Waarschuwing seksueel misbruik door tantra goeroe’s

Hear hear! Kijk daar komt de aap uit de mouw. Eindelijk ook het mis-bruik in de spirituele wereld in beeld. Natuurlijk via: tantra… Zeg je tantra, dan zeg je in één adem: sjamanisme, goeroe, trance, grens-overschijdende trancereizen (die zo ik uit eigen ervaring ontdekt heb door spirituele narcisten regelmatig doelbewust voor spiritueel mis-bruik op afstand wordt ingezet) met bijbehorend drugsmisbruik, emotioneel en seksueel misbruik. Dat is het “sjamanisme” van de huidige spirituele wereld, die meent alles te mogen doen. Ongeacht
de vrije wil van en consequenties voor anderen. 

 

Deze site maakt misbruik zichtbaar, met name in en door de spirituele wereld. Vandaar dat ik dan ook ruimschoots citeer uit de artikelen “Vrouwen waarschuwen voor misbruik door ‘tantramasseurs'” en “Seksueel misbruikt worden bij tantramassage en daarna moeten afrekenen” van Bas de Vries (NOS, 22-11-2017). Helaas is dit de trieste waarheid van een wereld die zegt “bewustzijn”, “spiritualiteit” en “heling” voor te staan. Het is een wereld vol bedrog geworden.

 

“Hij heeft veel kapotgemaakt met zijn zogenaamde hulp.”  

(een slachtoffer van seksueel misbruik d.m.v. “helpende” tantra)

 

Word wakker: hij is niet speciaal. Hij misbruikt je. En hij heeft er alles voor over om jou te kunnen “hebben”. En dus moet jij zijn illusies geloven. Word niet wakker als het al te laat is. Jij bent alleen maar speciaal voor hem, zolang jij als prooi nog interessant bent om seks mee te hebben. Tot de volgende…. Dan lig je – zoals hij je werkelijk ziet – als afgedankt gebruiksvoorwerp in de prullenbak.

 

tantra-misbruik

 

Het verschil tussen echte liefde ( = laat ook ruimte voor de ander )

en obsessie vanuit ongezonde narcistische hechting ( = alles draait alleen maar om jouw behoeften ) is een groot verschil in vrijheid

 

GRIJP NIET (deel 2) **

Liefde kan vernietigend zijn
Als je grijpt vanuit een passie
Die geen oog meer heeft voor de ruimte
Die bestemd is voor een ander mens

Als een bulldozer storm jij met
Al jouw behoeften op mij af
Zonder oog te hebben voor mij
Grijp jij blindelings wat jij wilt

Stop! Dit is geen liefde meer
Omdat jij mijn eigen plek aantast
Jij verwart hechting met liefde
En respecteert totaal geen grenzen

Jij grijpt naar mij als naar een “ding”
Wat jij in jouw leven moet hebben
Als liefde geen ruimte meer laat
Dan is het totaal geen liefde meer

Stop! En laat mij in mijn waarde
Ik ben niet een beeld, niet een stuk vlees
Niet een prooi om op te jagen
Maar heb respect voor mijn wezen

Ware liefde vernietigd nooit
En zal altijd ook ruimte laten
Ruimte om jou te respecteren
Om jou te laten zijn wie jij bent

Ware liefde is vanuit het hart
Dat de ander vrij kan laten
En in alle rust en vertrouwen
Laat het mensen komen… en gaan

© Eva Pieters (november 2016) 

 

Eindelijk ook het misbruik in de spirituele wereld in beeld

Eerst de prooi emotioneel binden, spiritueel verwarren en daarna op naar de bonus: seksueel misbruik. Dat willen en doen ze al jaren-lang. En eindelijk komt er bewijs naar boven. Natuurlijk via: tantra. Gecombineerd met trance. En dus ook het daaraan gekoppelde sjamanisme, waar trancereizen en extreme grensoverschrijding normaal worden bevonden, en waar uitbuiting als ademhalen is. Door mijn enorme energetische radar heb ik dit de afgelopen jaren regel-matig en zeer expliciet opgepikt voordat ze mij tot hun seksuele slachtoffer konden maken. En oh wat wilden ze dat graag. Alle spirituele middelen zijn uit de kast gehaald. Onder het mom: het doel heiligt de middelen… Mijn intuïtieve dromen waarschuwden mij voor diverse spirituele personen (zie SpiritueelMisbruik) dat ze seksueel misbruik van mij, mijn man, en vele anderen wilden maken. En helaas ook hebben gemaakt. Dus voel ik het als mijn spirituele plicht om dit norm verlagende gedrag waarbij goeroe’s onder het mom van “helpen” en /of “spiritualiteit” mensen denken mogen te misbruiken zichtbaar te maken. Nu de wereld anno 2017 eindelijk wakkerder is! En openlijk over misbruik spreekt. Het maakt voor mij de cirkel rond.

 

Vrouwen waarschuwen voor misbruik door ‘tantramasseurs’ *

Vrouwen komen in actie tegen seksueel misbruik door tantramasseurs en ‘intimiteitscoaches’. In anderhalve maand tijd zijn 24 klachten verzameld tegen negen masseurs. Tantra is een spirituele stroming
in het boeddhisme en hindoeïsme die in het Westen vooral wordt geassocieerd met seksualiteit. De mannen claimen dat ze vrouwen kunnen helpen met het overwinnen van emotionele blokkades en seksuele trauma’s, maar zouden de kwetsbare vrouwen misbruiken voor hun seksuele gerief. Een meldpunt verzamelt alle reacties. De NOS heeft de afgelopen weken contact gehad met negen melders, van wie de jongste 19 was ten tijde van het misbruik. Rode draad in hun ervaringen is dat de mannen tijdens de massage onverwacht over-gaan tot allerlei seksuele handelingen, tot aan penetratie toe. Terwijl diezelfde mannen in voorgesprekken en op hun websites juist expliciet beloven dat ze grenzen van vrouwen zullen respecteren. Ten minste één masseur gaat ook langdurige seksuele relaties aan met kwetsbare vrouwen die om therapeutische redenen bij hem aankloppen.

 

Aangiften 

Voor zover bekend hebben tot dusver vier vrouwen melding gedaan bij de politie van het seksueel geweld. (…) De tantramasseurs over wie de klachten binnenkomen, zijn mannen die vrouwen voorspiege-len dat zij hen kunnen helpen “blokkades op te ruimen en seksuele energie weer te laten stromen”, zoals een van hen het op zijn website noemt. Sommige klanten zijn vrouwen die door een verleden van seksueel misbruik moeite hebben met lichamelijk contact. (…)

Volgens masseur Helene Baayen en relatie-expert Caroline Franssen, de initiatiefnemers van het Meldpunt Tantramisbruik, werken ver-schillende masseurs heel berekenend. “Zij anticiperen erop dat vrouwen die eerder slachtoffer waren van seksueel geweld, meer
‘met zich laten doen’ dan vrouwen die dat niet hebben meegemaakt. Die vrouwen verstijven, treden uit hun lichaam en kunnen in eerste instantie dus niet adequaat reageren. Dit heeft niets met tantra te maken, dat woord wordt misbruikt door deze seksuele roofdieren.”

 

Trauma

De gevolgen van het misbruik zijn bij sommige slachtoffers groot. Eén vrouw zegt traumatherapie nodig te hebben gehad. Een ander vertelt: “Ik ben er slecht aan toe, ik kan binnenkort hopelijk naar de gespecia-liseerde ggz.” Weer een ander laat weten niet meer te kunnen genie-ten van seks sinds haar negatieve ervaringen met een tantramasseur. “Hij heeft veel kapotgemaakt met zijn zogenaamde hulp.” (…)

Baayen en Franssen raden vrouwen die zich tot een tantramasseur willen wenden aan om alleen vrouwen te bezoeken. Klachten over vrouwelijke tantramasseurs zijn niet bekend. [N.B.: pas op!] ***

 

‘Dit is ernstig seksueel misbruik’

Psycholoog en seksuoloog Liesbeth Stam zegt zelf ook geconfronteerd te zijn met klachten over tantramasseurs. Stam is gespecialiseerd in seksueel misbruik; ze begeleidt onder anderen slachtoffers van mis-bruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Zij spreekt bij de tantramasseurs van “uitbuiting van vrouwen” door mannen die “een spirituele, semi-wetenschappelijke en therapeutische deken over hun activiteiten leggen”. Zij vreest dat de 24 klachten slechts het topje van de ijsberg zijn, want de praktijk van misbruik leert dat veel anderen zich diep schamen en niet aan de bel durven te trekken. Stam: “Het is diep-treurig dat dit zo gaat, want op zichzelf is het prima als vrouwen gemotiveerd zijn om aandacht te geven aan hun lichaam via massa-ges. En als zij ervaren hoe belangrijk sensitief contact is dat zij wel-licht missen bij hun eigen partner. Zij betalen daarvoor en verwachten uiteraard niet dat die masseurs daar misbruik van maken door ook voor hun eigen seksueel genot te gaan. Laten we duidelijk zijn: seks zonder toestemming vooraf, dat is gewoon ernstig seksueel misbruik. Waarbij het ook nog eens plaatsvindt in een sfeer waarvan je mag verwachten dat er respectvol met je lichaam wordt omgegaan.”

 

* Bron: MisbruikDoorTantramasseurs door Bas de Vries

 

Maak niet de fout te denken dat een vrouw (***) veiliger is

Ik heb 2 vrouwelijke “helers” meegemaakt, die als naïeve en misleide spirituele vrouwen compleet de weg kwijt waren geraakt en daardoor geen enkel benul meer van zichzelf en hun grenzen hadden. En als gevolg daarvan niet in staat waren om anderen werkelijk te helpen en te helen (zie de drieluik vanaf HeelJezelf1). In de moderne “spiri-tuele” wereld is heling allang niet meer het doel, maar mis-bruik. Zij wilden mij via emotioneel en spiritueel misbruik op de slachtbank van goeroe’s brengen, die hen ook emotioneel, spiritueel en seksueel hebben misbruikt, en die dus ook al hun cliënten en cursisten tot hun bezit willen maken. Als een doorgeefluik… Man of vrouw, in de spirituele wereld, volop geïnfiltreerd in “bewustzijns”-land, zijn ze tegenwoordig allemaal bi of poly. En goeroe’s wachten met hun sjamanisme, trance(reizen) en tantra gretig op jouw naïeve komst achter de deur van jouw “onschuldige” masseur/masseuse of cursusleider e.d. Ingang is elke vorm van massage, heling of bewust-zijnscursus, zoals tantra, sjamanisme, en ook mindfulness of sensi-therapie. Kortom: elke vorm van zorg of heling. Pas op: hier zijn ze al mee bezig voordat jij voor heling of zorg over de drempel wilt stap-pen. Mijn hele website is een waarschuwing voor jou. Stap de drempel van valse zorg of heling niet over. En sta op en ga weg als je er toch – alleen maar via een massage of heling of zelfs een hammam ritueel – mee te maken krijgt. Je vergist je niet: hij of zij wil jou uitbuiten en hij of zij doet erg z’n best (en dat is jouw aanwijzing!) om jou te doen geloven hoe goed hij of zij wel niet voor jou is…

 

En het daaraan verwante en nog dieper gaande artikel over dit misbruik: SeksueelMisbruiktTantramassage door Bas de Vries

Seksueel misbruikt worden bij tantramassage en daarna moeten afrekenen

[Enkele delen van dit artikel komen hier t.z.t. nog te staan]

 

© Eva Pieters (november 2017)
(voorheen Eva van Woudenberg-Pieters)

** Dit gedicht heb ik gemaakt n.a.v. de spirituele overlast door Hylke & partners (met name Mario en Coby). Ik kon respect hebben voor Hylke toen hij zich nog focuste op zijn passie familie-opstellingen en hij nog authentiek zijn pad volgde. Maar toen hij het sjamanisme in zijn leven toeliet, verloor hij de weg… (zie ook INTEGER1). Drugs, trance, tantra en misbruik, dàt is “sjamanisme” volgens de huidige spirituele wereld. Escapisme dus en ver, ver van bewustzijn van-daan. Sinds 2012 ervaren wij regelmatig spirituele overlast door spirituele narcisten die doelbewust onze grenzen overschrijden om een ingang bij ons te forceren. Om hun zin door te drijven. Wie er aan de andere kant is en wat die persoon wil, dat interesseert ze niet. Zelfs niet als je je grenzen al duidelijk aangegeven hebt en hen totaal achter je gelaten hebt. Grenzeloos respectloos en gewetenloos stor-men ze als aasgieren op mensen als hun prooien af ! Misbruik…

 

Reageren op dit blog? Helaas ontvang ik teveel hardnekkige spam, met als enige doel om bij deze site te kunnen inbreken, dus staat de reactieknop voortaan uit. Stuur mij een bericht via de slotpagina

 

Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL

Misbruik: dat kan je alleen maar doen als je je eigen gevoel uit-schakelt en geen empathie meer voor de ander voelt. En het zo rechtvaardigt… Dat jij alles mag doen wat jij wilt. Ten koste van een ander. Met respect voor je medemens bereik je meer. Laat de ander altijd ook z’n eigen stem behouden. Met ja. Of nee… Dan pas is het echt goed: zowel voor jou als voor mij. #nomoreabuse

Dit bericht is geplaatst in bewustzijn, ego-spiritualiteit, emotioneel misbruik, heling als ingang voor misbruik, hooggevoeligheid, seksueel misbruik, spiritueel misbruik met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.