Ze kiest voor macht

Vanwege een onverwacht probleem is de opmaak op pagina’s en blogs niet meer oké. Hier wordt de komende tijd aan gewerkt.

 

Elke dictator verloochend het lijden in zijn kinderjaren en probeert het met behulp van zijn grootheidswaanzin te vergeten. Maar omdat het onbewuste van een mens zijn volledige voorgeschiedenis in de lichaamscellen heeft geregistreerd, wordt hij op een dag toch gedwongen tot een confrontatie met zijn waarheid.
(Alice Miller – “De opstand van het lichaam”)

 

Dit blog is in eerste instantie gebaseerd op de innerlijk stilstaande en daardoor destructieve vrouwen, die ik de afgelopen jaren ontmoette, en die beweerden mij te zullen ondersteunen op mijn diepere helings-pad, maar uiteindelijk spirituele saboteurs bleken te zijn. Allereerst voor zichzelf en daarnaast naar mij en vele anderen toe. Door mij
uit pure angst (ook op afstand) tegen te willen houden in mijn eigen leven, om mij voorgoed vast te willen zetten in hun spirituele netwerk.
Op wat details na kan hier elke stilstaande en daardoor overheersen-de vrouw (of man) gelezen kan worden. Een vrouw die in het verleden gekwetst is, maar niet bereid is daarvoor haar emotionele verant-woordelijkheid te nemen en zichzelf daarvan te helen, maar liever doorslaat naar buiten en nu zelf als dader andere levens verwoest.
Zo kiest zij ervoor de cirkel van kwetsing in stand te houden…

 

spiritueel-misbruik

 

Jij overheersende vrouw, wat is er toch in jouw leven gebeurd…

… dat jij zo voor de macht over mensen kiest? Ongetwijfeld ben je zelf misbruikt dat jij nu besloten hebt om anderen te misbruiken. Maar de manier waarop je dit doet is zo laag. En daardoor vele malen beroer-der dan jij zelf ooit meegemaakt hebt. Waar is je geweten? Waar is je herinnering aan hoe het voor jou voelde om slachtoffer van een ander te zijn? Waardoor je weer empathie kunt hebben. Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Ik kan mij niet achter de keu-kenkastjes verstoppen als jij mijn persoonlijke wereld binnendringt, waar jij niet welkom bent en ook nooit zo ver voor uitgenodigd bent. Jij respecteert willens en wetens onze grenzen niet. En je zou toch echt beter moeten weten. Hoe kan het dat je zo diep gezonken bent dat jij denkt dat jij alles mag doen voor… Voor wat? Macht? Macht is tijdelijk en daar heb je telkens aan te werken. Liefde? Afgedwongen liefde is geen liefde. Je zal nooit de geschenken van het universum kunnen ontvangen, zolang jij uit angst de ruimte wilt bepalen met macht. En jij zal nooit werkelijke vervulling in jouw leven en in jouw werk vinden, zolang jij in plaats van mensen oprecht te helpen kiest voor het vastbinden van mensen aan jouw verduisterde hart.

 

“Vermomde Rivalen” verbergen hun ware bedoelingen…

“Vermomde Rivalen: Dit soort mensen is niet zo makkelijk te herken-nen. Ze lijken zo behulpzaam…. Maar hun adviezen zijn opzettelijk verkeerd. Vermomde Rivalen zijn namelijk de enige mensen (…) die jou expres pootje haken. Alle anderen (…) helpen je weliswaar in de penarie, maar zij bedoelen het goed – alleen worden ze geregeerd door hun Kringloop van Angst. Vermomde Rivalen handelen evenzeer vanuit hun Kringloop van Angst, maar met de bedoeling jou onderuit te halen. Vaak zijn dit mensen die talent hebben en competent zijn, die zich door jou bedreigd voelen. Ze denken alleen verder vooruit te kunnen door jou uit de weg te ruimen, alsof het leven een race met slechts één winnaar is. Ze zitten zo in hun Kringloop van Angst ge-vangen en hun emoties en normen zijn zo verwrongen dat ze denken dat er niet genoeg is voor iedereen. Hun cyclus blijft op gang omdat ze alles zien in termen van schaarste, gebrek en beperking. Ze snap-pen niet dat iedereen op zijn manier als winnaar uit de bus kan ko-men. Want het gaat om het beste wat iemand kan bereiken, en om het accepteren dat die lat hoger kan liggen naarmate je persoonlijk groeit.” (Rhonda Britten – De overwinning. Een boek over het stappen uit de Kringloop van Angst naar de Kringloop van Vrijheid)

 

Hoe zij als een Spirituele Vermomde Rivaal te werk gaat…

Ze is “heler” en medium. Voor het oog is ze goed bedoelend, maar onder de bodem is ze zeer destructief en gemeen. Ze heeft vanuit haar eenzaamheid en doelloosheid haar ziel en wil uit handen gege-ven aan een overheersende, indoctrinerende “leermeester”, die zij volgt. En zij onderzoekt daardoor totaal niet meer zèlf of iets juist is of niet. “Heling” (als hooggevoelige) is slechts een positieve ingang om jou over haar drempel te krijgen… Via egoïstische en destructieve toepassingen van deze “heling” wil je ze jou vastzetten in angst. Zodat je rechtstreeks in haar spirituele netwerk beland en ze haar verstikkende tentakels voor eeuwig in jou heeft gezet. Of je dat nu wilt of niet. Daar heeft ze geen respect voor. Ze schroomt niet om jou tegen te houden om jouw eigen pad te gaan. Je wordt door haar dan ook energetisch gegijzeld. Gevoelsmatig wordt je niet waardig als mens bezien en behandeld, maar ben je voor haar een hond aan de lijn… Ja uiterlijk ziet ze er zo goed en menslievend uit. Maar schijn bedriegt… Haar agenda onder de bodem is zeer angstig, narcistisch en vernietigend. Zij onderschat haar eigen innerlijke potentie en is constant gericht op (over)leven via anderen in plaats van te werken aan haar eigen innerlijke herstel en groei. Ze is obsessief gericht op eenheid van buiten. Co-dependent. Als je eenmaal over haar drempel stapt, laat ze je nooit meer los. Want ze durft de confrontatie met haar innerlijk niet aan. Ze zet alle middelen in om (vanuit oude onver-werkte pijn) de illusie van liefde van de buitenwereld te winnen. In plaats van aan haar eigen eenheid van binnen te werken: door haar eigen oude wonden uit haar verleden – opgeslagen in haar lichaam – onder ogen te zien, zichzelf te helen en eindelijk van zichzelf te leren houden. Om de confrontatie met haar eigen innerlijke huiswerk te ontvluchten gooit ze dagelijks obsessief de ruimte vol. Want ze denkt niets anders om voor te leven te hebben dan een extreme “helings”-missie naar buiten en verwaarloost ondertussen zichzelf hevig…
Kortom: zij (of hij) is niet goed voor zichZelf en dus ook niet voor jou.

 

Bewust claimende en verstorende spirituele acties

Spirituele methoden die oorspronkelijk bedoeld zijn om jou verder te helpen worden – ook ongevraagd op afstand ! – voor egoïstische doeleinden op jou toegepast. Die ze “rechtvaardigt” door zichzelf en jou wijs te maken dat zij “het beste met jou” voor heeft, maar JIJ voelt of dat werkelijk zo is… Sjamanisme, rituelen en/of intenties etc. worden ongevraagd voortdurend voor haar eigen belang ingezet –
om jou onder “controle” te houden en/of weer in haar leven terug te krijgen – en dus als zwarte magie gebruikt, want ze werken negatief en verstorend op jou. Zo wordt jouw energieveld en jouw huis doel-bewust zodanig vervuild dat je wel in de problemen moet komen…
Ze claimt je extreem door het aanmaken van stevige, beklemmende banden, die voor jou absoluut niet goed voelen. Maar jouw welzijn telt niet… Ze is een ziekmaker. Haar “wereldmissie” is naar bewust-ZIJN vertaald puur een voortdurende projectie van haar eigen oude pijn en problemen op jou als (ex-)cliënt. Er komt zoveel energie op je af dat dit voor jou letterlijk ziekmakend en benauwend is. Omdat het ver-stikkende “liefde” is van een narcist, die jou DENKT nodig te hebben, en daarom geen enkele ruimte en respect voor jou over heeft. En ook gebruikt ze een methode die als zwarte magie bekend staat, om daarmee bij voorkeur ’s nachts zich in jouw leven op te dringen door jouw grenzen te overschrijden. Ja zo ver gaat ze om haar zin door te drijven om in jouw leven te kunnen infiltreren. Ze creëert doelbewust veel onrust en ellende, zodat jij vervolgens haar “hulp” (weer) nodig hebt. En zij weer een cliënt èn een doel heeft om aan te sleutelen… Zonder missie van buiten “leeft” ze niet. Allereerst voor zichZelf zorgen en leren leven dat staat niet op haar to-do-list. En juist dàt zou haar – en daardoor ook haar (ex-)cliënten zó goed doen!

 

En dit doelbewust respectloos blijven herhalen…

Op 7-1-2016 droom ik dat we een kaartje krijgen van een “heler”,
die wij achter ons hebben gelaten (Carola), maar zij ons niet. 
Een symbool van de intenties die zij nog dagelijks onze kant op stuurt, om ons persé terug te willen hebben als cliënt. De droom vertelt daarna dat zij ook anderen van haar netwerk hiervoor inschakelt. Wat wij ook ondervonden hebben. Terwijl dit precies de hoofdreden is waarom er een definitieve punt achter haar naam staat: willens en wetens via spirituele activiteiten en “hulp” onze grenzen overschrijden.
Ook al weet ze dat ze hiermee tegen onze wensen ingaat en wij hier extreme last van ondervinden. Dit hebben wij haar namelijk op diverse manieren duidelijk gemaakt. Maar de werkelijkheid is dat deze obsessieve, bezitterige vrouw vrijwel dagelijks extreem veel moeite doet om ons in haar eindeloze spirituele egostrijd te betrekken. Alles wat ik energetisch oppik en droom is hier een bewijs van. Feit is dat ik de spirituele wereld – na alle destructie en respectloosheid die ik erin aantrof – achter mij gelaten heb, dat ik nu geen behandelaar nodig heb en ik ook nooit meer voor een spirituele behandelaar zal kiezen, omdat ze één voor één in fanatisme en opdringerigheid overgaan. Een pijnlijke les voor mij is dat ik sinds 20-4-2012 de conclusie kan trekken dat het vaker zal zijn dat ik verder in ontwikkeling ben dan een spirituele behandelaar. Want te vaak zijn juist zij niet meer zuiver… Omdat ze extreem doorslaan in eenheid naar buiten (met verwaarlozing van hun innerlijke eenheid) staan ze niet volwassen op eigen benen. Zoals ik sinds 2012 meemaak zal zij (of hij) mij dan ook terug willen zetten waar zij nog wel zit en ik allang niet meer ben: in een onverwerkt en daardoor belastend verleden. En desnoods daarvoor onder zogenaamde “goede intenties” (ook ongevraagd en op afstand) spiritueel in jouw energieveld en jouw leven gaan rommelen. En dat willens en wetens telkens weer opnieuw… Van de vlinder weer een rups willen maken. Vanuit de destructiviteit die van binnen vast zit bij haar – omdat ze weigert door haar eigen verleden heen te groeien – mij steeds weer kleiner willen maken. In plaats van de uitnodiging van GROEI die via mij op haar pad komt aan te nemen. Nee die innerlijke spirituele uitdaging gaat zij niet aan…

 

“You are not a tree… Move !”

Het enige wat ik herhalend aan al mijn spirituele saboteurs vraag is: “STOP met ons in jouw spirituele activiteiten te betrekken. En ga verder met jouw leven. Zonder ons.” Maar zij (of hij) zit vast in haar hoofd en haar verslavende obsessie om de buitenwereld te redden en zoekt daarvoor geen psychische hulp. En haar omgeving grijpt ook niet in. Ze kiest voor wat ze kent en wat ze vanuit overleving heeft aangeleerd. Ze kiest voor Valse Macht.* Dan waant ze zich veilig.
Ze kiest voor drama, afhankelijkheid en anderen daarin vast willen zetten. En als de ander protesteert, dan heeft ze in elk geval weer wat om zich druk om te maken en vult ze daar de lange dagen van haar lege bestaan weer mee… Ze kiest voor alles wat haar maar af kan leiden en in een destructief patroon kan houden, behalve voor zich-zelf. Ze is “heler” maar ze kiest niet voor ware heling. Nee ze kiest voor veilige stilstand. Niets onderzoeken, niets ontwikkelen en elke dag opnieuw vanuit de automatische piloot leven, zodat ze in haar comfortzone blijft. Ze zit niet de stilstand waarin zij een innerlijke proces aangaat, want dat is vruchtbare stilstand en die leidt juist tot groei! Koos ze daar maar voor, dan had de buitenwereld geen last van haar eindeloze vlucht naar buiten toe. Nee ze kiest voor destructieve stilstand, waarmee ze haar innerlijk wil ontvluchten. Deze is gelijk aan de dood, want de energie beweegt niet meer verder. In deze stilstand wil ze mij ook vasthouden. In een psychopatische houdgreep, waarin ik van haar niet vrij mag leven. Maar dat accepteer ik niet. Ik ben geboren om te leven en mijn eigen weg te gaan. En die weg ga ik.
“I am not a tree” ! Ik kies voor het leven. Ik leef voor beweging.

 

Hoe kom je toch van heling tot doelbewuste sabotage…?

Diverse helpers bezocht ik in de loop der jaren. Sommigen hielpen werkelijk, sommigen bleken gaandeweg toch geen helers te zijn. Vroeg of laat blijkt telkens weer dat vooral de spirituele helpers het oprechte helende pad afgegaan zijn. Elke spirituele persoon zie ik steeds weer vanuit het vastzitten in KindBewustzijn* afhankelijkheid van vrijheid naar gevangenschap gaan. Vandaar dat ik ze dan ook niet meer opzoek. En dan blijkt ook Lonny (bij wie ik van 2008-2010 een EFT-training volgde en 3x een Helende Reis ontving) het niet-integere pad opgegaan te zijn. En stel ik bij haar, net als bij Wilma, Carola, Hylke en Hans de bovenstaande vraag. Vannacht 16-4-2016 droomde ik over het verder uitzoeken van de spirituele overlast in ons leven. Dan komt haar naam in beeld, Lonny, en dat ze bewust spirituele sabotage inzet in het leven van anderen (“Ik zorg bijvoorbeeld dat een lunch mislukt…”). Hoe triest dat je dit besluit. Dat je jouw energie inzet om te saboteren i.p.v. jezelf en anderen verder te helpen in het leven. Hoe kan je jezelf nog in de spiegel aankijken als je als mens zo diep zinkt? Na de laatste Helende Reis kreeg ik mijn eerste signalen: ze wilde meteen op mij steunen. Ongevraagd. Afhankelijk. Dat voelde niet goed. Mijn hart beslist in vrijheid waar ik mij aan wil verbinden. En niemand heeft het recht om dat innerlijke proces voor mij te beslissen of te besturen. Echte liefde laat zich niet dwingen.
Wil het liefde zijn, dan heeft het te stromen vanuit vrije harten, die elkaar los kunnen laten… Als je zelf nog niet vrij bent en jezelf heler noemt, dan hoor je je cliënten niet vast te zetten, maar eerst aan jezelf te werken en jouw innerlijke vrijheid via heling terug te vinden. Zodat je van daaruit ook je cliënten weer oprecht verder kan helpen.

Ik blijf het herhalen: Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL.

 

Stap uit jouw rol (en laat het leven spreken)

Ik heb van jou meer bewustzijn nodig
Dat jij inziet: wat ik bij jou doe is niet oké
Dat je niet vastklampt, maar mij los durft te laten
Ongeacht of je mij dan voorgoed kwijt raakt…

Ik heb van jou normen en waarden nodig
Dat jij respect kunt hebben voor mijn leven
Op eigen benen en met de keuzes die ik maak
Ook al houdt dat in dat jij er geen rol in hebt

Ik heb van jou een volwassen basis nodig
Die mij ruimte laat en mijn ruimte respecteert
Die het natuurlijke proces durft te vertrouwen
Omdat niet jij maar het LEVEN door mij spreekt

© Eva van Woudenberg-Pieters (maart – april 2016)

 

© Eva van Woudenberg-Pieters (november 2015 – mei 2016) 

Zie ook: het 3-delige blog HeelJezelf1 en SpiritueelMisbruik1

 

* Valse Macht is een afweermechanisme, om oude waarheden –
die als je die zou voelen je juist zouden bevrijden ! – niet tot jouw bewustzijn te laten doordringen. Je kan je leven lang op de vlucht blijven voor jezelf en jouw innerlijke waarheden òf je kan de diepere innerlijke reis aangaan en ze onder ogen zien. Voor wie de weg uit
het donker wil vinden heeft Ingeborg Bosch diverse goede boeken geschreven om jezelf uit dit destructieve doolhof van onbewust – en dus ongelukkig – leven te leiden: “De herontdekking van het ware zelf”, “Illusies” en “PRI en de kunst van bewust leven”.

KindBewustzijn“De problemen beginnen wanneer we als volwas-sene in aanraking komen met een symbool (een persoon of situatie die ons aan het verleden herinnert, zonder dat we ons hiervan bewust zijn). Zonder te beseffen waarom, krijgen we plotseling gevoelens die we niet begrijpen (…) We zijn van het volwassen-bewustzijn (VB) naar het kindbewustzijn (KB) gegaan en waarschijnlijk van daaruit naar een van de afweermechanismen [Ontkenning van Behoeften, Valse Macht, Valse Hoop of Primaire Afweer]. PastRealityIntegration-therapie stelt zich ten doel de cliënt te helpen toe te werken naar een bewustzijn dat weer uit één geheel bestaat.” (Bron: PRItherapie

 

Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL

Ik ben jouw spiegel van groei. Wat ga jij doen? Wat je al deed de afgelopen jaren? Namelijk de les niet oppakken. Je ego plezieren.
In je ongeluk blijven hangen. Niet naar binnen keren voor groei.
Via anderen willen “leven”. Obsessief plakken en strijden om mij en wat ik jou spiegel te willen veranderen…? Maar mij verander je niet.
Ik ben wie ik ben van binnenuit. En de werkelijkheid verander je ook niet. Jouw groeiles wacht. Het leven wacht! De vraag is alleen: gun je jezelf een beter leven? En bevrijd je je innerlijke waarheid eindelijk?

“Als groei, in wat voor vorm dan ook, zou doorgaan, zou het uitein-delijk uitmonden in iets monsterachtigs en destructiefs… Het neer-waartse deel van de cyclus is absoluut noodzakelijk voor spirituele groei.” (Eckhart Tolle)

Dit bericht is geplaatst in bewustzijn, ego-spiritualiteit, emotioneel misbruik, heel jezelf, hooggevoeligheid, narcisme, spiritueel misbruik met de tags , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.