Ik kwam alleen maar voor SensiTherapie… (deel 1)

DIT BLOG IS ONDER CONSTRUCTIE. Opmaak wordt nog aangepast. Inhoud wordt nog herlezen en herschreven n.a.v. nieuwe conclusies.

 

Onderstaand wordt de openingsalinea van dit blog of gaat t.z.t. naar een apart blog over obsessie. In dit blog wil ik de herhaling van het Drama er grotendeels uit zien te halen en vooral focussen op de onderliggende ziektes: syndroom van Münchhausen by proxy en obsessie (stilstand door onverwerkte afwijzing uit het verleden), waardoor de daaruit voortvloeiende destructieve handelwijzen (“zorg” als mishandeling, ook op afstand) maar niet stopt.

 

obsessie-is-geen-liefde

 

Jij bent nog het kind dat liefde heeft gemist…

Sommige mensen willen graag ongelukkig zijn. Ze herhalen de afwijzing uit hun jeugd. En pakken de groeiles maar niet op. Ze zijn obsessief gehecht. Ze denken dat het liefde is. Ze denken dat ze heel veel van die persoon houden. Maar de ander is afleiding van pijn in hun binnenste, die ze niet willen voelen. En ze leggen via de obsessie heel hun eigen verantwoordelijkheid in de handen van die ander. Alleen jij kan mij gelukkig maken. Zonder jou besta ik niet. Het is een ziekte omdat jouw ontwikkeling stilstaat. Je leeft onbewust en zit nog vast in het verleden. Hoe ik dat weet? Jouw obsessie verraadt jouw stilstand in ontwikkeling. Anders kon je namelijk wel beter loslaten. Maar voor jou is die ander jouw hele wereld. Die instort als zij (of hij) weggaat… Je zoekt nog steeds de onbeantwoorde liefde van jouw moeder (en/of je vader). En dat projecteer je nu op die Ene die dat voor jou moet fixen. Zo leg je jouw liefde en geluk compleet buiten jezelf. En blijf je een kind. Een ongelukkig kind. Daar kies je voor.
Want als je de afwijzing volledig tot je zou laten doordringen, dan is je ziekte van het verleden geheeld. En leer je die onvoorwaardelijke liefde aan jezelf te geven. Dan ben je emotioneel volwassen. Jouw geluk hangt niet meer – als een kind – allereerst van buiten af.

 

VANAF HIER WORDT DIT BLOG NOG HERSCHREVEN EN AANGEPAST (gedeelten over spiritueel misbruik worden evt. verplaatst):

“Spiritueel misbruik is op te delen in: ‘Emotioneel misbruik en manipulatie’ (Emotioneel misbruik is het beïnvloeden en manipule-ren van de geest/gedachtewereld van een persoon en daarin zo ver doorgaan dat de wil van die persoon beïnvloed wordt, waardoor de misbruiker macht verwerft) en ‘Energetisch misbruik’ (Energetisch Misbruik is het gebruik van zwarte magie, negatieve vormen van winti, sihr, guna guna en andere vormen van energetische manipu-latie waarbij mensen op een onprettige manier beïnvloed worden en bang worden gemaakt) en omvat het stelselmatig manipuleren van de gedachtenwereld/wil en/of het energielichaam van de leerling door een spiritueel leraar/goeroe of spirituele groep, mediums/paragnosten/healers.” (Bron: SpiritueelSterk)

 

Wees waakzaam: dit is de “nieuwe” spirituele wereld

“Sommige mensen zullen nooit “het licht” zien, als ze zich blindsta-ren op het leven van een ander…” (Shiel’s Quotes) Ze zoeken hùn doel in jouw privéleven. Vanuit leegte en zinloosheid – vanuit on-geheelde oude wonden – is er verregaande spirituele arrogantie. En vervolgens blijft er niets meer van jouw leven over… Wees waakzaam: dit is de “nieuwe” spirituele wereld, die ongevraagd binnendringt en jouw leven wel even zal bepalen. Ongeacht wat jij wilt. Grenzeloos en respectloos. Och dwaze, dwaze spirituele wereld, wat maken jullie er telkens weer een ego-show van. Wat zijn jullie toch ver van huis. Ver van wat werkelijke spiritualiteit inhoudt. Wat verspillen jullie een tijd en energie aan nutteloze, hopeloze zaken. En wat hebben jullie al het goeds van jezelf af laten pakken door elkaar, waardoor jij nu een dader naar anderen bent geworden… Zoveel jaloezie, bezitterigheid, wraak en destructie. Zoveel onopgeloste wonden. En zo weinig zelf-reflectie en bewust-ZIJN. Ga toch eens bezig met het opbouwen van je eigen leven i.p.v. het gezonde leven van anderen te saboteren.

 

Alles wat ik vraag is goed behandeld te worden

Ik heb de meest talentvolle en mooigevoelige mensen ontmoet, die ik vervolgens in de naam van de “spiritualiteit” compleet van zichzelf vandaan heb zien groeien. Van een evenwichtige hooggevoelige en daardoor waardevolle heler, naar een verwarrende state of mind. Waarin zij (of hij) inmiddels niet meer voor zichZelf zorgt, maar zich-zelf letterlijk verloren heeft in spirituele missies en “leermeesters” van buiten. Ze dachten veel te winnen, maar ze verloren alles… En daar gedragen ze zich ook naar. Door zichzelf geen normen en waarden meer te stellen. Door geen gezonde natuurlijke groeidoelen meer voor zichzelf te hebben. Ze denken dat ze het hoger opzoeken, maar ik zie ze niet ontwikkelen. Wel degraderen tot een spirituele waanzinnige, die elk contact met de realiteit is verloren… Zichzelf steeds verder verliezend worden ze dan ook steeds eenzamer. En als ze alle moraal helemaal hebben laten gaan kiezen ze er tenslotte voor om een verbitterde saboteur te worden. Een Vermomde Rivaal, die niet meer in eigen kwaliteiten gelooft, en daarom denkt via anderen te moeten “leven”. Echter, ik heb op jou vertrouwd. En ik had als cliënt het recht om op jou te kunnen vertrouwen. Ik had er recht op dat je mij goed behandeld. Dat je altijd mijn welzijn voor ogen houdt.
Toen ik bij je kwam. En later ook op afstand. Dit vertrouwen is meermaals geschonden. Ik behandel jou goed. Alles wat ik vraag is door jou ook goed behandeld te worden. Alles wat ik wil is een rustig, natuurlijk leven en dat er respect is hoe mijn man en ik verkiezen te leven. Hooggevoelig, maar mèt grenzen. En in vrijheid wie er in ons leven is en blijft. Afhankelijk van jouw ware bedoelingen met ons…

 

Herhalende verzoeken tot stoppen en loslaten…

Het was een hele zoektocht wie er nog steeds teveel met ons bezig waren, terwijl wij inmiddels al verder waren gegaan. Helaas bleek gaandeweg dat bijna elke “heler” en cursusleider die ik ooit ontmoet heb niet meer integer bezig te zijn (zie SpiritueelMisbruik). En daar-door had ik in 2016 nog regelmatig stop mails te sturen naar diversen van hen.* Mails die totaal niet zijn gerespecteerd. En waarop meestal vooral leugens terug kwamen. Elke mail gaf vaak wel weer de brood-nodige ademruimte terug, maar vervolgens ging niet zo lang erna de spirituele overlast gewoon weer net zo heftig als ervoor verder. Maar iemand die z’n daden kan verbergen, omdat hij/zij met voor het oog onzichtbare materie werkt, en die daar van wil blijven profiteren, zal nooit toegeven dat hij/zij misbruik van z’n spirituele activiteiten maakt om cliënten te saboteren om hen aan zijn agenda te binden. 

 

Na onze klacht in 2015, diverse blogs (vanaf HeelJezelf1) en een duidelijk standpunt van onze kant, hebben wij in januari 2016 weder-om de “helers” van Stichting LifeJoy moeten begrenzen. Met deze “Stoppen” mail aan “SensiTherapeute” Carola* en Reikimaster Wilma*: “Stop met voortdurend met ons bezig zijn. Stop met onze grenzen te overschrijden door ons ongevraagd in jullie dagelijkse spirituele activiteiten en jullie spirituele netwerk te betrekken. Alle verbindingen, die nog dagelijks met ons en onze familie(velden) worden aangemaakt, worden vanaf vandaag definitief verbroken en nooit meer aangemaakt. Dat geldt ook voor jouw leermeester.”

Twee dagen na deze mail kan ik het volgende concluderen. De korte reactie die wij van Wilma terug kregen – en waarin ze heel direct op het issue van de overlast reageert – voelde in eerste instantie oprecht aan: “Even voor de duidelijkheid…. Ik ben nooit op afstand met jullie bezig geweest.” Maar dit blijkt achteraf toch een grove leugen te zijn. Hoe oprecht het ook leek… (Zie MoetenDoodtLeven1) Er is wel meer ruimte ontstaan na onze mail, maar toch hebben wij van Carola nog diverse malen vooral ’s avonds en ’s nachts spirituele overlast gehad en ook tot 2x toe een nachtelijk overheersend astraal bezoekje van haar “leermeester”, terwijl ik lag te slapen. De conclusie lijkt dan ook duidelijk: het blijkt vooral Carola te zijn (en niet Wilma)…

Ach “heler” wat leid jij toch een in- en intriest “leven” dat jij niets beters kan bedenken dan alleen maar de hele dag door bezig te zijn om via spirituele bezigheden de buitenwereld lastig te vallen. Zelfs als jou keer op keer gevraagd wordt om hiermee te stoppen. Ik verwijs nogmaals naar MijnSpiritueleStatement en wens dat dit nu eindelijk wordt gerespecteerd. En lukt je dat niet: zoek dan hulp. Want er is echt mentaal en emotioneel iets vreselijk mis met jou…

 

“Narcissists love to flip the script…”

Voor het oog heeft ze ons losgelaten. Ze beweert: “Ik laat jou al jaren met rust…” En ze voegt er aan toe dat ze voor zichzelf graag hetzelfde wenst – rust – omdat ik maar blijf doorgaan (omdat zij ons leven blijft verstoren). Ja hier geldt: “Narcissists love to flip the script, accusing you of the exact thing they’ve done.” (Gail Meyers) Want wij voelen – vrijwel dagelijks – precies het omgekeerde. Haar mail is warrig en haar onschuld is voor ons niet overtuigend… Ze liegt. En natuurlijk stuurt ze in haar mail ook weg van haar en naar waar volgens haar het werkelijke probleem van de overlast ligt: “Er zijn misschien andere dingen in het spel, maar absoluut niet via mij. Misschien wordt het hoogste tijd dat je zelf het verleden eens loslaat…” Nou als dàt zo was dan had ik dit jarenlange probleem allang opgelost, want ik pak mijn eigen zaken altijd èn zeer grondig aan. Ik kan alleen niets met wat van een ander is en in mijn energieveld gedumpt wordt alsof het van mij zou zijn. En ik stuur het telkens weer retour afzender. Maar haar mail is niet geloofwaardig aangaande hetgeen waar juist niet over gesproken wordt: namelijk haar spirituele activiteiten, en de (on)bewuste intenties en reikwijdte daarvan… Activiteiten waarin zij en de stichting ons (en vele anderen) via hun ongeheelde schaduw-delen vrijwel dagelijks (in)direct in betrekken. Als er werkelijk niets door hen in onze richting gedaan werd, dan zou ik ook niets oppikken. Al niest ze in mijn richting, ik pik het op! Zo, dan zou ik zeggen: en nou die mooie woorden uit die mail maar eens waarmaken. Dat ik vanaf nu nooit meer iets van haar oppik. Dat het dan nu ook eindelijk, eindelijk eens mag stoppen. En dat dit de laatste woorden mogen zijn die ik er ooit nog over geschreven heb. Amen.

 

Korte tijd rust en dan begint het weer opnieuw…

6-2-2016: 01.50 uur. Nadat het eindelijk eens urenlang heerlijk rustig in ons leven is geweest, zoals wij ons leven in het NU ook kennen, word ik wakker door haar. Ze heeft weer buitenzintuiglijke verbinding met mij aangemaakt, die ze gauw terugtrekt zodra ik het merk… Mijn man heeft het plotseling warm, waardoor we weten dat er wat op hem afgestuurd is. Pas met een affirmatie om zwarte magie ongedaan te maken kunnen we haar negatieve invloed bij hem (en zijn familie-veld, met zoals ze vaker gedaan heeft: focus op zijn overleden vader) en uit ons huis verwijderen. Eens zei iemand: “Ze moeten wel projec-teren, anders moeten ze met zichzelf aan de slag”. Dat geldt ook voor haar, met de zoveelste spirituele actie vanuit haar ongeheelde schaduwdeel, die ze niet wil zien en telkens weer bij ons neer wil leg-gen. Wij pakken het niet aan. Mij is het duidelijk: deze obsessieve
vrouw, die beweert al jarenlang niet met mij bezig te zijn speelt het liefst de hele dag door spirituele “spelletjes” met mij. Zojuist weer een favoriete methode van haar om mij mee af te leiden verder doorprikt. Hoe triest kan je “in het leven staan”… Dat je nooit een keer verder kijkt, om jezelf uit deze armoedige destructieve cyclus te bevrijden en het leven te omarmen. Maar gewoon weer verder gaat. Als dader… Sinds de nacht van 21 op 22 februari en vooral ook vannacht is het weer volop raak met spirituele overlast. Met vannacht (24-2-2016) ook in een intuïtieve droom de mededeling dat ik de energie en spirituele invloed van Carola JB uit mijn energieveld te ver-wijderen heb. (Niet voor het eerst: ook al eerder een droom dat ik haar invloed uit mijn mans 2e en 3e chakra poogde te verwijderen en dat dit zeer hardnekkig was… Wat helemaal waar is.) Zoals nu al maandenlang. Eindeloos kringetjes draaien. Eindeloze projectie. Het is als jouw troep over de schutting van de buren gooien en dan zeggen: ‘IK ben er van af !’ Dat is een tijdelijke oplossing, maar meer niet…

Ik daarentegen ben er trots op dat ik het andere pad gekozen heb: ont-wikkeling. Door telkens weer naar binnen te keren en te ontdekken wat daar diep in mij speelt en mijn aandacht nodig heeft. En er steeds weer doorheen gaan. Want dat brengt mij telkens weer verder op het pad van het leven.

 

Wie STOPT haar…?!

Niemand. Zijzelf ziet het niet en anderen hebben er kennelijk voordeel van, anders zouden ze wel ingrijpen. Alleen iemand die niet meegaat in Drama en de trukendoos van narcistische mishandeling kent ziet hier doorheen… Daarnaast: iemand die obsessief is kent sowieso geen einde en zal blijven doorgaan om de “relatie” “vast te houden”. Dus stopt ze pas als er ook een einde is aan de basis er onder: obsessie en verstikkende “liefde” t.o.v. ons (wat geen liefde voor de ander is); zwakke hechting met haar innerlijke Zelf omdat ze haar basis nog steeds van buiten zoekt i.p.v. van binnen ontwikkelt; en daardoor energetisch vampirisme t.o.v. ons, omdat ze maar niet in (ontwikke-len van) haar eigen innerlijke kracht gelooft. Dan pas is zij “zij” en ik “ik” en lopen we ook niet meer door elkaar heen en pik ik haar ook niet meer steeds op! Zoals het tussen 2 volwassen mensen hoort te zijn: ieder neemt z’n eigen plek in. En vanuit een stevig fundament opgebouwd in jeZelf is die plek voldoende. Dat is wat mijn ontwikke-ling mij al die jaren geleerd heeft en die gezonde basis in mezelf eis ik – na jaren afleiding uit de spirituele wereld – terug. Hoe dan ook, voor ons is duidelijk uit welke hoek de spirituele overlast waait: spirituele narcisten die zich “helers” noemen, met name van Stichting Life-Joy. Van hieruit kan ik dus alleen maar in herhaling vallen van wat zij doen, want het is steeds hetzelfde en vaak op dezelfde tijdstippen…

So it’s THE END. Wij gaan verder. Met ons leven en alles wat daar in het NU bij past. En wat op een natuurlijke manier op ons afstroomt. We genieten van de kleine geschenken die zich kunnen ontvouwen in het èchte leven. In het NU is ruimte en daar ligt het geluk klaar. Wat je pas ervaart als je alle verstorende oude ballast eerst opruimt uit lichaam en geest. Today, is the rest of my life

 

29-4-2016 : Ja hoor dit verhaal heeft altijd weer een staartje…

Dat is precies wat zij nu al 2 jaar wil: dat er geen einde aan het (directe of indirecte) contact komt. En weer (net als met Wilma na
20-4-2012) wilde ik na de mail-uitwisseling in mei 2014, weer verder met mijn eigen leven gaan… Door het te verwerken en daarna de deur achter mij dicht te doen. En dat heb ik gedaan. Helaas is dat door de andere partij niet gebeurd en bleef er aanhoudende extreme energe-tische en spirituele overlast. Waardoor ik eerst op 30-8-2015 een klacht bij Stichting LifeJoy ingediend heb (Wilma en Carola) en ook nog eens vanaf 26 januari t/m 12 april 2016 10x een STOP mail naar Carola had te sturen. Omdat zij maar niet ophield… Dat is naar mijn mening 10x teveel. Ik ben met tegenzin begonnen haar te mailen, omdat zij achter ons ligt, en ik liever niet mail met iemand die zo obsessief is. Maar ik moest: om mijn leven terug te claimen. En het werkte. Na elke mail was het even tijdelijk rustiger… Maar telkens niet genoeg. Elke keer als de overlast voor ons extreem werd, heb ik haar een mail gestuurd. Zodat wij weer konden ademhalen in ons eigen leven. En toen was het zo’n 2 weken eindelijk rustig van haar kant en dus had ik geen mail meer te versturen. Mijn leven ging eindelijk verder zonder haar. Dacht ik… Totdat ze gisteren een “aanzegging wederrechtelijkheid stalking” aangetekend bij ons huis liet afleveren. Zonder communicatie met ons is dit verzonden. Meteen veroordeeld. Met gekleurde brilleglazen is alles al ingevuld. En dat past precies in haar straatje. Zij is “goed” en ik moet “slecht” zijn, dus projecteert ze verder. Omdat ze zó graag problemen in ons leven wil. Onze spirituele saboteur, die ons geen eigen leven gunt, zonder haar, klaagt mij aan voor stalking, omdat ik haar steeds verzoek om te stoppen en zij dit weigert. Zodat voor haar het Drama weer geen punt heeft. 

 

Is er een einde? Niet wat haar betreft: “jij stopt niet” **

Ze blijft hopen en verkondigen dat ik haar nodig heb. Dat is haar Reddersbril. Die ze maar niet los wil laten. Dat ik een zelfstandige, volwassen vrouw ben, die zich prima redt zonder haar, dat ziet ze niet èn dat wil ze niet zien. Maar ik wil haar “hulp” niet meer, want het heeft mijn leven alleen maar tot een hel gemaakt. En dus wil ik haar uit mijn leven. Ik heb een definitieve streep onder haar èn de ziekma-kende “hulpverlening” uit de spirituele wereld gezet. Helaas wacht ik nog steeds op de dag dat zij dat ook eindelijk doet. Zodat wij verder kunnen met ons leven. Zonder haar. Maar zij lééft Drama. Dus als ik schrijf dat ik “stappen tegen haar ga ondernemen” leest zij vanuit haar bril ongetwijfeld: fysieke bedreigingen. Helaas voor haar, hoe vaak ze ook agressie bij ons wil opwekken door haar constante provo-cerende grensoverschrijding en extreme behoefte aan Drama, waren de stappen “slechts” richting de politie (maar wij hebben geen fysiek bewijs) en de gezondheidszorg. Vooral dat laatste hebben wij ons op gefocused – in het kader van “de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) – en een stappenplan voor opgezet. Maar een simpele vraag als: “Heb jij een Klachtenfunctionaris geregeld?” kan ze dan ook niet beantwoorden. Ze verwacht Drama en ze smeekt om Drama, om dat dat haar hele “leven” is. Dus stopt ze niet. 18-5-2016 Vannacht in een droom dat ik in onze huiskamer zit en ik er een donkere wolk binnen voel komen. De droom vertelt ook de oorzaak: het is Carola JB die spirituele invloed op ons huis uitoefent. Als ik wakker wordt is dat precies wat er ook aan de hand is en dus verwijder ik het weer. Tijdstip: 3 uur ’s nachts… Nee, zij stopt niet. Dus zolang zij niet tot bewustzijn en groei wil komen – of wordt gebracht door haar omgeving – verwijder ik telkens weer haar destructieve invloed. En richt ik mij – ondanks de extreme moeite die zij doet dat zij onze voortdurende focus moet worden – op het leven dat ik wens te leven: in het NU, vanuit bewustzijn, dus met veel ruimte en stilte! En dat is het leven waar ik voor kies.

 

(Dit gedeelte verhuisd wellicht naar een ander blog?)
Loslaten blijkt niet hun sterkste punt… Maar ik heb toch echt keuzes gemaakt en een punt gezet achter de spirituele wereld. In het bijzonder juist vanwege zij die niet meer integer zijn en hun levenswijze aan ons willen opdringen. En aangezien dat vrijwel standaard is in de spirituele wereld, ligt die dus nu totaal achter mij. Ik kies voor mijn eigen weg in vrijheid. Het wordt dan ook tijd dat jij de werkelijkheid accepteert: jij ziet mij (en mijn man) nooit meer. / Als jij een “heler” bent, dan kom ik niet meer bij jou, hoeveel moeite jij ook vanuit jouw ongeheelde negativiteit doet om ons afhankelijk van jou te willen maken. Als jij cursussen leidt en ik jou inmiddels niet meer als integer ervaar, zal jij mij nooit meer zien. Kom je geld tekort? En is dat onder de bodem jouw voornaamste doel? Dan is de realiteit dat jij ons niets te bieden hebt en zal je van ons dan ook geen cent meer ontvangen. Wat je ook doet. Kom je aandacht tekort? Dan is het triest dat je dit op deze manier komt halen en niet de weg van bewustwording gaat, door jezelf te helen en te leren jezelf te geven wat je nu telkens opnieuw van buiten wilt afdwingen. Alles wat je wilt is er al: alleen daarvoor hoef je èn mag je niet andermans grenzen overschrijden ! Vertrouwen op jouw innerlijke zelf en het (natuurlijke !) universum, that’s the key. Pak je eigen verantwoorde-lijkheid op en stop ermee die steeds buiten jezelf neer te leggen: / jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk en voor de groei van je eigen praktijk of eigen bedrijf, en niet andersom.

 

Op 17-1-2017 opnieuw intensief de banden met Carola verbroken. Belangrijke conclusies: 4e chakra: “Ze voelt zich in de steek gelaten.” Zij heeft mij keer op keer keihard laten vallen en ja daarom heb ik haar en laat ik haar steeds weer opnieuw in de steek. Er is een wezenlijk iets in háár leven wat zij ontkent: zij is hooggevoelig en heeft allereerst eens goed voor zichzelf te zorgen. Dat heb ik haar gespiegeld en ik moest daarom ondergaan in gigantische problemen. Omdat zij niet geloofd in een leven vanuit innerlijke kracht als hooggevoelige vrouw. En ik wel. Ze is definitief uit mijn leven, want ik accepteer haar zwakteprojectie niet. 2e chakra: “Carola wil liever een man zijn. Ze voelt zich te kwetsbaar als vrouw.” Helaas is het dit diep gewortelde wantrouwen van waaruit zij aanvalt voordat een ander haar kan aanvallen en waarmee zij dus mensen van haar wegjaagt.

 

Hoe vaak ze ook blijft proberen dit is ONZE WENS: “Hier scheiden onze wegen…” schreef ik haar 2 jaar geleden! Wìj wensen dan nu ook eindelijk een einde aan de nu al ruim 2 jaar durende stelselmatige obsessieve, energetische en spirituele inbreuk op ònze persoonlijke levenssfeer. En wij willen geen enkel contact meer – ook niet via directe of indi-recte beïnvloeding op ons leven. Nooit meer. Elke mail die gestuurd is had alleen maar dit doel: de overlast zichtbaar maken en laten stoppen en een definitieve punt bereiken. Voor altijd. 

 

© Eva Pieters (januari – november 2016; oktober 2017)
(voorheen Eva van Woudenberg-Pieters)

Titels van dit blog waren eerder: “Spiritueel Misbruik (deel 2) / (2016)” en “Obsessie is een ziekte”

* Het emailadres woudenberg-pie en alle daar aan gekoppelde emailadressen zijn vanaf januari/februari 2017 opgeheven. 

** Zin uit het gedicht “Jij was maar een vreemde…” (Zie HeelJezelf3)

Zie ook: SpiritueelMisbruik en het aansluitende blog WareHeling

 

Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL

Wat ik wil? Zichtbaar maken van dit misbruik. Zodat het nooit meer anderen overkomt. Dat er eindelijk meer bewustzijn is op integer en dus werkelijk mensgericht werken: ècht helen en ècht respectvol met anderen omgaan. En wat ik al die tijd al wilde: vrijheid door ware heling. En meer openheid in handelen. Er blijkt veel onzichtbare invloed van leermeesters, die niet goed voor jou zijn…

Er is een spirituele wet dat je geen spirituele energie naar iemand toezendt zonder diens toestemming. Maar deze wet wordt stelsel-matig overtreden door de huidige opdringerige ego-spirituele slavernij wereld. Wij worden dagelijks geforceerd via spirituele energiesturing aan een onnatuurlijk spiritueel eenheidscircuit verbonden (New Paradigm). Tegen onze wil. O.a. door de spirituele “helers” in dit blog.

Dit bericht is geplaatst in bewustzijn, ego-spiritualiteit, emotioneel misbruik, heling als ingang voor misbruik, hooggevoeligheid, narcisme, spiritueel misbruik met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.