeren. In deze volledig verdwaalde spirituele wereld zullen de leugens van en het misbruik door van buiten “liefdevolle” “licht-werkers” zich bij mijn paranormale radar verraden. En ik breng deze destructieve en saboterende mediums en/of leermeesters (en indirect daarmee ook hun blindelingse volgers) weer terug naar de plek waar ze horen te ZIJN: in hun eigen lichaam, allereerst verbon-den met de aarde en met zichZelf. En terug op hun eigen plek op hun familieveld, daar waar vaak nog veel heling op ze wacht… Ze zijn te druk met de buitenwereld geweest en hebben zichzelf en hun heling zwaar verwaarloosd. En zo zijn ze nog precies waar ze in hun jeugd waren: emotionele verwaarlozing, emotioneel en/of seksueel misbruik – en doen ze zich als grote Helers voor in de spirituele wereld. Maar het bange kleine jongetje of meisje van binnen, wacht eenzaam diep in elkaar gedoken in een hoekje op heling. En zo verwaarlozen en misbruiken al deze zelfverheven mediums en leermeesters zichzelf èn hun cliënten/volgers, zoals ze zelf ooit verwaarloosd en misbruikt werden, en wordt de cirkel van misbruik nog niet doorbroken…

 

Een wereld op de vlucht voor zichZelf

Seks – en daaraan verbonden emotioneel en seksueel misbruik – is nummer 1 geworden in de spirituele wereld anno nu. Zonder eerst echt verbinding van binnen te maken door jezelf te helen. En dan vanuit die innerlijke verbinding een verbinding naar buiten te maken. Dat is de ware magie van menselijk contact. Misbruik brengt tijdelijk genot. Vult een gat even op… Maar je moet steeds meer hebben. Het is een quick-fix. Pleisters plakken terwijl je een operatie nodig hebt: heling van binnenuit. Maar de hele wereld is zo. Het is de algemene conditionering. En in de wereld van ontwikkeling en spiritualiteit zou je wat anders verwachten. Maar ook daar is de quick-fix en escapisme de mode. Vele mensen zijn (in aanloop naar 2012) onterecht medium geworden. Terwijl ze er nog niet klaar voor zijn. Je kan de wereld niet helpen als je niet eerst jezelf helpt. En dus ga je jouw geforceerde “groei” voor geforceerde “heling” inzetten. En je misbruikt. Er is een pad van ware heling. Maar er zijn maar weinig mensen die de moed hebben dit gezonde eenzame pad te volgen. Het is tijd dat de balans weer terug is in de spirituele wereld. En daar wacht mij nu een taak. Want ik heb wel mijn eigen pad van ware heling gevolgd, los van wat anderen zeiden en wilden dat ik moest doen. En nu ga ik mijn eigen ware spirituele pad volgen. Los van de wereld.

En dwars door het luide geschreeuw van escapisme en mis-bruik in de spirituele wereld heen heb ik nu mijn eigen intuïtie horen spreken, ingefluisterd door het Universum in mij. 

 

Licht is niet om te stelen, licht heeft als doel om te helen

Al sinds 20-4-2012 wil de spirituele wereld anno nu mijn – met bloed, zweet en tranen opgebouwde innerlijke kracht door diepgaande per-soonlijke ontwikkeling – hebben, want ze helen zichzelf niet en werken dus ook niet van binnenuit. En omdat ze echt innerlijk contact missen, kunnen ze niet in verbinding staan met het zuivere Universum. En werken ze vanuit het donker. Echte kracht en ware spiritualiteit ontwikkel je door alle in jouw lichaam opgeslagen oude kinderpijn te voelen en te helen en steeds meer in jouw innerlijke kracht en pure spirituele gaven om te zetten. Jaren terug kwam met het talentspel al naar voren dat mijn grootste kracht het magische kind in mij is. Maar dit kind is niet op de aarde om misbruikt te worden. Ze heeft de gave om met haar pure energie de wereld aan te raken en in beweging te zetten. Volwassenen die vast zitten terug te brengen naar waar hun levensreis begint: in jeZelf, in jouw lichaam. Als daar nog een gekwetst innerlijk kind zit: heel haar/hem. En gun jezelf het ware geluk van het leven: van binnenuit. En vanuit mijn geheelde kind ben ik NU een spirituele balansbrenger. Ik gebruik mijn paranormale gave om meer licht en rust in de wereld te krijgen. Daarvoor heb ik mediums en leermeesters weer terug naar de aarde en in verbinding met zichzelf te brengen. Anders is er letterlijk geen ruimte voor LEVEN. Niet voor mij en niet voor alle mooie Nieuwetijdskinderen op deze wereld. Ik wens en werk aan een echt mooiere wereld, van binnenuit, voor jou èn voor mij. Een wereld die durft te helen en van duuruit pas echt liefde kan ZIJN en kan delen, uit vrije wil

 

© Eva Pieters (januari-februari 2020)

 

Reageren op dit blog? Helaas ontvang ik teveel hardnekkige spam, met als enige doel om bij deze site te kunnen inbreken, dus staat de reactieknop voortaan uit. Stuur mij een bericht via de slotpagina

 

Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL

Dit bericht is geplaatst in bewustzijn, ego-spiritualiteit, emotioneel misbruik, heel jezelf, heling als ingang voor misbruik, hooggevoeligheid, narcisme, seksueel misbruik, spiritueel misbruik, vrijheid. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.