Bewustzijn is keuzes maken

DIT BLOG IS NOG IN WORDING. Opmaak wordt nog aangepast.

 

Antoinette heeft mij niet losgelaten en ongetwijfeld vanuit spirituele bemoeizorg intenties en ongevraagd energie gestuurd, en tevens vanuit een gemis aan eigen innerlijke voeding/heling – door een te grote gerichtheid op spiritualiteit van buiten/”boven” – soultheft toegepast. Maar alle eindeloze spirituele waanzin is indirect en komt met name van Wilma en Carola vandaan. 

 

“Life’s all about choices”  (Dr. Phil)

 

keuzes-maken

 

Open brief aan Antoinette (van Stichting LifeJoy) 

Je hebt mij verraden. Was het jouw recht om voor mij te kiezen?
En mijn “nee” in een “ja” om te willen zetten?
En daar stelselmatig energie voor in te zetten door onnatuurlijke energieën naar mij toe te sturen? Tegen mijn wil. En mijn leven zo op afstand te willen bepalen. Jij hebt dat recht niet. Het was jouw taak niet te fixen wat ik meege-maakt heb en wat ik van daaruit vanuit mijn bewustzijn heb besloten. En dat de relatie tussen jou en mij schipbreuk liep staat los van mijn situatie met Wilma. Wij liepen schipbreuk, omdat ik koos voor bewust-zijn en jij niet. Wilma maakte een destructieve keuze op 20-4-2012 en zij betaalt daarvoor, tot op de dag van vandaag. Want op basis van haar keuze, had ik een keuze te maken en dat deed ik. En daar ben ik trots op. Zoals ik in HeelJezelf1 schreef: “Ik voel me gebruikt. En ik voel me sterk. Want ik blijf trouw aan mijn waarden en geef daarmee niet op wat mij juist tot mij maakt.” Mijn keuzes maak ik vanuit mijn gevoel. Mijn innerlijke kompas. En mijn keuze hierbij was een streep onder Wilma en Stichting LifeJoy. Ik heb die dag nee gezegd tegen spirituele opdringerigheid. Tegen spiritueel misbruik. Van haar, van de stichting en van iedereen die mij in spirituele waanzin mee wil slepen, zonder mij te vragen wat ik wil. En nu ook tegen jou.

 

Deze les neem ik voor de rest van mijn leven mee

Weet je nog wat ik jou schreef in mei 2012? Ik wel. Ik heb het namelijk bewaard in een document “Trouw aan mezelf”, waar ik voor mezelf al mijn mails bewaar waarin ik mijn grenzen heb gesteld.

“N.a.v. onze ont-moeting en Nieuwsbrief

Leuk je nieuwsbrief en te lezen waar je nu staat en wat je plannen zijn. Als feedback wil ik nog even meegeven wat mij opviel: dat het op mij wat onrustig over-kwam, onder de bodem van de tekst, maar ook de lay-out. Misschien is 2 kolommen i.p.v. 3 wat Vederlichter?

Je schreef: “Hopelijk zien we elkaar binnenkort weer.” Ik wil je even laten weten hoe ik nu in relaties sta. Ik ben iemand die veel ruimte nodig heeft. En die hartewens naar veel ruimte voor meZelf is, door de recente nare ervaring dat iemand zomaar mijn levensinvulling over wilde nemen, alleen maar sterker geworden. Inmiddels ben ik deze wond weer aardig te boven. Deze les neem ik voor de rest van mijn leven mee. Ik ben NU wakker! Het heeft me doen groeien: volwasse-ner en alerter gemaakt. “A defining moment”, zoals Dr. Phil zegt.

Mijn nieuwe koers was afgelopen jaar al duidelijk en ga ik nu nog sterker in: voor mij geen afhankelijkheidspatronen in relaties meer.
Ik kan dat ook niet meer, mijn lichaam protesteert! En ik leef sterk vanuit wat mijn lichaam mij vertelt. Mijn focus is nu meer mijn stuur in mijn handen nemen en daarmee ontstaan vanzelf mijn grenzen.
Zo heb ik altijd ook graag voldoende tijd en ruimte tussen mails en afspraken in, dus het kan een tijd duren voordat je weer wat van me hoort. Die ruimte heb ik nodig en die neem ik nu.

Te zijner tijd wil ik graag eens met je brainstormen. Ook al voelde het voor mij meteen goed en voor jou ook, en stroomden de ideeën ook achteraf bij ons allebei, toch wil ik niets overhaasten. Ik heb mijn business weer wat geupdate vanuit wie ik nu ben en tegelijk voel ik ook dat ik (naast her en der eens een OC bezoeken e.d.) veel behoef-te heb aan een soort retraite… Op een afspraak met jou kom ik dan ook later nog eens terug. Ik doe alles nu puur vanuit gevoel, wanneer ik de spontaniteit voel: ja dit wil ik NU. Dan is het moment daar.”

(Eva aan Antoinette, mei 2012)

 

Reactie terug: niets. En tegelijkertijd zegt dat juist alles…

Dat ze er niet achter stond. Dat ze teleurgesteld was. Als ze zich er in had kunnen vinden of voor mijn eigen keuzes open kon staan, had ze vast wel op z’n minst een paar positieve woorden weten te zeggen, zoals: ‘Oké, neem je tijd, ik hoor wel wanneer je er aan toe bent…’ Het feit dat jij in mei 2012 niet overweg kon met mijn keuze dat is de hoofdreden dat jij en ik geen contact meer hebben. Niet Wilma en niet 20-4-2012 heeft onze relatie al snel stopgezet, maar jij. Omdat ik niet in jouw haast mee ging. Omdat ik voelde dat er teveel energie als een verstikkende wolk op mij afkwam en deze wegtrok toen ik deze mail stuurde. Na deze mail zag ik dit beeld voor me: ik zat in een kamer aan een tafel, open voor een conversatie met jou. Zoals ik ook in de mail de deur naar jou openhield en een brug legde, terwijl ik aangaf waar ik nu sta. Maar jij stond op en was de kamer uit gegaan. Jij liep weg uit een gesprek wat je niet aan kon. Die reactie geeft mij aan dat ik kennelijk niet aan jouw beeld voldeed. Dat vertelt mij dat je veel minder bewust en mindful bent dan je toen beweerde te zijn…

 

Stichting LifeJoy: er is geen echt licht en bewustzijn

Ondanks dat Wilma mij op 20-4-2012 getraumatiseerd heeft, was het ook een wake-up call. En heeft ze – het tegenovergestelde van wat haar intentie was – mij ook een groot groeikado gegeven. Omdat ik hierdoor zo bewust werd van de werkelijke motieven van Stichting LifeJoy: misbruik. En ik van daaruit de keuze kon maken nooit meer deze drempel over te stappen, die mijn leven over wilde nemen, en alles plat wilde walsen wat ik met pijn en moeite had opgebouwd. Stichting LifeJoy staat voor mij sindsdien voor vernietiging. En ik heb sindsdien geen enkel signaal gezien dat dit veranderd is en dat er nu eindelijk eens vanuit echt licht en bewustzijn gewerkt wordt. De dag dat dit gebeurd, zal ik ook niets meer oppikken uit die hoek. Tot die tijd ben en blijf ik diep verbonden met jullie verborgen geweten. Omdat jullie weten dat jullie niet het recht hebben om ongevraagd zo’n grote plek in andermans leven in te nemen en daar wel even alles op z’n kop te zetten. Ik pikte de les op dat hier misbruik is en dat ik voorbereid werd op verdergaand misbruik, zelfs seksueel misbruik, door de stichting. Het verschil tussen jou en mij, Antoinette, is heel simpel dit: ik heb me omgedraaid en ben voorgoed weggegaan uit deze destructieve tentakels. En jij? Jij bent gebleven.

 

Ik acht mijn leven waardevol, maar krijg geen ruimte

Ik wil dat jij en iedereen uit de spirituele wereld en jullie geweten eens over het volgende nadenkt: ik heb mijn leven moeten aanpassen aan jullie spirituele waanzin. En diep in mijn hart ben ik elke dag verdrietig omdat ik niet kan leven naar de doelen die ik zelf voor mezelf gesteld heb, vanuit mijn gevoel en vanuit mijn leven NU. Omdat jullie mij die ruimte niet laten en volgooien met spirituele bemoeizucht, kan ik mij niet creatief bewegen in mijn leven, zoals ik dat voel en wil. Omdat jullie mij gevangen willen zetten in een beeld wat jullie voor mijn leven bedacht hebben. Vanuit jullie egoïsme gooien jullie mijn leven vol met energetische en spirituele troep, die
ik dagelijks heb te verwijderen. Mijn leven is geen leven meer,
maar is dag en nacht volgegooid met (spirituele) eigenbelangen van vreemden, die ik even ontmoette – jaren terug ! – en die mij geen eigen leven gunnen. Zo wil ik en kan ik niet leven. IK maak de keuzes in mijn leven. Of je ze nou leuk vind of niet. Of ik jou daarmee “in de steek laat” of niet. Dat is jouw probleem. Dat is jouw huiswerk, als jij niet met mijn eigen gemaakte keuzes overweg kan.

 

Ik kies voor zuivere spiritualiteit

En krijg ik die 5 jaren die ik door al deze spirituele inmenging kwijt ben geraakt ooit terug…?! Nee, ik ben ze voorgoed kwijt. Zoveel verloren tijd en zoveel energie en focus heb ik niet kunnen besteden aan hoe ik NU wilde leven, iedere dag opnieuw. En dat maakt mij zeer verdrietig. Jullie van Stichting “LifeJoy” achten het leven duidelijk niet kostbaar. Ik wel. Jullie leven duidelijk niet mindful en zuiver. Ik wens wèl zo te leven. Stop met mij tegen te houden, omdat ik aan jullie beeld heb te voldoen. Dit is mijn leven. Die ik volg puur vanuit mijn innerlijk. Respecteer dat en ga jouw weg verder zonder mij. En aan Antoinette en alle andere leden van Stichting LifeJoy zou ik nog willen zeggen: wees alert en bewust van jouw omgeving. En voel of deze goed voor jou is. En durf de keuze te maken om uit de spirituele afhankelijkheid te stappen als blijkt dat de stem van een ander groter moet zijn dan jouw innerlijke stem. Durf weer in jouw eigen kracht te gaan staan en op jouw eigen benen te vertrouwen. Jouw innerlijk weet de weg voor jou. Niets of niemand anders. Wees stil, keer naar binnen… en luister. Jouw bewustzijn is jouw goeroe.

 

© Eva van Woudenberg-Pieters (10-30 juli 2017)

 

Stichting LifeJoy claimt mensen. Daders zijn minimaal: Wilma en Carola. En daarnaast Bert, Krijn e.a. uit hun spirituele netwerk. Ze doen dag èn nacht allerlei rituelen om misbruik van (familievelden van) anderen te maken en hen onnatuurlijk aan zichzelf en Stichting LifeJoy gebonden te houden (ook niet leden, zoals mijn man en ik). Via spirituele methodes ingezet als zwarte magie: gedachtekracht en hekserij (spreuken om je te binden), sjamanistische trancereizen en genetische manipulatie (door Touch of Matrix programmeringen en DNA-activering) op jou en jouw familieveld toe te passen e.d. Om misbruik van jouw krachtveld te maken zodat je willoos en van hen afhankelijk wordt. Dat is SpiritueelMisbruikOm vrij van ze te komen en terug in jouw eigen kracht zie: LichtwerkerMisbruik

 

Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL 

Ik maak misbruik zichtbaar. Omdat ik intuïtief heel sterk ervaar dat spirituele personen fanatiek overhellen naar anderen. Door vanuit spirituele hoogmoedswaanzin zich ongevraagd op te werpen als een goeroe en dan via onzichtbare spirituele technieken mensen claimen en besturen. Spiritueel misbruik, waarbij mensen doelbewust in hun kwetsbaarheden en privéleven worden aangetast. Elk persoon op jouw pad is geen slaaf of hond die jij even met jouw spirituele sturing (oftewel zwarte magie) naar jou toe mag trekken. Het zijn mensen. Met hun eigen kleuren en potentie. En ik geloof dat iedereen het recht heeft te leven vanuit een vrije wil, zoals hij/zij zèlf besloten heeft. Mits je daarmee integer blijft naar anderen en geen grenzen van anderen overschrijdt. Misbruik stopt waar respect begint.

Dit bericht is geplaatst in bewustzijn, ego-spiritualiteit, emotioneel misbruik, mindfulness, narcisme, spiritueel misbruik met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.