Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL (deel 4) (slot)

DIT BLOG IS NOG IN WORDING. Opmaak wordt nog aangepast.
(Alinea “Terug naar het licht” nog 1x nakijken = is nu een apart blog; nieuwe alinea “Ik kreeg een zorgtaak, want zij wilde niet alleen zijn…” nog overkijken; “Er is iets wat ik niet mag weten.” “Davy moest afmaken wat Wilma niet heeft kunnen volbrengen”: mij verplichten de spiri-tuele wereld in te gaan. De 2 alinea’s hierover die eerder op Welkom stonden: opmaak nog doen.)

 

“Er is iets wat ik niet mag weten.” “Davy moest afmaken wat Wilma niet heeft kunnen volbrengen”: mij verplichten de spiri-tuele wereld in te gaan. (zie verderop en zie VolgWegJouwZiel)

15-2-2020 Wilma, – die al jarenlang alle spirituele methodes die ze maar voor handen heeft misbruikt om dag en nacht op de vlucht te zijn voor haarZelf en het leven – als ik haar vandaag wederom eindelijk weer op haar eigen plek terug heb, zegt ze: “Ik wil dood”.
En ik: ik wil LEVEN. En daarom zet ik jou keer op keer mijn leven uit. Mijn leven is geen reddingsboei, zodat ik samen met jou of in jouw plaats ten onder ga. Ik leg terug wat jij op 20-4-2012 diep verstopt bij mij neerlegde: jouw schaduwdeel met al haar innerlijke pijn is van jou. Jouw leven = jouw verantwoordelijkheid. En niet de mijne. 

 

“Every next level of your life will demand a different version of you”

 

leven-is-groei

 

Mijn eigen stem: vaak onderdrukt, maar ik moet spreken!

Oktober 2019: De Google recensies was ik niet van plan ooit te verwijderen. Ik heb alleen spijt dat ik ze niet jaren eerder heb ge-plaatst. Het boek – in combinatie met deze website opschonen – daar werk ik stapsgewijs aan. En de website blijft toch bestaan, want ik heb het keihard nodig om alles wat ik op een dieper niveau waarneem en mensen willen verbergen zichtbaar te maken. Mijn intuïtieve stem heeft in deze misbruik wereld z’n stem te laten horen. Zodat licht boven donker uit blijft stijgen. En dit hopelijk ook tot meer ware heling en echt bewustzijn leidt. Een beter mens worden en een betere wereld maken. Niet perfectionistisch, maar heler, reëler en bewuster. Dat kunnen we. Dat weet ik. Mijn stem is er om het verschil te maken in een wereld die het liefst bang “leeft” en z’n ogen sluit. Ik open ze. Ik moet wel. Dat is kennelijk mijn missie, sinds 20-4-2012.

 

19-9-2018 Intuïtie Neurofeedback meting (na circa 40 trainingen):
“Wilma heeft met je neurologische systeem gerommeld” (op 20-4-2012; zie HeelJezelf1). Weer een bevestiging. Al had ik die niet nodig.

 

De Les voor Wilma: vrijheid mèt respect voor anderen

“Ik ben van de vrijheid”, zei ze na de eerste keer. Nadat ik uit enthou-siasme [na de 1e zuivere T.O.M.] alvast een nieuwe afspraak wilde maken, voor in februari of maart (de moeilijke maanden uit mijn jeugd). Waarom had ik dan een afspraak in april? Niet omdat zij een volle agenda had. Dat is wat ik mij steeds afvraag en wat mij achteraf laat inzien: dat er gedachtekracht gestuurd is dat ik een afspraak zou maken. Ik moest tenslotte terugkomen. Een ander punt wat mij dit bevestigd is dat ik nog weet dat toen ik de mail wilde versturen ik twijfelde… Iets in mij hield mij tegen. Maar ik trapte in de valkuil van projectie die narcisten graag tegen je gebruiken.* Ik zei tegen mezelf “het is mijn weerstand”. Achteraf zeg ik: het was mijn intuïtie. En ook die droom die ik vlak voor de behandeling had: een vrouw gluurt door het sleutelgat van mijn slaapkamer, in mijn 2e ouderlijke huis, om te zien wat daar is en wat er te halen is. Vervolgens sta ik op, stuur haar weg en gooi haar zelfs de trap af. Omdat ik voel dat haar “interesse” voor mij niet klopt. Deze droom kan ik niet terugvinden, maar is mij altijd haarscherp bijgebleven. En nu weet ik: het was Wilma. Zij heeft sinds 2012 een extreme obsessieve focus op mijn leven om zichzelf en haar innerlijke werk te ontvluchten. Op 20-4-2012 stond ze voor de deur die naar de huiskamer leidde. Ze sloot de deur haastig en bleef er angstvallig voor staan. Alsof ik er niet naar binnen mocht, alsof er iets was wat ik niet mocht zien. En ze zei: “Je vertrouwt me nu.” Dus konden we volgens haar meteen naar boven gaan… **

 

6-8-2019 Het wordt pas stil als de waarheid zichtbaar is… 20-4-2012 Terwijl ik boven zat/lag tijdens de “behandeling” door Wilma werd er beneden (in het gebouw van Stichting LifeJoy op initiatief en vermoe-delijk door sekteleider Bert) een ritueel uitgevoerd om mijn familie-veld te claimen. Het was de bedoeling dat ik terug kwam, zodat Wilma vriendschap met me kon opbouwen en me mee in de stichting nam. Zodat Bert seks met me kon hebben (veel trillingen bij deze zin!), net als met Wilma, en zoals met al haar cliënten: vrouw èn man.

En op 20-4-2012 op de achtergrond schijnbaar onzichtbaar aanwezig, maar gaandeweg door mijn intuïtie ontmaskerd: de destructieve invloed van Jomanda. 13-2-2020 Intuïtie aangaande Joke Damman (Jomanda): “Niemand wist wat ze deed, totdat jij er over schreef…” (zie de blogs DagJokeDoodKoos en IkGaVerder1)

 

Ik kreeg een zorgtaak, want zij wilde niet alleen zijn…

Het was 19-4-2012 en ik kwam een vrouw tegen wiens kind ik pas geleden had geholpen met lezen via een hulpprogramma van de bibliotheek. Ik had het contact afgebroken omdat deze vrouw mij een zorgtaak had gegeven. Ze zag mij, riep mij, stormde op mij af en mijn lichaam gaf mij tot tweemaal toe een heel duidelijk “nee”. Dus ik zei kort gedag en liep verder. De dag erna rommelde Wilma aan mijn zenuwstelsel en mijn met bloed, zweet en tranen ontwikkelde autono-mie en grenzen. Het is 20-2-2020. Ik ben op het werk en een jonge-man (die net getrouwd is) vraagt in de pauze of ie aan het eind van de dag met mij mee mag fietsen, want hij wil mij wat vragen… Een tijdlang kan ik de onrust die ik die dag om mij heen heb niet plaatsen, totdat ik dit verhaal aan een collega vertel en het daarna stil is. Zou het betekenen dat ik nee moet zeggen? Dan komt de jongeman en dendert aan mij en mijn grenzen voorbij en gedraagt zich respectloos. Ik weet genoeg: mijn intuïtie vertelt mij om nee te zeggen. Ook al weet ik nog niet waarom. Ik heb hierna veel paniek in mij. En thuis bij het mediteren komt het antwoord: “Hij wil niet alleen zijn”. Ik krijg een ZORGTAAK. En ’s nachts droom ik over mijn familie: van mijn vader tot mijn autistische broertje. En de cirkel is rond: Wilma (en alle anderen die mij zoveel onrust om mij heen bezorgden) gaf mij een zorgtaak, jarenlang. En zij heeft die dag gezorgd dat ik mijn intuïtie niet meer rechtstreeks hoorde als op 19-4-2012. Tot vandaag. Ik heb het recht te voelen of het “ja” of “nee” is. En ik heb het recht nee te zeggen als ik nee voel. Zeker als de deal eenzijdig is en er contact met mij wordt gemaakt, met maar één doel: zorg voor mij.

 

De Les voor Carola blijft “Vertrouw het proces”

“We blijven elkaar tussen de behandelingen door toch wel mailen?” vroeg ze mij. Wie is de stalker, die de ander niet los kan laten? Ik weet het, zij weet het en de wijkagent weet het eigenlijk ook (19-8-2019 “De wijkagent heeft last van zijn geweten”). En Willem – haar man en voorzitter van Stichting LifeJoy, die onze klacht binnen een half uur de prullenbak ingooide – die weet het ook (6-8-2019 Willem zegt tegen Carola: “ik heb voor je gelogen” en “ik bescherm je niet meer.”) Ook was er veel onzekerheid: teveel alles in de hand willen houden. En oh ja ook bij haar (net als de 1e keer bij Wilma): beter dat ik niets vertelde. Een hooggevoelige die haar eigen hooggevoelig-heid (nog) niet heeft omarmt kan ook niet overweg met indrukken van anderen. Angst voor spiegeling = angst voor groei. Bij binnen-komst tijdens de eerste Sensitherapie liep ik meteen naar het bed, wat middenin haar praktijkruimte stond. De energie leidde mij daar naar toe… Ze schrok. Dat is mij altijd bijgebleven. De praktijkruimte, zogenaamd bedoeld voor heling, hield er onder de bodem andere spirituele doelen op na. En gaf ook meteen aan dat er geen grenzen bij haar waren: alles liep door elkaar. Zo kan je een ander niet helpen. “Vertrouw het proces” had de oprichter en leraar van de Sensitherapie herhalend tegen haar gezegd. Dat deed ze niet. Dit was een vrouw die erg zenuwachtig en onzeker was, omdat ze niet voor zichzelf had gekozen en haar eigen hooggevoeligheid en innerlijke intuïtieve ver-mogens nog niet had omarmt.  Deze vrouw had dan ook nooit een diploma Sensi-therapeute mogen ontvangen. Ze was niet klaar voor haar eigen processen, laat staan voor die van een ander…

 

En wie ook de waarheid van de spirituele overlast in mijn/ons leven weet: Krijn. Carola’s leermeester die ze ongevraagd voor spirituele “hulp” voor ons inschakelde. 9-1-2020 Krijn: “Ik ben schuldig. Ik heb regelmatig seks met Carola gehad.” En: “Ik moest jullie bang maken”.

22-8-2019 In intuïtieve droom verwijder ik voodoo, bij mij en Paul.
Voodoo is persoonlijk. Sporen leiden naar Carola. ’s Nachts in onze/
mijn slaapkamer (via voodoo portals): “Ze wilde jullie gek maken. Daar werkte ze elke nacht aan…” Hoe diep kan je zinken als mens… 

 

Ik had Neurofeedback nodig om 3 redenen: 

1 Te helen van Spiritueel Misbruik
Met name door Wilma, Bert, Clementine, Carola en overige leden van Stichting LifeJoy die zich mee lieten slepen met de destructieve plan-nen van sekteleider Bert en Joke Damman (Jomanda), het door Carola ingeschakelde netwerk o.a. Krijn, Hans (Jassentechniek), Hylke e.a.

2 Los te komen van de stress van mijn ex Paul

Omdat hij zich achter mijn persoonlijkheid en het huwelijk met mij verstopte, om niet onder ogen te zien wat hij sinds 2011 diep van binnen wist. Dit geheim onderdrukken leverde hem stress op, die ik ook oppikte. Totdat ik in 2019 er niet langer tegen kon en het wel openbaar moest maken, zodat ik verder kon gaan met mijn leven.

3 Om te ZIJN wie ik ben en verder te groeien… 

Steeds een laag dieper. Eerst moest de spirituele overlast weg en alle onzuivere methodes die er gebruikt werden om mij kapot te maken en tegen te houden in mijn leven. Daarnaast kon ik pas groeien, nadat mijn ex mij volledig had losgelaten. De Neurofeedback nadat ik voor hem uit de kast kom heb ik vanuit mijn intuïtie mijn 3e conclusie:
“Ik heb contact met de doden. Ik ben paranormaal.” En ik laat tranen bij deze conclusie, omdat dit wel het laatste is wat ik wil zijn.

 

Ik heb Neurofeedback nodig gehad om de energetische/spirituele ketenen van mij af te werpen die om mij heen gegooid werden, om niet verder te mogen groeien. Vanuit angstVerlatingsangst, angst om alleen te zijn, terwijl daar is de basis van wie je in jouw kern bent. En precies die basis verlaten mensen (in de spirituele) wereld omdat ze hun plek en hun “veiligheid” bij een ander willen zoeken. Geen vertrouwen in zichzelf hebben ontwikkeld. En van daaruit anderen beletten om hun eigen vrije (spirituele) weg te gaan…

 

Met groei volgt ook meer verantwoordelijkheid ! 

En niet minder, zoals ik sinds 2012 helaas heb mogen ervaren bij diverse spirituele personen. Alle bovenstaande spirituele personen hadden een verborgen agenda en wilden dat ik volledig aan hun beeld voldeed en in hun destructieve houdgreep kwam en bleef, zodat zij konden doen wat zij wilden: emotioneel en seksueel misbruik. Er is soulloss omdat ze zichzelf nog niet geheeld hebben en dus soultheft toepassen in extreme mate. Levens van andere kapotmaken om op hun leven(senergie) te teren i.p.v. dat te doen wat de taak van helers is: eerst jezelf helen van je oude pijn en/of trauma’s, eerst omgaan met je eigen hooggevoeligheid en/of paranormaal zijn, eerst goed weten wie jezelf bent en je grenzen goed kennen, èn dan pas anderen helpen. Want je kan niet doorgeven wat je niet weet. En helaas vele paranormale personen, staan nog zeer onbewust in het leven, omdat ze niet beginnen waar ze horen te beginnen: bij zichzelf.

 

“Hurt me with the truth, but never comfort me with a lie”

Ja er is “een wezenlijk iets wat ze (= jij) ontkennen of niet willen weten”. En de rest er omheen was bullshit en overbodige Drama, om ons niet vooruit te willen helpen. Want dan was ze mij/ons “kwijt”. Maar die kernzin klopte, blijkt nu jaren later. En omdat jij maar niet volledig weggaat en dagelijks mijn nieuwe leven en plannen in de weg staat ga ik het eindelijk eens hardop zeggen: Paul is homoseksueel.
En hij klampt zich aan mij en ons verleden en aan nieuwe vrouwen, zoals Kimberley, vast om dit te ontkennen. Maar Kimberley, zag ik aan haar ogen, was ongelukkig. Dat kan ook niet anders, ook zij is in een leugen meegetrokken. Al jarenlang houdt hij zichzelf zo tegen – èn mij. Waardoor nog steeds zijn energie teveel in mijn leven hangt en hij nog steeds niet uit zijn comfortzone durft te stappen om zijn diepere ware Zelf en zijn nieuwe leven te omarmen. Het is natuurlijk “fijn” nu om zo het slachtoffer te kunnen spelen. Arme Paul, zijn vrouw is van hem gaan scheiden. En waarom? Omdat het sinds 2011 energetisch niet meer klopte en hij een leugenaar naar zichzelf, naar mij en naar de wereld is geworden. Zoals ik laatst droomde, als jij dit destructief eigenwijs blijft volhouden zal jij zo (net als jouw vader) niet oud worden…En zal je nooit het leven hebben geleefd wat werkelijk voor jou bedoeld was. Wil jij zo “leven”? Ik niet. Dus stop met mij in jouw leugen te betrekken. Je gaat maar eens naar de waarheid van binnen in jou leven, zodat ik ook eindelijk verder kan.

 

21-10 Ik wil VRIJ ZIJN van jouw leugen en dit huis ook. En dus maak ik openbaar wat ik weet en jij nog steeds niet wilt weten: Paul is homoseksueel. Dàt is de ware reden van de scheiding. 3-11-2019 In een droom heb ik een gesprek met Paul. Ik zeg: “Da’s dan lekker voor mij dat jij je schaduwdeel niet omarmt. Want het hangt nog in mijn huis.” Lachend zegt ie dat ik ‘m straks nog ga zeggen dat ie homo-seksueel is. Ik kijk ‘m recht aan en zeg: “Je bent homoseksueel”. Het wordt pas stil als de waarheid zichtbaar is. Vanaf 2011 is hij gebleven vanuit een leugen. Hij hield niet meer echt van mij: hij had mij nodig.

 

Paranormaal ZIJN: gebruik je wijsheid en laat anderen vrij

31-12-2019 In een droom zeg ik: “Ik ben paranormaal. Dat houdt in dat alles zintuiglijk binnenkomt.” En ik wijs omhoog. Ik ben niet blij met deze conclusie, maar tegelijk moest die wel zichtbaar worden – naast de andere 2 oorzaken – om weer rust in mijn leven terug te krijgen. Ik ben er niet blij mee, omdat ik geen wens heb om contact met doden te hebben. Maar van de doden heb ik geen last. Wel van spirituele narcisten, die hun gave misbruiken om mensen te terrori-seren en te (her)traumatiseren. En dus neem ik volledig afstand van mijn “soortgenoten”. Ik sta voor respect en vrijheid van mensen om te voelen en te kiezen wie ze zijn en wat ze willen. Paranormaal wil niet zeggen dat jij boven hen staat en mag doen en laten wat jij wilt. En wat je nooit als een excuus mag gebruiken om andermans leven negatief te beïnvloeden, omdat jij vindt dat zij moeten doen wat jij wilt/weet. Echte vrijheid gaat nooit ten koste van een ander. En voor mij verandert er niets: dit is wie ik nu ben en tegelijk is het niet alles wat ik “ben”. Ik ben en blijf allereerst gewoon mens. Een “ik”, vanuit mijn eigen persoonlijkheid en ontwikkeling. Ik volg mijn eigen (spiri-tuele) pad, een pad, die niet alle kanten op leidt, zoals de spirituele wereld graag wil, maar altijd verbonden met mijn kernwezen, mijn ziel, mijn ik. Spiritualiteit doet je thuis komen. En hoort je niet van jouw thuis, jouw innerlijk, af te brengen. Wie dat niet ziet, voelt, weet en toepast, is niet werkelijk spiritueel, maar ver ver van huis.

 

En vergis je niet, denk niet dat ik er nu anders in sta nu ik paranormaal blijk te zijn. En ik blijf bij mijn eerdere spirituele standpunten: zuiverheid en nuchterheid. Oftewel: respectvol ZIJN. Alles komt binnen zoals het binnenkomt als het binnenkomt. Geen ongevraagd/onnodig en onzuiver geklooi bij anderen en/of op hun familievelden, geen onzuivere sturing of manipulatie vanuit jouw ego (verwachtingen en behoeften) en geen fabeltjes. Puur voelen en werken vanuit een volwassen bewustzijn, met ruimte voor de vrije wil van anderen. En ik blijf bij mijn standpunt dat ik mij niet aansluit bij spirituele personen of organisaties die geen zuiver spiritueel werk meer verrichten. En aangezien zuiverheid anno 2020 niet meer in de spirituele wereld bestaat blijf ik mijn vrije spirituele pad volgen. 

 

[Onderstaande alinea’s wordt de opmaak nog van gedaan]

“Er is iets wat ik niet mag weten.” “Davy moest afmaken wat Wilma niet heeft kunnen volbrengen”: mij verplichten de spiri-tuele wereld in te gaan. En daarvoor willens en wetens mijn grenzen te overschrijden: mijn leven willen claimen en mij continue (in)direct energetisch beïnvloeden. En er is iets wat jullie na 8 jaar inbreuk maken op mijn leven en mijn rechten zouden moeten weten. Ik heb een vrije wil, hoe vaak jullie die ook met jullie trukendoos proberen te manipuleren. Ik ga mijn eigen vrije pad, vanuit wat ik voel wat ik wil. Omdat ik niet thuis ben in een spirituele wereld, die a-spiritueel, ja-loers, bezitterig, manipulerend, onzuiver en zeer zeer destructief is.

6-3-2020 “Ze heeft je een Reiki inwijding gegeven”. En dat heb ik weer verwijderd. Ik wil geen Reiki leren en ik word jouw leerling niet. Maar dat wist je allang. (7-3) “Ze wil een eigen sekte beginnen” Oh wat fijn ! (cynisch) Ik doe niet mee. “Je hersenen worden beïnvloed” “Je hebt een te stevig nee”. En later op de dag: “Er is iets naar je toe gestuurd.” Drievoudig retour gestuurd. Wauw, Wilma wat heb je het er weer druk mee, om van mij te maken wie ik niet ben. En ja, vanaf 20 april 2012 tot aan de dag van vandaag weet ik wie ik ben en wat ik wil. 11-3-2020 “Er worden nieuwe plannen gesmeed.” Dat laat alleen maar weer zien hoe triest en leeg jullie leven is, met maar één doel: mijn leven willen claimen. Maar vooral doorgaan. Je doet alles voor niets: ik blijf mijn eigen pad volgen en alles gaat drievoudig retour. Je zal op een dag door je eigen haat verteerd worden.

 

[Alinea wordt nog verwijderd, is nu een blog TerugNaarLicht]

[En daarnaast is mijn missie sinds 20-4-2012 ook steeds meer om spiritualiteit terug naar het licht te brengen. Via mijn schrijven. En vaak ook door in te grijpen en donkere, verst(r)ikkende banden te verbreken, zodat ik en/of anderen weer vrij ZIJN. Spiritualiteit is niet: zelfverheven leermeesters volgen, indoctrinatie zodat je ver weg van jouw eigen innerlijke kern en intuïtieve vermogens wordt gebracht, energetische manipulatie om mensen tegen te houden en gevangen te zetten door spirituele technieken tegen hen te gebruiken. Dat alles is ego-spiritualiteit: liefdeloos handelen, gebaseerd op angst, mensen misbruiken. Een trieste keuze, die velen maken! Ware spiritualiteit is iets wat je tot een beter en mooier mens maakt, die de wereld gezond wil dienen en alle spiritualiteit ten goede van de mensheid inzet. Van-uit echte liefde: zonder manipulatie, dwang of forceren. Ware spiritua-liteit is vertrouwen op jouw intuïtie in dienst van het universum. Daar is ruimte voor ware heling, groei en vrijheid van ZIJN. Als daar meer mensen uit de spirituele wereld zouden durven zijn, hoeveel mooier zou dan de wereld kunnen worden. Dat is hun taak, maar die verza-ken ze en ze infecteren elkaar met dwingende ziekelijke angstgedach-ten. Mijn taak is om deze spirituele misleiding en liefdeloosheid zichtbaar maken. Er is ironisch nog heel veel heling nodig in de spiri-tuele “heling” wereld! Omdat ze geen (eigen) verantwoordelijkheid pakken, maar voor God willen spelen. En gebrek aan echte liefde hebben, waardoor ze vooral liefdeloze daden tonen. Wordt wakker, wordt bewust en dien de wereld weer. Dat is jouw spirituele taak, als mens. En de rest is voor een echte God of het Universum en ligt niet in jouw handen. Jouw plek is een dienende plek. Meer niet.]

 

© Eva Pieters (oktober 2019/december 2019 – maart 2020)

* De valkuil van projectie die narcisten graag tegen je gebruiken.
Gaslighting: het ligt aan jou. Als jij maar gelooft dat jij nog harder aan jezelf moet werken, dan hebben ze je waar ze je willen hebben. Als jij niet meer op jezelf vertrouwd hebben zij een ingang om macht over jou uit te oefenen. Ze duwen je graag in een kwetsbare positie, zodat zij jou kunnen misbruiken. Dat is de enige manier waarop zij een “relatie” aandurven. Want ze vertrouwen niet meer. 

** Zie verder de “behandeling” op 20-4-2012: HeelJezelf1

 

Reageren op dit blog? Helaas ontvang ik teveel hardnekkige spam, met als enige doel om bij deze site te kunnen inbreken, dus staat de reactieknop voortaan uit. Stuur mij een bericht via de slotpagina

NB: berichten over spirituele hulp willen, terwijl je jezelf al volledig overgegeven hebt aan de moderne spirituele wereld die keihard voor het donker kiest – en menen voor alles wat zij willen mensen te mogen mishandelen en misbruiken en blindelings volgt en jezelf toch nog als licht voor wilt doen, worden niet beantwoord.

 

Heel jezelf, dan laat je anderen ook HEEL

Dit bericht is geplaatst in bewustzijn, ego-spiritualiteit, emotioneel misbruik, heel jezelf, narcisme, seksueel misbruik, spiritueel misbruik, transformatie, vrijheid. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.