Coronavirus voedt op angst

Titel van dit blog was: “Coronavirus is diepe, diepe levensangst”

DIT BLOG IS NOG IN WORDING. Opmaak wordt nog aangepast. Gaandeweg als ik inspiratie krijg wordt dit blog verder vervolgd… Inclusief het gedicht wat eerst even op de Welkom-pagina stond:
“Ik heb vertrouwen in het leven”. En op 30-3 is mijn nieuwste gedicht “Healing Touch” toegevoegd. Mijn stem diverse malen in mijn leven onderdrukt, maar dit ben ik: Transformational Writer & Warrior by words from the soul; Op 2-5 is toegevoegd: de alinea “The devil whispers: “You cannot withstand the storm” en mijn slotcon-clusie “2-5-2020 Daar was je dan…” (zie eind van dit blog)

 

Ik zou een spirituele partner hebben gehad, waarbij onze energieën elkaar zouden versterken, maar hij heeft zijn leven(smissie) en mij in de steek gelaten. Daarna kwam er een valse spirituele partner op mijn pad en die heb ik ontmaskerd en de deur gewezen. Ik sluit mijn hart voor wat achter mij ligt en nooit waar gaat worden en geef me na 2 jaar over aan mijn nieuwe doel: mijn (spirituele) pad te vervolgen,
alleen. Dit brengt mij terug tot mijn levensmissie en daarvoor zet ik mijn energie en intuïtie nu in. En vanuit mijn diepe verbinding met het zuivere Universum ontstaat mijn nieuwste blog: Coronavirus

Dit is voor mij een spirituele crisis gebleken, die onder de bodem al gaande was… Deze wereld schreeuwt om transformatie. Het ergste is als we uit deze crisis komen en dan denken: “Zo dat hebben we gehad”. En dan weer gewoon verder leven zoals we ervoor deden… 

 

Ultimately we know deeply that the other side of every FEAR is: FREEDOM

(Marilyn Ferguson)

 

For all still pure of heart say out loud a Healing Affirmation:
As of today (date) all pure forces in the Universe work together to heal the world. Purify and remove all implants, all energetic manipula-tion and blockages, all black magic and all remaining impure spiritual influences: away from me, my body and my home. Away from all the members of my family field. Away from all children, all highly sensi-tive women, all highly sensitive men, all human beings and animals on earth, all deceased, all members of every family field, out of all houses and buildings, and away from the entire collective energy field. And let all negative programmings be converted to positive program-mings. So I may be free and free others to Heal and to Live.

* (Nederlands versie “Helende Affirmatie”: zie onderin dit blog)

 

leven-is-groei

 

6-4-2020 All the souls who are struggling now: I can feel you fighting. Be alive, stay alive. Let your soul breathe and decide to choose life completely. Life is dark and life is light. And they’re close together and keep you in balance if you don’t deny one of them. Listen deep, wake up your senses and let them be a gift for you: to BE alive 💖

2-5-2020 Don’t fight Corona. Face it. Don’t feed it with your fears. That’s how it grows! Don’t deny it’s negativity, but welcome it in your body as it IS now (Mindfulness). Stay calm. Let it not find the inner war and struggles it was looking for. The storm will pass…

 

Leven is groei

Gisteren (16-3-2020) zei een collega: “Straks klapt hierna de economie weer in…” Ik zei: “Gezondheid is belangrijker. De wereld draait veel te veel om geld.” En vandaag denk ik: misschien hebben we dit wel nodig. Een wereldwijde wake-up call. Laat al die verborgen angsten en emoties maar eens naar boven komen. Gevoeld en geheeld worden. Dit is een tijd van groei.

Elke ziekte draagt een verborgen boodschap van groei in zich. Vreemd voor de wereld die gericht is op medicijnen, die wel het probleem maar niet de oorzaak aanpakken. Want we willen snel beter worden, maar we willen leven zonder te weten. Maar niet vreemd voor de alternatieve wereld, zeker niet als je dit ook uit eigen ervaring hebt ondervonden. Dus vandaag denk ik erover om het Coronavirus neer te leggen om te zien waar het voor staat. Maar dat hoeft al niet meer. Mijn natuurlijke spiritualiteit geeft het antwoord al meteen aan mij:

Coronavirus staat voor diepe, diepe levensangst. 

Meer bewust-ZIJN, in een wereld die voor snel en oppervlakkig “leven” kiest, dàt hebben we NU nodig. 

 

Ik heb vertrouwen in het leven

Vandaag laat ik het leven door mij stromen
Ik ben een vrij mens, angst bindt mij niet meer
Ik besef: wat komt dat komt en wat gaat dat gaat…
Ik weet: ik heb vertrouwen in het leven

Ik kan wat het leven brengt niet tegenhouden
Ik kan het alleen maar erger maken
Met vasthouden aan angst beperk ik mezelf
Durf ik ruimte te laten, dan ben ik weer vrij

Ook mij is vroeger allereerst angst voor geleefd
Maar ik heb een keuze: meegaan of loslaten?
Zoveel obstakels heb ik reeds overwonnen
Ik weet: ik heb vertrouwen in het leven

Niets ergers dan de dood is niet durven leven
Je hart wil kloppen en niet stilstaan in de tijd
Er is altijd een reden voor zorgen, maar leef!
Je bent vrij, veel vrijer dan je zelf denkt

Vandaag laat ik het leven door mij stromen
Ongeacht wat het mij vandaag of morgen brengt
Ik laat de angst toe en zo laat ik het ook los
Ik weet: ik heb vertrouwen in het leven

(c) Eva Pieters, 17 maart 2020

 

Begin bij het begin: durven we ècht te leven?

Ben ik bang om te sterven? Ik geloof dat mijn taak hier op aarde nog niet voorbij is. Mijn spirituele taak begint net. Maar als ik ziek mocht worden en mocht sterven, dan weet ik dat ik mijn taak op aarde heb volbracht. Ik spiegel groei en als dit het was, dan mocht het niet zo zijn, maar heb ik gedaan wat ik kon om mezelf te helen en de wereld aan te moedigen om te helen. Ik heb er altijd voor gekozen te leven vanuit mijn hart, vanuit mijn gevoel. Ik moet wel, dat is wie ik ben. Als ik dat wegdruk, dan leef ik niet. En dat is wat ik veel zie: mensen leven niet echt. Oh ze denken van wel, dat ze voluit leven en feest-vieren. Maar de natuur is niet alleen zomer, maar ook winter om alles weer tot rust te laten komen. En naast dag hebben we de nacht. En naast lachen hebben we huilen. Als je eenzijdig leeft, zal je vroeg of laat tegen grenzen aanlopen. Je kan nog zo grenzeloos leven: alles wat je doet heeft uiteindelijk consequenties. En echt verantwoordelijk zijn voor ons leven, dat is niet van deze tijd. Kijk alleen al hoe we met moeder aarde omgaan, hoe we met dieren en kinderen omgaan, hoe mensen met mensen omgaan. Geen respect, dat is de mode. En een collectieve virus is het gevolg. “Wie niet wil horen, moet maar voelen.” zo was het spreekwoord al. We zijn doorgeslagen en de natuur zorgt altijd voor balans. Het universum presenteert ons de prijs. Wordt wakker en ga echt leven. Niet eenzijdig, maar omarm ook de andere kant van het leven. Dan pas leef je echt!

 

Ik heb altijd op de dunne lijn tussen leven en dood geleefd… 

Bij de cursus Familieopstelling kwam de boodschap naar voren dat ik als embryo even twijfelde of ik op de aarde zou komen, of ik mijn hartje zou laten kloppen. Ik ben er gekomen en daar wachtte mij al vrij snel de confrontatie met de dood. Mijn moeder die zo verstrikt raakte in de energieën van anderen om haar heen dat ze het leven niet meer aankon. Als ik 4 jaar èn 23 jaar ben wil mijn vader mij in zijn onopgeloste emotionele problemen meeslepen. Als klein kind liet ik toen veel van mezelf sterven, voor hem. Wat ik later in mijn verwerking en met name in 2015 allemaal weer teruggeclaimd heb: als van mij. Toen stierf hij. Te bang om te leven en niet geleerd om zijn eigen emoties te dragen, moest ik volledig van hem zijn. Ik heb mijn voornaam veranderd. Want als hij die riep, moest ik bij hem komen. Als 23e jarige staan in 1992 zijn handen op mijn keel, omdat hem niet “in de steek mag laten.” Maar hij heeft zichzelf in de steek gelaten en nooit geleerd om te helen en te groeien, en nu mag ik zijn gat vullen. Beschermd door God, engelen en/of het Universum overleef ik deze poging tot moord. Met jarenlange post-traumatische stress als gevolg. Pas in 2008 komt de laatste herinnering van dit trauma weer naar boven. En vanaf 2012 wordt er regelmatig direct of indirect een zielemoord poging op mij gedaan, door spiritueel misbruik. Omdat ze zichzelf niet helen, maar mijn levenskracht willen “hebben”. Maar ik ben van mezelf en vecht en breek mij telkens weer opnieuw los. Sinds vorig jaar staat een phoenix vereeuwigd op mijn arm. Ik heb de dood overleefd, diverse malen in mijn leven.

Misschien maakt mij dat ook zo diep verbonden met de diepere laag van de levenden en de omringende energieën van gestorven zielen.

 

22-3-2020 Het is middenin de nacht en ik kan niet slapen. Teveel energie om mij heen. Ik ga mijn lijst met namen af, het blijkt een vriendin. Ik krijg de zin door dat haar vriend Corona heeft. Ze heeft mij niets verteld, maar energetisch klopte er al zo’n 2 weken iets niet. Ik wilde toen een bijna gemaakte afspraak met haar afzeggen, puur omdat de energie om haar heen niet klopte. Nu blijkt dat hij heeft gewerkt met iemand die besmet was met het virus en zich al 3 weken lang – en toen ook al – niet lekker voelde…

 

Tijd voor een andere wereld

“Voor alles is een tijd…” Het is nu tijd om de stilte niet langer te ont-vluchten, zoals onze wereld gebruikelijk is om te doen. Veel doen, veel escapisme, en weinig ZIJN. Tijd om uit die oppervlakkige comfort-zone te stappen en weer met met onze wortels in de aarde verbonden te raken. Genoeg gevlucht. Tijd om ècht te leven en alle lagen van het leven onder ogen te zien. Tijd om de diepte in te gaan. Om te voelen. Om te helen. Ik wens je heling. Ik wens je het lef om door je angsten heen te gaan en alle diep opgeslagen verborgen schatten die je voor overleving (als kind) weg moest stoppen, terug te vinden en te om-armen, je ware Zelf te hervinden, door alles in jou onder ogen te zien en te doorvoelen. En ik wens je een dieper, meer voldoening gevend leven hierna. Dat is wat de wereld meer nodig heeft.

Dat is wat ik voel.

 

tijd-voor-een-andere-wereld

 

“Whoever is trying to bring you down is already below you”

Eens deden we een oefening bij de cursus Familieopstelling wat je levensmissie is. De mijne bleek te zijn: “Beschermer van de Kwets-baren”. Er is een wereld die ik kan voelen, die ik al 8 jaar lang heel sterk voel en die mij en anderen alleen maar in het donker wil trekken en vasthouden. Die wereld voel ik nu nog sterker dan ooit om mij heen via het Coronavirus. Het is de donkere kant van de spirituele wereld. En daar zijn er helaas velen van. Wat de wereld nodig heeft is meer echte lichtwerkers. Die inspireren tot ware heling en leven vanuit de ziel. En die het donker om ons heen stoppen. Er komen diverse signalen op mijn pad de afgelopen week. Zoals de berekening: 666. Het teken van de duivel. (Corona = 6 letters, de positie van elke letter in het alfabet opgeteld = 66). En als ik een filmpje zie over het Coronavirus en ik hoor de man in het filmpje zeggen dat het de cellen herprogrammeert, gaat bij mij een lichtje branden. Het zal toch niet… Ja waarom niet: ik ken ze nu wel na al die jaren. Ik weet dat ze vanuit hun diepe diepe mensenhaat – wat uiteindelijk haat tegen jezelf is – in staat zijn om alles om hun heen kapot te willen maken. Dus ik test met een affirmatie, om deze negatieve programmering ongedaan te maken en drievoudig terug te sturen. Later vandaag besluit ik op “Coronavirus” te gaan staan en in contact met de stilte en mijn intuïtie de affirmatie opnieuw formuleer en wederom drievoudig terugstuur. Als er daarna negatieve energie bij mij loskomt, weet ik genoeg.

 

En ik ga een stap verder… 

Coronavirus is in de basis ontstaan door spiritueel misbruik.

Die personen die de wereld in angst willen hebben en houden, omdat zij daar profijt van kunnen en willen hebben. Degenen die de wereld niets goeds gunnen, omdat ze niet aan hun eigen heling werken. 

Vanaf vandaag breng ik mijn affirmatie als tegenwicht tegen de diepe, diepe levensangst die nu op de wereld wordt geprojecteerd.

En dan volgt dezelfde dag (25-3-2020) de intuïtieve ingeving:

“Coronavirus is gepland”

Eerst door hen voorspeld en vervolgens door hunzelf via zwarte magie (programmeringen) uitgevoerd. Niks spiritualiteit, niks “de toekomst kunnen voorspellen”, maar doelbewuste saboterende wraakzuchtige acties op de wereld om hen heen. Zo “liefdevol” zijn ze werkelijk achter hun masker van “licht” en “liefde”. 

 

Coronavirus is een spirituele crisis

Het ergste is als we uit deze crisis komen en dan denken: “Zo dat hebben we gehad”. En dan weer gewoon verder leven zoals we ervoor deden. En eerlijk gezegd als er geen andere wereld komt, zou ik het oké vinden om te sterven. Ik heb mezelf heel diep leren kennen en geaccepteerd. Maar ik ben niet gelukkig in deze wereld. Zoals deze nu is. Ik kan niet leven in een wereld waar geen ruimte is voor wie ik werkelijk ben. Ik kan niet leven in een wereld vol met oppervlakkig-heid, projectie en (zelf)haat. Een wereld die weigert te groeien. Ik houd van het echte leven, maar ik kan al jarenlang niet het leven leiden wat ik echt wil leiden. Al mijn diepere dromen worden niet waar. Maar hier op deze aarde is geen plek voor mij, voor wie ik werkelijk ben. Ik moet me steeds aanpassen aan een wereld waarin ik mij niet thuisvoel. En daarmee verwelken de kleuren die ik werkelijk ben. Ik val en ik sta op, en ik val en ik sta weer op. Keer op keer wordt leven vanuit mijn hart gekwetst door mensen die liever in oordelen, projectie en haat blijven hangen. Mensen verwonderen zich dat ik uit mijn hart leef en adviseren mij dit niet te doen. Zijn we echt zo ver dat we allemaal ons hart veilig dichthouden en niets goeds meer voor een ander kunnen doen? Zijn we echt zo ver dat we nu “leven” zonder risico’s te durven nemen? Omdat het pijn kan doen…? Ja, dat is het leven ! Ik vind de pijn ook niet prettig, en ja natuurlijk loop ik risico’s als ik een kans waag… Maar niet leven vanuit mijn hart is letterlijk geen leven. En dat kan ik niet. Ik kan niet zijn zoals de rest. Ik ben graag in verbinding met anderen, maar niet vanuit onderdrukking van wie ik ben. Niet vanuit angst. Dan leef ik niet.

In het diepste van mijn wezen voel ik: ik ben NietVanDezeWereld, zonder echte verbinding vanuit het hart, zonder echte liefde, zonder echte spiritualiteit, en ik voel mij hier niet thuis.

 

Healing Touch

We are here on this planet to touch eachother
You wanna stop me, cage me, and change who I am
You wanna stop me from breathing air in my longs
So life is saver for you, when I don´t mirrow you

But I am here, I am alive and I show you
The child in you, once broken, now wants to heal
You wanna stop her from crying and shut her up
So life is saver for you, when you don’t hear her

But life is e-motion: energy in motion
You can’t stop me from going the path I have to go
You can’t stop me from breathing, ‘cause they all have tried
And they all failed one by one, ‘cause I’m still ALIVE

Somewhere along the line you decided to stop
To stop living in wonder and let your heart be touched
To stop the child in you wandering around, free…
So life is saver for you, when you shut down life

But now we are here in a spiritual crisis
Meant for you to touch me and me to touch you…
Are you going to stay the scary catterpillar?
Or transform to the butterfly you’re meant to be?

We are here on this planet to touch eachother
It’s my heart that beats to make you come alive
It’s my spirit touches your spirit to wake you up
So life is better for you, ‘cause now you’re free to fly

© Eva Pieters (30-3-2020)

Mijn stem diverse malen in mijn leven onderdrukt, maar dit ben ik:
Transformational Writer & Warrior by words from the soul

 

“The devil whispers: “You cannot withstand the storm”

2-5-2020 Joke Damman (Jomanda) is de onzichtbare destructieve leider van alle negativiteit en mensenhaat die in de spirituele wereld overheerst. Niet voor mij: ik heb al jarenlang een lijntje met d’r (zie DagJokeDoodKoos). En vannacht herkende ik haar aanwezigheid weer. Ik sta in nauw contact met mijn lichaam èn met de spirituele wereld… Op 28-4 voel ik Corona via mijn keel binnenkomen. Ik ervaar dat er veel negativiteit in mij is gekomen. En ik merk al vrij snel op: Corona voedt op angst! Ik focus mij op mijn lichaam en laat het er ZIJN, elke dag opnieuw. Ik voel milde klachten die willen doorzetten (hoesten, keelpijn, neiging tot hoofdpijn en koude rillingen) en ik voel ze ook per dag afnemen. En als ik op 2-5 ’s nachts Joke oppik en dezelfde nacht deze droom heb is voor mij de cirkel Corona – Spiritueel misbruik – Implantaten rond: Ik droom dat in de achterkant van mijn keel een plaatje (= implantaten) zit en ik verzet me en roep hardop: “Nee, nee, nee!” Bij een man (Guido?) zit ook een plaatje en ik zet alle negatieve zinnen over hem om in positieve, o.a. dat hij liefdevolle man is. ’s Ochtends zegt mijn intuïtie dat ik geen Corona meer heb.

The warrior replies: “I am the storm”

 

Daar was je dan… Maar je voelde heel vertrouwd: ik heb al vele veldslagen doorstaan. Ik doorzie je: je voedt op angst. Ik keek je recht aan en bleef kalm. Je kon geen voedingsbodem in mij vinden en je kromp met de dag. Je baalt dat ik je weersta en alles positief omzet. Je kijkt nog één keer om en dan druip je af… Ik heb je ware gezicht ontmaskerd en ik heb je overleefd. Wederom!

 

© Eva Pieters (maart 2020 – mei 2020)

Titel van dit blog was: “Coronavirus is diepe, diepe levensangst”

 

* Helende Affirmatie: Alle zuivere krachten in het Universum wer-ken vanaf vandaag (datum) samen om de wereld te helen. Zuiver en verwijder alle implantaten, alle energetische manipulatie en blokka-des, alle zwarte magie en alle overige onzuivere spirituele invloed: weg bij mij, uit mijn lichaam en uit mijn huis vandaan. En weg bij alle leden van mijn familieveld vandaan. En weg bij alle kinderen, alle hooggevoelige vrouwen, alle hooggevoelige mannen, alle mensen en alle dieren op de aarde, alle overledenen, alle leden van alle familie-velden vandaan, uit alle huizen en gebouwen vandaan, en uit heel het collectieve energieveld vandaan. En zet alle negatieve programmerin-gen bij mij en bij anderen om in positieve programmeringen. Zodat ik vrij ben en iedereen vrij maak om te helen en te leven.

 

Reageren op dit blog? Helaas ontvang ik teveel hardnekkige spam, met als enige doel om bij deze site te kunnen inbreken, dus staat de reactieknop voortaan uit. Stuur mij een bericht via de slotpagina

 

Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL

Dit bericht is geplaatst in bewustzijn, ego-spiritualiteit, heel jezelf, hooggevoeligheid, narcisme, spiritueel misbruik, transformatie met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.