Spiritueel Misbruik (deel 1)

DIT BLOG IS ONDER CONSTRUCTIE. Opmaak wordt nog aangepast. En de inhoud wordt momenteel herlezen en aangepast (2020)

 

Jij gaat door?! Ik accepteer dit niet in mijn leven. Ik ga door totdat ik de Bron onder de onnatuurlijke bronnen die mijn leven (en dat van vele anderen) verstoren heb gevonden. Dit leidt mij via Wilma en Carola e.a. naar destructieve goeroe’s: van Bert (Stichting LifeJoy) naar Jomanda en uiteindelijk naar Gerard Croiset. Ik verwijder alle saboterende verstrikkingen, programmeringen en implantaten e.d.
en ik maak alles wat ik ontdek voor de wereld zichtbaar. Want ik
wens weer rust in mijn leven. In IkGaVerder komt de waarheid via Neurofeedback stapsgewijs naar boven. Dat is wat mij betreft het laatste blog over dit extreme gewetenloze spirituele misbruik.
Alle overige blogs hierover worden t.z.t. stapsgewijs herschreven.

 

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn: spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring. (Bron: Wikipedia) – Eigen toevoeging: En dat laatste is voor mij de kern van spiritualiteit. Alle toegevoegde hocus pocus is pure ego-afleiding van de natuurlijke basis: de persoonlijke innerlijke ervaring. Echte spiritualiteit houdt je dicht bij je kern: je binnenste.
In de spirituele wereld wordt je juist daar vandaan getrokken. Want zij staan ego-spiritualiteit voor. Het draait niet om spiritualiteit, om jouw heilige verbintenis met jouw binnenste. Alles draait om hen.

 

spirituele-narcist

 

Spiritualiteit? Prima, zolang het met respect voor anderen is. Maar als spiritualiteit vanuit hoogmoedswaanzin te ver over grenzen heen gaat, dan is het geen spiritualiteit meer. Dan is het mishandeling.

 

“Words may LIE, but actions will always tell the TRUTH”

LET OP: zodra je de drempel van een “heler” of een spirituele stichting overstapt voor “alleen maar” een cursus of “heling” kan je wel eens heel bedrogen uitkomen… De ego-agenda onder de bodem met het uiteindelijke doel – dat jij de zeggenschap over jouw leven uit handen geeft aan een “leermeester” die voortaan jouw leven voor jou bepaalt – wordt niet openlijk met jou gedeeld. Vervolgens gaat je gezondheid en de rust in je huis hard achteruit… De oorspronkelijk helende spiri-tuele methoden worden regelmatig voor hun ego-belangen negatief op jou ingezet, om jou steeds weer uit je balans te halen, zodat je weer contact opneemt met dezelfde persoon – een “heler” – die jou juist (op afstand) ziek maakte… Je valt dan in een klapnet van spiri-tueel misbruik. Onder het “positieve” motto “we zijn één…”, maar dan wel onder de bodem in de destructieve vorm uitgevoerd: dat jij uit jouw innerlijke kracht en beleving getrokken wordt. Voor misbruik.

 

De trieste waarheid onder de spirituele bovenlaag

Na jaren diverse spirituele mensen op mijn pad te hebben ontmoet kan ik zeggen: misbruik vanuit angst is de rode draad in de spirituele wereld. Een wereld die triest op de kaart staat omdat bij hen innerlijk vertrouwen mist en in de steek is gelaten voor valse zekerheden van buiten… Misbruik is voor mij: niet in je eigen kracht geloven en daar-door denken dat je alleen kan leven via de energie van anderen. Ter-wijl jij zelf van binnen dit ook hebt. Alleen daar zit nog wat tussen, wat jij nog te helen hebt. Als je weer in verbinding met je eigen krachtbron staat, ben je ook niet meer afhankelijk van buiten. Je hebt dan genoeg aan jeZelf. Want het is genoeg: jouw innerlijke thuis.

 

Een aanwijzing: “Veel licht in het voorportaal…” *

Veel “helers” zijn vaak ook medium en/of “leermeester”. Hun over-eenkomst is dat ze misleiding toepassen om jou te kunnen mis-bruiken. Het zijn niet-integere “helers”, die vanuit hun ongeheelde schaduwdelen hun spirituele “gaven” misbruiken, voor macht en controle en om zichzelf “beter” te voelen ten koste van jou. Ware heling (bij henzelf en bij hun cliënten) staat niet op hun werkelijke
en vaak verborgen ego-agenda.
En dit alles wordt gebracht in de naam van “spiritualiteit” en “liefde”. Om geloofwaardig over te komen. Ze werken niet vanuit mensenliefde, maar voor hun eigen ego-belan-gen (geld, reputatie en macht). Het zij zelf of via hun “leermeester” of andere “meesters” die ze dienen. En ze zijn bereid je daarvoor eerst de put in te praten of letterlijk ziek te maken, zodat je altijd afhanke-lijk van hen blijft en vooral: hùn hulp nodig hebt… (kassa ping!)

 

Ben jij ooit over de drempel van een “heler” gestapt?

En ervaar je sindsdien tekenen zoals: veel onrust (die niet van jezelf is), slecht(er) slapen, slecht(er) eten of vooral slechte concentratie? Dan is er ongevraagd bij jouw energieveld binnengedrongen om mis-bruik van je te kunnen maken. Vanuit hun spirituele arrogantie menen ze jou te mogen controleren en overheersen. Ik heb ontdekt dat ze daarvoor ook op afstand spirituele methodes op je toepassen om ver-bindingen met je af te dwingen. Vanuit hun grootheidswaanzin willen ze jou voor “jouw bestwil” besturen. Zodat jij hun verborgen ego-agenda dient… Dat ze dit (gaan) doen vertellen ze je openlijk niets over. Ongevraagd dringen ze bij je binnen en doen ze wat zij vinden dat “het beste voor jou” is. Zonder geweten en respect voor wie jij bent en wat jij wilt. En zonder toestemming vragen. Als je eenmaal over hun drempel gestapt bent, is dat voor hen “toestemming”. Zij denken “God” te zijn en menen alle rechten over jou te hebben…

 

Wat ik tegen helers en mediums heb? 

Ik geloof zelf in de back to basic natuurlijke weg en die volg ik (zie “Mijn Spirituele Statement” in SpiritueelMisbruik2). Maar ik gun ieder z’n eigen levenswijze, ook al staat dit haaks op mijn pad, zolang ik er geen last van heb. En zolang helers en mediums hun werk respectvol doen, namelijk voor mensen die om hun diensten hebben gevraagd.
En niet meer dan dat. En vooral: geen bemoeizorg. Niet ongevraagd, niet te zorgelijk (wat altijd destructief werkt!) en geen saboterende acties. Maar altijd met RESPECT voor de mens, z’n eigenheid en z’n eigen leven behouden. Zodra helers en mediums niet meer integer zijn en spirituele methodes voor hun eigenbelang in gaan zetten tijdens een behandeling (zie HeelJezelf1) – of zelfs daarna nog op afstand misbruik van je maken (zie o.a. ZeKiestMacht) – dan zijn ze niet meer helend, niet meer zuiver, maar vooral destructief en narcis-tisch bezig. Wanneer spirituele methodes worden ingezet om ons
(en anderen) voor jouw behoeften te claimen, omdat jij zo duidelijk vanuit jouw angsten en ongeheelde oude wonden ons geen eigen leven gunt, dan overschrijdt jij willens en wetens onze persoonlijke grenzen. En ga je tegen alle moraal in. En dan staat – als gevolg van jouw onzuivere praktijken – jouw naam hieronder vermeld.

 

Er is een spirituele wet dat je geen spirituele energie naar iemand toezendt zonder diens toestemming. Maar deze wet wordt stelselmatig overtreden door de huidige opdringerige ego-spirituele wereld. Door spirituele invloed als zwarte magie in te zetten en drammerig ziekmakende intenties te sturen, terwijl ze weten dat wij alleen maar voor een cursus of behandeling kwamen en niet om één met hen te worden. (O.a. door onderstaande spirituele “helers” in dit blog.)

 

“If it sounds too good to be true, it probably is” (Dr. Phil)

Ik raad je af om naar een eigen praktijk of bedrijf te gaan van iedereen die niet meer integer is en onder de bodem niet werkelijk jouw welzijn op het oog heeft. Onderzoek van te voren met wie je te maken hebt: zowel zichtbaar, als onzichtbaar. Hoe spiritueel actief zijn ze? En wat voor ruimte krijg jij werkelijk? En luister naar jouw buikgevoel. Luister naar jouw innerlijke stem, die jou kleine waar-schuwingen toefluistert, over hun mooie manipulerende woorden heen… Ze zijn niet meer integer als ze – i.p.v. vanuit gezonde afstandelijke betrokkenheid hun business op te bouwen – dit voor eigenbelang doen op basis van de Dramadriehoek constructie. Zodat zij zekerheid opbouwen via jou. – Dat kan jij energetisch voelen. Ze slaan namelijk cruciale stappen in het opbouwen van een relatie over: ze zijn meteen jouw beste vriendin en duiken energetisch bovenop je. Dus wees alert op jouw (lichaams)signalen ! – Maar jij wordt daarmee omlaag gewerkt. En dat merk je ook: aan je gezondheid en aan je leven(sruimte). Oftewel: de “heler” is jouw Redder en jij hebt het (bij voorkeur eeuwige) Slachtoffer te zijn, die afhankelijk van haar (of hem) moet blijven. Waardoor een ongezonde binding ontstaat, die juist heling en zelfstandigheid in de weg staat. In het bijzonder zij die zich niet focussen op wat ze zeggen dat hun hoofddoel is – heling – maar voor wie “heling” slechts een opstap is naar een eeuwige ver-bintenis aan hen, hun spirituele netwerk en/of “leermeester”. Voor wie elke cliënt niet een mens, maar een potentiële slachtoffer is om emotioneel en spiritueel misbruik van te maken. Vanuit hun eenzaam-heid – een gemis aan verbinding met hun binnenste – die niet geheeld wordt… (meer over heling van eenzaamheid zie: ReisLichaam).

Zoals ik ondervonden heb bij enkele “helers” en energiewerkers die ik bezocht vanuit het vertrouwen dat zij er voor mijn welzijn waren. Maar ik kwam soms meteen of soms na een aantal behandelingen bedrogen uit. Grootste overtreding: mijn grenzen en mijn keuze voor een natuurlijke levenswijze worden totaal niet gerespecteerd.

 

ONDERSTAAND OVERZICHT gaat deels naar blog VrijeZiel

– De onzichtbare invloed van leermeesters. De Bron achter alle spirituele overlast is Joke Damman, oftewel: Jomanda. Maar het startpunt ligt weer bij haar destructieve goeroe Gerard Croiset. En zijn dochter Nannie Veerman-Croiset, die hem en zijn psychopathische overheersing levend houdt. Ik stop ze. 
Zie de waarheid die verborgen zat onder de “healing” die ik op 20-4-2012 van Wilma/Jomanda ontving: IkGaVerder 

10-12-2017 En zo is het Joke Damman, right back at you: “De echtheid komt altijd boven”. Jomanda heelde niet maar bracht haar trauma’s en ziektes over op Sylvia en vele anderen. Zo kon ze als soulthief* jarenlang via anderen leven. En tegelijk de credits krijgen voor haar daden als Grote Redder… Zie blog: Jomanda. En zie ook: SylviaMillecamGenoegJomanda

– Stichting LifeJoy: Bert (Reikimaster te Kerk-Avezaath)
Deze grote belanghebber van Stichting LifeJoy hebben wij nog nooit real-life ontmoet, maar toch pikken wij hem regelmatig op. Als ik op 14-7-2016 de energetische banden met hem verbreek, zijn dit stevige banden! Van afstand werden we al bezeten… Zijn Grote Rol in de verborgen destructieve agenda van 20-4-2012 bleek pas veel later. Na jarenlang onderzoek blijkt hij dan ook de hoofdveroorzaker van de spirituele overlast. Waarbij hij leden van de stichting en iedereen die hij als bedreiging voor zijn macht ervaart via claims e.d. onder zijn spirituele invloed vastzet, om vervolgens via hen dag èn nacht zijn destructieve agenda uit te leven, i.p.v. zijn trauma te helen.
Zie o.a. de blogs: StichtingLifeJoyMoetenDoodtLeven1

– Wilma (Reikipraktijk Betuwe te Tiel) **
Op 20-4-2012 zou ik een 2e Touch of Matrix van Wilma ontvangen. Deze heb ik (kan ik mede in vergelijking met de 1e T.O.M. en vanuit mijn intuïtie zeggen) absoluut niet gehad. Ik ben die dag spiritueel geclaimd en werd daarvoor volledig uit mijn kracht gehaald. Er was geen open overleg met mij maar veel ongevraagde bemoeizorg door mij via spirituele methodes – via misbruik maken van Orb of Life, T.O.M. e.d. – (ook op afstand) te kunnen claimen en mijn zelfgekozen leven te saboteren. Met als gevolg veel onrust, toenemende concen-tratie- en slaapproblemen en niet meer kunnen focussen op mijn eigen doelen. De sporen van dit spirituele misbruik ben ik tot op de dag van vandaag nog steeds aan het verwijderen uit mijn leven.
Zie o.a. de blogs: HeelJezelf1WereldSchreeuwtHeling (en wat is de rol van Krijn?), WareHelingLichaamNietsZonderMij

– Carola (Praktijk esSense te Erichem) **
Ik ging er eind 2013 naar toe voor Sensi therapie, maar mijn ener-gieveld en leven is niet in balans gebracht, maar juist compleet uit balans gehaald. Omdat ik mee had te gaan in een extreme spirituele leefwijze – vol met slaafse volgzaamheid aan leermeesters en spirituele methodes, angstprojecties en contact met “doden” – waar
ik niet achter sta. Ik ben tot op de dag van vandaag nog bezig om volledig van dit spirituele misbruik – via misbruik maken van sjamanisme, hekserij e.d. – (ook op afstand) los van te komen en
om weer een natuurlijke balans in mijn leven terug te krijgen.
Zie o.a. de blogs: WareHelingLichaam en HeelJezelf2

– Clementine (Praktijk Kensho te Kapel-Avezaath) **
Nu Praktijk Kruidengeneeskunde. Toen: Praktijk voor Psychotherapie en (wat ik niet gedaan heb:) Hypnotherapie. In 2016 geeft mijn intuïtie aan dat ik ook niet losgelaten ben door Clementine, mijn tijdelijke “psychotherapeute” uit circa 2007, die ik allang vergeten was… Zij blijkt ook aangesloten te zijn bij Stichting LifeJoy. Niet verrassend: ik heb slechte herinneringen aan haar. Ze kwam te snel te dichtbij en mijn vertrouwen was weg… Ook haar naam komt naar voren m.b.t. (in)direct spiritueel misbruik (hypnose en hekserij).
Telepathie 11-2-2017 “Clementine B. heeft je huis behekst” (NB: zoals later bleek onder destructieve invloed van Bert / Jomanda).
Zie de blogs: WareHeling en StichtingLifeJoyJijVreemde

– Krijn (Cobos Praktijk te Amersfoort, nu Hengelo) **
Intuïtie 2016 “Krijn staat onder de invloed van een sjamaan”. Dat lijkt John Armitage, maar het is (in)direct weer Bert / Jomanda (via Carola).
Deze Paramedisch “Natuurgeneeskundig Therapeut” en “leermeester” – die wij nooit zèlf bemiddeld hebben – is de onzichtbare, bemoei-zuchtige Bron achter de bron (Carola en Wilma) en past spiritueel misbruik toe – via sjamanisme en shamballa energie (goeroe energie, gericht op seks) en genetische manipulatie – om ons afhankelijk van zijn “diensten” te maken. Sinds hij via Carola zonder mijn toestem-ming is bemiddeld voor “hulp” – die ze zelf bedacht hebben – is hij ongevraagd te ver ons leven in gestapt en nooit meer uitgestapt.
Zie o.a. de blogs: WereldSchreeuwtHeling en HeelJezelf2

– New Paradigm MDT van goeroe John Armitage (Hari Das Melchize-dek), via Jomanda en (in)direct via Carola, Krijn en Bert e.a.
Dit is een sekte die (in)direct ongevraagd via Shamballa energie bij alternatieve behandelingen door mediums en/of goeroes verkapt op jouw pad komt. Let op: hun doel is niet jouw gezondheid, jouw heling. Jouw keuze in jouw leven wordt je zomaar afgepakt. Jij moet je aan-sluiten. Zij sturen deze onzuivere goeroe-energie – bedoeld voor (seksueel) misbruik – continue de wereld inmet verstorende effecten op jouw leven, gezondheid, slaap etc. Middenin de nacht, rond 02.00 uur, als wij weer uit onze slaap gerukt worden of rare beïnvloede dromen hebben, komt (in)direct bij hem en zijn sekte vandaan.
Zie het blog: FreedomChoice

– En iedereen van Stichting LifeJoy en uit de spirituele wereld die vanaf 20-4-2012 (in)direct bij spiritueel misbruik betrokken is.
Door ook bewust spirituele activiteiten toe te passen om ons afhankelijk van hun “diensten” en/of hun spirituele netwerk te willen maken. Stichting LifeJoy is een stichting waar we ons nooit bij aangesloten hebben, en waar we ons na alle opdringerigheid vanaf 20-4-2012 ook nooit bij zullen aansluiten, maar die vanaf 2012 voortdurend obsessief en verstorend in ons leven hangt. Omdat ze weigeren ons los te laten om ons eigen gekozen leven te leiden. Ondanks de klacht die we in 2015 hebben ingediend en waar we tot op heden nog geen enkel teken van respect voor gezien hebben…

– Hans (Jassentechniek / Body Mind Release e.d. te Oss) **
(en in 2017 via hem: Heleen en Marcoleon, Jassentechniek cursist)
Bedenker Jassentechniek. Hij was energiewerker/”paramedicus”, is nu paragnost. Op 7-2-2014 bezocht ik de man van de Jassentechniek. Het werd één uur lang pure indoctrinatie om mij afhankelijk van hem te maken, zodat hij verzekerd was van vaste klandizie. Ik kwam er alleen om energetische technieken te leren, die mij verder zouden helpen bij alle energetische overlast die ik al had. Hij hielp mij niet, wèl zijn ego, en manipuleerde mij omlaag… De prijs die ik te betalen had om zijn technieken te leren was mij te hoog: ik had mijn ziel in te leverenDus bleef het bij één bezoek. Meer had hij niet verdiend
Zie o.a. de blogs: INTEGER2, WensBeterLeven

– Hylke & partners (Familieopstellingen.nl te Heiloo) **
In 2013 tijdens het volgen van een cursus Familieopstellingen bij hem is hij nog authentiek en gericht op zelfzorg. Maar vanaf november 2013 is hij volledig opgegaan in sjamanisme, waarin hij zichzelf verloren is. Gevolg: niet meer integer. Vanaf maart 2014 ervaar ik gaandeweg steeds meer leunen op zijn (ex-)cursisten, omdat hij niet meer op zijn innerlijke kracht vertrouwd, obsessie en spiritueel misbruik. Met name wanneer hij weer nieuwe cursisten nodig heeft – cursussen die voor het oog “vol” zijn – en dit wil forceren, omdat hij geld nodig heeft. Vanaf begin 2015 neemt de spirituele sabotage toe d.m.v. een blokkade van buitenaf die er niet was, zodat ik weer contact opneem. Zijn cursus(groep) ligt achter mij en zijn nieuwste richting (tantra) heeft mijn interesse totaal niet. Dank je wel Hylke, dat jij afbreekt wat ik met bloed, zweet en tranen heb opgebouwd.
Zie de blogs: INTEGER1 en gedicht GrijpNiet2

– Lonny (Praktijk Lightship te Utrecht, nu Limmen) **
In 2008 ontmoette ik Lonny. De evenwichtige vrouw van toen die mij via Helende Reizen gezond afstandelijk betrokken terug naar mijn innerlijke Bron leidde is nu zelf de weg kwijt en wil op afstand via ons leven. Door alle spirituele chaos in ons duurde het een tijd voordat wij haar ook ontdekten, maar ook zij heeft (in)direct op ons leven sabote-rende Spirituele (Ruimte) Beïnvloeding** toegepast. In 2016 ervaren wij het heel duidelijk: the “Lightship” has lost her light… Weer een “heler” die is stil gaan staan en zichzelf in de steek heeft gelaten en nu contact wil afdwingen, met als doel dat wij i.p.v. zijzelf voor haar moeten zorgen. Ook voor haar geldt: geen respect, geen relatie.

– Amanda (Amanda B. Energiewerk te Den Haag) **
Op 6-9-2016 meldde ik mij aan voor de workshop “Mindful omgaan met je eigen energie” van Amanda. Mijn alarmbellen 20-4-2012 gaan meteen af en dat blijkt ook te kloppen: weer geen respect voor mijn grenzen. De vrouw die beweert kennis van energiekoorden e.d. te hebben, komt veel te snel dichtbij. Ik ervaar geen mindful maar (goeroe) grijp energie (= misbruik). Er is weer een verborgen ego-agenda, met verdere doelen dan dat ik “even” een cursus bij haar volg. En daarnaast blijkt ze op haar site te hebben gelogen: ze is wèl van de hocus pocus. En dat was juist wat ik niet zocht. Dus binnen één week na aanmelding zeg ik het af. Dank je intuïtie!
Zie het blog: GrijpNiet

En iedereen die een eigen praktijk of eigen bedrijf “opbouwt”
op basis van de Business Bootcamp Dramadriehoek constructie:
jouw business “zekerheid” verschaffen op basis van het bewust creëren van een afhankelijke emotionele verstrikking met je cliënt vanuit de destructieve Redder-Slachtoffer binding. D.w.z.: doelbewust emotioneel door elkaar heen lopen, onder het mom van veel “liefde” geven. Maar alleen hun behoeften tellen en jij hebt die te vervullen.
De klant is absoluut geen koning meer, maar een ego-slaaf.

 

Redden is schadelijk: first do no harm ! [naar ander blog]

Je gaat naar een behandelaar voor een heling of andere behandeling en je denkt ze te kunnen vertrouwen… Maar pas op! Mijn ervaring is helaas dat er te vaak op een zeer onvolwassen en onbewuste manier wordt “behandeld” en “geheeld”. Teveel controle “liefde”. Vanuit hun onbewuste staat boven de cliënt gaan staan. Waardoor hun ego over-heerst en jij als mens totaal niet gezien wordt. Je bent een object…
Hun overbeschermende manier van als Grote Redder hun cliënt –
als “hùn kind” – “behandelen”
 en daarbovenop nog meer controle-patronen door continue spirituele sturing (ongevraagd spirituele methodes inzetten voor “hulp”) drukte mijn ware kleuren weg. Onacceptabel! Behandelaar maak je nooit vanuit je ego zo groots dat je cliënt geen eigen plek meer heeft. Dat is geen liefde, dat is geen hulp. Dat is overbeschermende (ouder)controle. Dat is misbruik. Laat voor je cliënt altijd ruimte vrij voor (lichaams)bewustzijn. Om vanuit innerlijke wijsheid tot ont-wikkeling te komen. Ken je plek: ken èn houd je grenzenJe doet teveel! Werk vanuit de kunst van het niets-doen: door meer los te laten.*** Dan behandel je je cliënt met gelijk-waardigheid en respect. Dàt zal vruchten opleveren. Voor beiden!

Want: Jouw individuele vrijheid STOPT daar,
waar mijn vrijheid – en mijn gezondheid – in gevaar komt.
(vrij naar Brice De Ruyver)

 

Wij wensen rust, ruimte en een natuurlijk leven

Sinds 2014 heb ik een streep onder ALLE spirituele mensen in mijn leven gezet, waar ik ooit – in goed vertrouwen en vrijblijvend ! – een voet over de drempel heb gezet. Omdat op een enkele zuivere per-soon na (voor zover die nog kunnen bestaan in de spirituele wereld…) ik alleen maar (verkapte) destructieve ervaringen heb gehad (zie o.a. HeelJezelf1). De keuzes die in de spirituele wereld worden gemaakt staan haaks op onze natuurlijke, authentieke levenswijze. Wij wensen rust, ruimte en een natuurlijk leven. En wij wensen dat er vanuit de spirituele wereld eindelijk eens RESPECT is voor onze keuze om zo te leven zoals wij het zèlf verkiezen – van binnenuit: in contact met ons lichaam – en dat wij van daaruit loslaten wie of wat daar niet bij past. Voor jullie allemaal geldt: stop met ons dagelijks steeds weer deelgenoot te willen maken van jullie spirituele netwerk, waar wij op geen enkele manier deel van willen zijn en niets van willen oppikken. Stop met ons (in)direct te willen beïnvloeden door energie en/of intenties onze kant op te sturen. Of welke spirituele methode er ook gebruikt wordt om ons op andere gedachten te willen brengen. Simpelweg: stop ermee! Wij gaan niet mee met opdringe-rige plannen van buitenaf. Wij zoeken en willen geen “leermeester”. Mijn binnenste is mijn leermeester. Ik leef naar wat ik voel wat ik wil. En ik wil en kan en ga niet leven in de verstikkende en ver weg van het innerlijk verwijderde spirituele wereld. Punt.

 

© Eva Pieters (november 2015 – oktober 2017)

* Citaat uit het boek van Jan Storms: “Destructieve relaties op de schop: psychopathie herkennen en hanteren”

** En de onzichtbare invloed van – zichzelf uitnodigende, misbrui-kende – leermeesters (in het geval van Stichting LifeJoy: Bert / Jomanda) – die haar of hem vastzet in z’n destructieve agenda en jou als cliënt of cursist vastzet in het spirituele misbruik netwerk om haar of hem heen, die saboterend werkt en jouw leven wil bepalen: sekte

**Spirituele (Ruimte) Beïnvloeding (= zwarte magie) om jou en jouw omgeving uit balans te halen om daar geld en/of macht aan te verdienen; Zwarte magie = “ritueel of niet rituele intentie, welke in strijd is met iemands vrije wil en het goddelijk plan en/of schadelijk en/of manipulerend is.”; Trance-misbruik = op afstand spiritueel misbruik maken van mensen door in trance te gaan (via spirituele hulpmiddelen, hypnose of drugs) en dan dissociëren (niet meer in contact met je eigen wijze lichaam staan, die juist voor grenzen zorgt) en dan je grenzeloosheid uitleven via anderen.

[*** Zie ook het vervolgblog RuimteVoorGroei (over meer loslaten)]

Zie MIJN SPIRITUELE STATEMENT en de eindeloze overlast van een “Sensi-therapeute” en haar “leermeester” in HelerTotSaboteur1. En in HelerTotSaboteur2 wordt de overlast (in)direct veroorzaakt door Wilma verder ontmaskerd: “People who have nothing to hide, hide nothing”, met de intuïtieve droom “Dit is Wilma” (v.d. W.). 

 

Het is een trieste zaak dat het zover moest komen dat ik jullie namen heb te noemen. Ik heb daartoe besloten toen in 2015 de spirituele overlast zo extreem werd, dat een eigen leven voor ons totaal onmo-gelijk werd gemaakt. Achternamen en sommige tags verwijder ik pas als jij de verantwoordelijkheid neemt voor alle (in)directe spirituele misbruik (door overheersende en opdringerige “spiritualiteit”) èn energetische misbruik (door obsessie en soultheft = energie stelen d.m.v. extreem afhankelijke en claimende banden) die door een “behandeling” bij jou in ons leven is gekomen en dit voorgoed STOPT.

Ik wens je licht, heling en liefde voor jezelf, door te leren leven vanuit vertrouwen op jouw innerlijke Zelf. Dàt is de basis van jouw leven.

 

Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL

Wat ik wil? Allereerst mijn leven terug. Zoals ik zèlf besloten heb te leven. En daarnaast omdat ik hier ongevraagd mee geconfronteerd werd wil ik vanuit mijn rechtvaardigheidsgevoel deze misstanden zichtbaar maken. Ego-spiritualiteit: onder het mom van “heling” en “liefde” wordt schaamteloos op geniepige wijze misbruik van cliënten en cursisten gemaakt. Ik wens meer bewustzijn op integer en mens-gericht werken: ècht helen en respectvol met anderen omgaan. Dat houdt in: met gezonde ruimte voor eigenheid en grenzen.

Laat wat ik meegemaakt heb door maar even de drempel van de spirituele wereld over te stappen ook een grote waarschuwingsles voor jou zijn: wat een spirituele persoon of spirituele “leermeester” ook beweerd te “weten” of te “kunnen” (doen) of “door krijgt” voor jou. Hoe mooi ook “liefdevol” verpakt. Laat je niet misleiden. Geef jezelf nooit uit handen! Houd altijd de macht en de leiding over jezelf, jouw lichaam en leven. Zegt jouw gevoel dat het niet klopt,
dan klopt het ook niet. Keer je om, loop weg en kijk nooit meer om.

Dit bericht is geplaatst in bewustzijn, ego-spiritualiteit, emotioneel misbruik, heel jezelf, heling als ingang voor misbruik, narcisme, spiritueel misbruik met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.