Redder : ik heb jou niet nodig (deel 1)

Aan dit blog wordt momenteel gewerkt. De opmaak wordt aangepast. Daarnaast worden oudere alinea’s opnieuw gelezen en herschreven. De titel van dit blog was: “Ben jij nog INTEGER? (deel 1)”.

15/17-6-2020 Toegevoegd: 3 nieuwe alinea’s “Durf jij helemaal voor jouw eigen pad te gaan?”, “Redder: ik heb jou niet nodig” en “Ik heb mezelf weer uit handen gegeven” (Karin) en het slotstuk “De macht van de goeroe: hem geloven. En niet luisteren naar jezelf…”

(NB: 2e en 3e ALINEA nog doorlopen en aanpassen)

 

Met de Reddersrol help je anderen niet. Maar pak je hen hun eigen verantwoordelijk af. En maak je ze kreupel, afhankelijk. Waarom heb jij dat nodig ? Als jij een eigen praktijk of bedrijf hebt gericht op ontwikkeling, dan ben jij niet goed bezig. Wel voor jouw portemon-naie, maar niet voor de gezondheid en levensgeluk van anderen. Dit soort bedrijfsvoering is puur egoïsme. Business Bootcamp stimuleert deze vorm van narcistische bedrijfsvoering om zelf beter te worden ten koste van anderen. Jouw cliënten. Ik hoop dan ook dat jij ’s nachts niet meer slaapt… Want jij bent een sluipmoordenaar in de kostbare levens van anderen. Maar ik heb jou ontmaskerd. 

 

INTEGRITY is doing the right thing, 

even when no one is watching

(C.S. Lewis)

 

narcistische-mishandeling

 

De wereld is ziek en kiest voor ziekmakerij i.p.v. groei

Mijn conclusie van 2015: de wereld is ziek en kiest steeds weer voor ziekte. Door geen eigen verantwoordelijkheid te nemen en alles steeds meer buiten zichzelf neer te leggen. De energetische aarde is vervuild. Sterk vervuild. We ruimen onze eigen troep niet meer op.
We verwaarlozen onze binnenwereld hevig. We klonteren samen, vanuit angst. En we hangen dag en nacht op social media’s en zijn zowat getrouwd met onze smartphone. En daar leggen we het neer: in de buitenwereld. Ik ben een diepte-energiewaarnemer en kan er ongelukkig van worden als ik ervaar hoe beroerd de mensheid met anderen en vooral allereerst met zichZelf omgaan. Ik ervaar met het jaar steeds minder eigen verantwoordelijkheid, waardoor er steeds meer misbruik is, met als gevolg een energetisch sterk ver-vuilde wereld. En het ergste is de spirituele wereld. Daar waar ze beweren van de “heling” te zijn. Ik heb kennisgemaakt met deze wereld en heb er veel bedrog, misbruik en vervuiling meegemaakt.

In 2016 is mijn voornemen energetisch nog veel meer dan eerder voor meZelf te zorgen. Aangezien dat hard nodig is in een wereld die collectief kiest voor angst en stilstand. En die daardoor beëindigde en/of niet passende (energetische) deuren, die allang niet meer goed voelen of eigenlijk nooit bij hen pasten, niet sluiten… Angst om “niets” te meer hebben, terwijl in het universum alles er al voor je IS… En mijn voornemen is om nog meer zichtbaar te maken wat ik met mijn heldervoelendheid in deze zieke wereld om mij heen waarneem. Spirituele mensen die veel energetische overlast in onze wereld veroorzaken. Door niet meer eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen energieveld te nemen, even snel via voor anderen “zorgen” een business op willen bouwen en daarvoor veel dwingende en vervuilde energie de wereld in sturen. Hun doelen zijn niet integer. Het is allemaal ego-gericht. Met energetische manipulatieve middelen willen ze dat iedereen hùn doelen dient. Ik zie het als mijn taak om dit als diepte-energiewaarnemer, die een gezondere, authentiekere en autonomere wereld voorstaat, zichtbaar te maken. 

 

Ben jij nog integer in jouw business naar anderen toe?

De titel van dit blog is afgeleid van mijn oorspronkelijke posting in
een LinkedIn groep die mijn man destijds had opgestart, welke ik in november 2011 daarin plaatste: “Ben jij nog integer in jouw business naar anderen toe?” Dit naar aanleiding van mijn eerste bedrog van een bedrijf dat haastig wilde worden opgebouwd op basis van de niet-integere Business Bootcamp constructie… Wat begon als een leuke “Inspiratieseminair”, als lokmiddel, bleek een narcistische verborgen agenda onder de bodem te hebben. Namelijk dat zij jouw “Redder” werd en jij – die subtiel in de slachtofferrol geduwd werd – haar nodig had. En zo werd je doelbewust vastgezet in haar business (kassa ping!) Het zou niet de laatste zijn die ik tegen kwam, die voor geld onder de bodem egobelangen voorop stelde, maar deed alsof alles om de cliënt draaide. Daarna trof ik nog meer Niet Integere Business aan, telkens weer “opgebouwd” vanuit het Redder-Slachtoffer model. Een business “opgebouwd” op wrakstukken van een destructief relatiemo-del kan nooit iets goeds brengen voor de nietsvermoedende cliënt, die in vol vertrouwen vrijblijvend een drempel over stapt, die uitein-delijk een emotionele en energetische gevangenis wordt….

 

“Weet je wat jij niet meer bent? INTEGER”

Ik ben de afgelopen jaren tegen diverse Niet Integere Business aan-gelopen. Eén daarvan is een cursus, die eerst nog zuiver was, en waar
ik in 2013 met mijn passie voor ontwikkeling diepgaand voor de uit-dagingen in mijn persoonlijke ontwikkeling ben gegaan: Familie-opstellingen. Maar ik trof een vrouw in mijn groep die vanuit haar narcisme mij wilde bepalen en “bezitten” en daarvoor een destructieve relatie met mij wilde aangaan. Wat voor mij niet goed voelde, omdat ik er geen eigen plek en geen eigen zeggenschap in mocht hebben
(zie ook MijnHartVrijheid). En daarnaast ervaarde ik in de loop van 2014 dat de oprichter van deze cursus “meester” Hylke steeds meer zijn eigen authentieke pad verliet en daardoor niet meer zuiver was. Begin 2014 heb ik mij dan ook compleet teruggetrokken van zijn business en van de reünies met de groep van 2013, waar ik eerder bij hoorde. En op 8 april 2015 droomde ik dit erover:

“We zijn bezig met opdrachten op papieren. Ik zit in een kamer aan tafel aan de mijne te werken. Hylke staat verderop en bemoeit zich van de zijlijn met mijn opdrachten. Ik kan me daardoor niet concen-treren (op mijn binnenwereld en dus op mijn antwoorden). Dus ik zeg tegen hem: “Je moet gaan”. In eerste instantie luistert hij en respec-teert hij mijn wens. Hij staat op en gaat weg. Maar hij keert al snel weer terug en komt nu dichterbij en gaat tegenover mij zitten. Hij zegt: “Nee, we moeten iets uitpraten…” Hij begint over een (voor mij onbekend) bedrijf en noemt de naam (welke naam ben ik vergeten). Een bedrijf wat ik kennelijk “in de steek gelaten heb”, door daar niet (meer) naar toe te gaan… (Uiteindelijk natuurlijk zijn eigen bedrijf, waar ik niet meer kwam). Dan word ik boos en sta op en zeg: “Weet je hoe ze dit noemen? Schuldgevoel aanpraten. Emotionele chantage.”
Ik zeg dat dit hetzelfde zou zijn als ik naar de éne slager zou gaan en de andere (waar ik niet heenga) “in de steek zou laten”, omdat deze daardoor failliet zou gaan… Daarna zeg ik: “Weet je wat jij niet meer bent? Wat je in het begin wel was. INTEGER” (Ik schrijf het groot op en leg het papier voor hem neer op tafel). “En daarom kom ik niet meer bij je.” En ik storm de deur uit, ren weg, eerst de wc in, om later het gebouw te verlaten…”

 

Jij hebt voor het donker gekozen…

En daarop volgde nog een droom op 4-1-2016. De energie van deze droom laat mij duidelijk voelen waar jij, Hylke, nu staat. Wat jammer dat ook jij – eerder een authentieke man die daardoor nog eigenheid, grenzen en zelfzorg kende (in 2013) – niet genoeg op je authentieke kracht (jouw innerlijk) vertrouwd, waardoor je het contact ermee ver-loren hebt… Het was duidelijk in deze droom: jij hebt voor het donker gekozen. En je wilt jouw donker nu op mij en anderen overbrengen door van daaruit voor je eigenbelangen destructief naar anderen te handelen. Je hebt gekozen voor de illusie van Valse Macht naar buiten toe.* Jij denkt nu boven anderen te staan en te mogen doen wat jij wilt. In plaats van de persoonlijke reis er doorheen – door jouw oude pijn van verstopte machteloosheid en kwetsbaarheid heen – waardoor je weer bij het leven en werken vanuit je kwaliteiten zou uitkomen…
Jij hebt jezelf laten afglijden naar het zelf-destructieve gebied zonder grenzen, zonder zelfzorg en zonder eigen wil. Daar waar geen vrijheid meer is: voor jezelf èn voor de ander, die jij nu meent te mogen overheersen. En daar laat ik jou achter: in jouw eigen donker. En met jouw eigen verantwoordelijkheid daarvoor. Want ik reis niet meer
met je mee. Ik ben uitgestapt in november 2013 en ik heb definitief afstand genomen in maart 2014. En dat was een goed besluit.

 

Ik schud het stof weer van me af en vervolg het pad waar ik voor gekozen heb: mijn persoonlijke reis, waarin ik altijd trouw aan
meZelf zal blijven boven de buitenwereld. 

 

Niet grijpen vanuit tekort, maar vertrouwen op wat IS

Sinds maart 2014 heb ik Hylke herhaaldelijk betrapt op energetisch vampirisme o.a. via virtuele stalking door te staren naar profielfoto’s op social media. Op zijn site en Facebookpagina is er “veel licht in het voorportaal.”** Maar pas op: dat is een waarschuwing dat er onder nog veel niet-geheeld donker, inclusief een narcistische agenda die jouw belangen niet op het oog heeft, verborgen zit. Hij verkeert zelf duidelijk niet in contact met zijn innerlijke licht, want hij DENKT het licht van anderen nodig te hebben als voedingsbron van buiten. Iets wat hij niet nodig heeft als hij weet dat wat er van binnen in hem is meer dan genoeg is. Waardoor buiten niet meer een noodzakelijkheid vanuit onvervulde Kind Bewustzijn behoeften is (het verleden), maar een aangename toevoeging (in het NU), omdat hij leeft vanuit de geheelde volwassen basis in zichZelf. En vandaaruit hoeft hij ook geen moeite te doen om mensen naar zijn cursussen te trekken. Dat zou vanuit authenticiteit als vanzelf trekken. Maar nu wel, omdat er niet meer geleefd wordt vanuit een authentieke basis, diep in hem Zelf, maar alle vizier op buiten gericht staat, om van buiten te grijpen… Omdat hij gelooft in de illusie van een tekort in hemzelf en in het universum (wat de basis angstgedachte van Business Bootcamp is). I.p.v. in de wet van aantrekkingskracht vanuit authenticiteit in combinatie met het vertrouwen op de overvloed in het universum.

 

Wat is mijn hart?

Wat is mijn hart? Niet een speleding
Waar jij misbruik van kunt maken
Wanneer jij mij weer eens nodig hebt
Heb ik onmiddellijk klaar te staan

Wanneer jij mij niet meer nodig hebt
Smijt je mijn hart weer aan de kant
Maar mijn kostbare hart is meer waard
Dan dat wat jij mij nu te bieden hebt

Want jij geeft niets, jij zoekt en jij neemt
Maar ik ben meer waard dan voor jou
Alleen een gebruiksvoorwerp te zijn
Van jouw onvervulde behoeften

Dus sta ik op en laat jou achter
In het gat dat jij wilt dat ik vul
Je mist me, maar niet wie ik ben als mens
En daarom, precies daarom ben ik weg

© Eva Pieters (maart 2016)

 

Via het opschonen van onze contacten op onze bankrekening ontdekken wij op 20-10-2017 dat Hylke intenties (spirituele sturing, die respectloos opdringerig is en daardoor energetisch verstorend op jouw leven werkt) op onze bankrekening heeft gezet. En dat hij een
blokkade op ons seksleven heeft gezet (sinds begin 2015 was dit van buitenaf verstoord). Zodat ik contact met hem opneem en bij hem tantralessen ga volgen. Wat absoluut niet mijn interesse heeft. En zeker niet als jij niet integer bent en mij eerst bewust saboteert, zodat jij aan mijn problemen geld kan verdienen. Problemen die ik niet had. Dank je wel Hylke, dat jij zomaar even voor jouw gemak en behoeften afbreekt wat ik met bloed, zweet en tranen – dwars door het de pijnlijke verwerking van al mijn posttraumatische stress – heb opgebouwd. Wat ben jij ver afgedwaald, dat jij meent zo ver te mogen gaan in mijn en andermans leven. Maar jij hebt met al jouw acties maar één ding bereikt hier: de deur is dicht. Voorgoed. 

 

“Durf jij helemaal voor jouw eigen pad te gaan?”

Dat was het kruispunt, waar jij eind 2013 op stond en waar het mis-ging. Ik heb het gezien die dag: je keek naar ze en ik zag het in je ogen, jouw vraag: ‘Zullen ze mij gaan volgen als ik voor mijn eigen pad ga…?’ Je wilde ze niet kwijt. Je wilde mij ook niet kwijt. Maar ik koos voor mezelf en voor mijn authentieke pad. En daarmee spiegel ik jou, tot op de dag van vandaag. Want wat je jezelf ook wijsmaakt: je koos toen niet voor jouw eigen pad. Integendeel. Jij hebt jouw ware Zelf en jouw innerlijke drijfveren in de steek gelaten. Uit angst. Je koos ervoor om de spirituele stem van een goeroe te volgen en om zelf een goeroe te worden. En dus ontwikkelde je jezelf niet meer.
Je degradeerde: eens een authentieke man, nu een destructieve goeroe. En de groep was bereid je te volgen, waar je ook heen ging, daar keken ze niet eens naar. En jij – inmiddels steeds minder in bewustzijn – werd een blinde die een blinde leidde. Angst en spirituele waanzin namen het roer over en de prijs was groot, al wisten ze dat toen nog niet… De goeroe: hij lokt je met een workshop of cursus die jou in jouw ontwikkeling verder zal brengen, zegt hij. Maar daar is hij niet meer: hij staat stil, in destructie, want hij is niet meer verbonden met zichzelf en in zijn eigen lichaam. Hij stroomt niet meer… En hij heeft dan ook niets meer te geven. Dus verkoopt hij mooie verhalen en leugens, maar als je het pakket opent laat je een sluipmoorde-naar binnen in jouw leven. En nu, Hylke, zijn we jaren verder en gaat jouw leven en gezondheid hard achteruit. En terwijl ik in 2020 steeds verder voor mijn eigen spirituele pad ga, vraagt het universum jou via mij opnieuw: “Durf jij helemaal voor jouw eigen pad te gaan?”

 

Redder: ik heb jou niet nodig

Jouw verstikkende “liefde” is niet voedend, maar toxic, en werkt blokkerend op mijn levendige natuurlijke stroom van binnenuit. Dit is mijn levensruimte en daar mag jij niet zomaar binnen komen, om vervolgens het roer van mij over te willen nemen. Dus ik spreek! Met de woorden, ingegeven door het zuivere universum, is dit jouw wake-up call in 2020. Tijd om wakker te worden en ècht bewust te ZIJN. Tijd om mij eindelijk los te laten en ademruimte te geven. En als jij dat niet kan, dat is het hoog tijd dat jij uitzoekt wat daar onder zit… En het is ook tijd dat jullie elkaar eindelijk loslaten, want co-depen-dency en een sekte vormen is elkaar gigantisch tegenhouden in GROEI. Van elkaar loslaten leer je, van elkaar vastgrijpen (uit angst) niet. Jullie gaan elkaar èn anderen niet verder brengen. Ik kies voor groei. Ik ga verder. Die keuze heb ik met jullie al in 2014 gemaakt. Houd mij niet langer tegen, om mijn eigen pad te gaan. Ik heb jullie niet als Redders nodig. Ik weet wie ik ben en ik ken mijn pad. En dat volg ik. Meer nog dan anderen heb ik allereerst mezelf nodig. Mijn ruimte om te ZIJN wie ik ben. Mijn plek op mijn familieveld, die is van mij en van mij alleen. Dus zet een flinke stap terug naar jouw eigen plek, waar jouw oude wonden schreeuwen om heling. En red jezelf eerst! Dus nee ik trap er niet in: jouw escapisme circus. Ik heb jou niet nodig en ik ga jou niet geven wat jij denkt nodig te hebben. Ik vraag en geef ruimte: voor GROEI. Dàt is vrijheid, dàt is liefde.

 

ALINEA NOG DOORLOPEN EN AANPASSEN: (gaat naar 2e blog?)

“Ik heb mezelf weer uit handen gegeven” (Karin)

Daar zat ze dan de eerste les van de cursus (2013), naast mij, Karin. Ze vond het moeilijk zich open te stellen. “Ik geef mezelf altijd uit handen”, zei ze. En daar zat hij dan de eerste les, toen nog dichtbij zijn authenticiteit, maar zoals hij zelf die dag zei: “Ik heb een goeroe”. Nu zou ik opstaan, niets zeggen en weggaan. Maar ik ga inmiddels haast nergens meer naar toe, omdat ik nu weet wat voor prijs je onder de bodem mag betalen voor even een “healing” of een cursus bezoeken, omdat ze allemaal een goeroe hebben en/of zijn: JOUW LEVEN opgeven. En dat vertik ik. Bij de laatste les zat hij met een zakdoek op zijn hoofd en was hij sjamaan. En de groep vertoonde steeds meer tekenen van een sekte die bereid waren hem te verafgoden en zich om hem heen te scharen en – zoals in de jaren erna zou blijken – hem alles te geven wat hij nodig had. De goeroe was geboren. Voor de eerste reünie heb ik bedankt. En daarna heb ik ook met de 3 vrouwen van de groep (o.a. Karin) waar ik leuk contact mee had alle banden gebroken. Om vrij te ZIJN, om mijn pad te volgen. De jaren erop bleef ik ze vaak heftig oppikken. Als ze weer een reünie hadden. Als ik weer naar Facebook ging. En al die jaren heb ik mij bij mij besluit gehouden: ik volg geen goeroe. “Hij is bijzonder”, hoor ik Karin nog zeggen. Haar ogen glinsterden. Ik zei niets. Maar ik dacht heel nuchter: “Niemand is bijzonder. Niemand staat als mens boven een ander”. En ze zou me niet gehoord hebben, want ze was al weg, in sprookjesland. De goeroe had haar in zijn illusies meegetrokken. En daarmee ook in zijn kinderpijn. En zo zat zij en haar lichaam vast in zijn destructie. Tot ze op een dag wakker wordt… En ik vraag me af: zou ze nu nog haar atelier hebben, waar ik eens een keer was? Ik denk dat ze alles kwijt is: haar atelier, haar geld, haar energie, haar zelfwaarde, haar leven, haar dromen. Want ze gaf alles aan hem. En hij, als parasiet, nam het dankbaar aan. En nu pik ik haar op, omdat ze nu  6 jaar later wakker is geworden uit een boze droom en zich realiseert: ik heb mezelf weer uit handen gegeven…

 

De macht van de goeroe: hem geloven. En niet luisteren naar jezelf en naar jouw intuïtie. Want dat stemmetje, Karin, hooggevoelig en intuïtief als je was, dat is er vast wel ergens in je geweest. Maar je nam het niet serieus. Want je wilde hem geloven. Je wilde het sprookje. Maar hij nam jouw hele leven en hij gaf jou: de dood. Dus stap er uit. En claim jouw ziel weer terug. En laat hem achter waar hij hoort te zijn: in de gebroken stukken van zijn leven. Omdat hij zijn authentieke pad opgaf om bij zijn goeroe, als eindelijk bij zijn vader, te zijn. Want dat stemmetje, Hylke, authentiek en hooggevoelig als je was, is er vast wel ergens in je geweest. Maar je nam het niet serieus. Want je wilde hem geloven. Je wilde het sprookje. Maar hij nam jouw hele leven en hij gaf jou: de dood.

 

© Eva Pieters (januari – maart 2016; juni 2020)
(voorheen Eva van Woudenberg-Pieters)

Zie ook SpiritueelMisbruik1 en het vervolgblog REDDER2 (volgt nog)

De titel van dit blog was: “Ben jij nog INTEGER? (deel 1)”

* Valse Macht is een afweermechanisme, om oude waarheden – die als je die zou voelen je juist zouden bevrijden – niet tot jouw bewust-zijn te laten doordringen. Je kan je leven lang op de vlucht blijven voor jezelf en jouw innerlijke waarheden òf je kan de diepere innerlijke reis aangaan en ze onder ogen zien. Voor wie de weg uit het donker wil vinden heeft Ingeborg Bosch goede boeken geschreven om jezelf uit dit destructieve doolhof van onbewust – en dus ongelukkig – leven te leiden: “De herontdekking van het ware zelf”, “Illusies” en “PRI en de kunst van bewust leven”. Zie ook: PastRealityIntegration

** Zie ook: “Destructieve relaties op de schop” van Jan Storms

 

Reageren op dit blog? Helaas ontvang ik teveel hardnekkige spam, met als enige doel om bij deze site te kunnen inbreken, dus staat de reactieknop voortaan uit. Stuur mij een bericht via de slotpagina

 

Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL

Wat ik wil? Zichtbaar maken van dit misbruik. Zodat het nooit meer anderen overkomt. Dat er eindelijk meer bewustzijn is op integer en dus werkelijk mensgericht werken: ècht helen en ècht respectvol met anderen omgaan. En wat ik al die tijd al wilde: vrijheid door ware heling. En meer openheid in handelen. Er blijkt veel onzichtbare invloed van leermeesters, die niet goed voor jou zijn…

Al deze blogs zijn een serieuze waarschuwing voor de lezer! Deze mensen hebben zodra je hun drempel over stapt geen respect meer voor jouw leven en achter de drempel wacht een leermeester gretig en machtsbelust op jouw komst. Om jouw leven over te nemen. Ook als jij dat niet wilt. Ik ben niet gewaarschuwd, jij nu wel.

Dit bericht is geplaatst in bewustzijn, ego-spiritualiteit, emotioneel misbruik, heling als ingang voor misbruik, narcisme, spiritueel misbruik met de tags , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.